T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Adviseur/Manager bedrijfsvoering ai

Adviseur/Manager bedrijfsvoering ai

Werkervaring interimmanager

Laatste 7 jaar IM opdrachten:

2015 - 2015: Adviseur bedrijfsvoering bij de Divisie GGZ van Breburg (ca. 100 professionals, regionale organisatie)
• Opstellen, verbeteren en implementeren AO/IC (juist, tijdig en volledig);
• Registratie verbetering en DBC spelregelkennis o.a. implementatie spelregels hoofdbehandelaarschap en een extra registratie omzet gerealiseerd;
• Verhogen registratie(kennis) en stuurinformatie DBC’s ism met management en centrale zorg- en financiële administratie;
• Verbeteren totale zorgproces van intake tot ontslag, opleiden management, professionals en secretariaten;
• Verbeteren totale zorgproces van intake tot ontslag, opleiden professionals en secretariaten;
• Overdracht en borging.

2015 - : Adviseur bedrijfsvoering bij Radboud Universiteit en het Universitair Medisch Centrum.
• Optimaliseren en integreren Administratieve en primaire processen, Klanten- en Financiële, Organisatie;
• Opstellen en implementeren AO/IC;
• Optimaliseren en integreren gehele bedrijfsvoering (met name P&C cyclus, ICT, financiën en (project)administratie) en verankering kwaliteit niveau;
• Verbeteren en vormgeven van het acquisitie traject (kracht);
• Coaching management en medewerkers bij het verandertraject.

2015 - 2015: Adviseur bedrijfsvoering bij de Divisie GGZ van de Lelie zorggroep (ca. 80 professionals, landelijke organisatie)
• Opstellen, verbeteren en implementeren AO/IC (juist, tijdig en volledig);
• Registratie verbetering en DBC spelregelkennis o.a. implementatie spelregels hoofdbehandelaarschap en een extra registratie omzet van 300.000 Euro gerealiseerd;
• Verhogen registratie(kennis) en stuurinformatie DBC’s ism met management en centrale zorg- en financiële administratie;
• Integratie en verbinding GGZ-onderdelen (In de Bres, Cruciaal, Stagg) en Lelie Zorggroep;
• Verhogen van efficiencymaatregelen o.a. door betere inzet en migratie van het EPD;
• Verbeteren totale zorgproces van intake tot ontslag, opleiden professionals en secretariaten;
• Verbeteren totale zorgproces van intake tot ontslag, opleiden professionals en secretariaten;
• Coaching on the job bij de zelfsturing (tussen en binnen de teams);
• Verhoging (DBC) productiviteit met behulp implementatie van uren module;
• Overdracht en borging.

2013 - 2014: Adviseur bedrijfsvoering Curatieve Psychiatrie (ca. 250 professionals, 2 locaties)
• Opstellen, verbeteren en implementeren AO/IC;
• Registratie verbetering en DBC spelregelkennis o.a. in twee weken tijd een extra registratie omzet van 800.000 Euro gerealiseerd;
• Verhogen registratie(kennis) en stuurinformatie DBC’s ism met management en centrale zorg- en financiële administratie;
• Verbeteren facturatie van de DBC’s;
• Verhogen van efficiencymaatregelen o.a. door betere inzet van ICT (EPD);
• Verbeteren totale zorgproces van intake tot ontslag, opleiden professionals en secretariaten;
• Begeleiden verandertraject naar zakelijke dienstverlening;
• Verhoging (DBC) productiviteit met behulp implementatie van uren module;
• Overdracht en borging.

2013 - 2014 : Adviseur bedrijfsvoering bij het Pon (wetenschappelijke onderzoeks- en adviesorganisatie)
• Optimaliseren en integreren Administratieve processen, Klanten- en Financiële, Organisatie;
• Opstellen en implementeren AO/IC;
• Optimaliseren en integreren gehele bedrijfsvoering (met name P&C cyclus, ICT, financiën en (project)administratie) en verankering kwaliteit niveau;
• Verbeteren en vormgeven van het acquisitie traject (kracht);
• Ondersteuning bij reorganisatie en verandertraject;

2012-2013 : Manager a.i. verbetering bedrijfsvoering cluster Curatieve Psychiatrie bij Eleos (ca 300 professionals, 5 locaties)
• Verbeteren registratie en stuurinformatie DBC’s ism met locatie-management en centrale zorg- en financiële administratie,
• Verbeteren totale werkproces van intake tot ontslag, opleiden professionals en secretariaten
• Verhoging productiviteit (in 3 maanden tijd 6% verhoging gerealiseerd) met behulp van uren module,
• Overdracht en borging

2011 - 2012: Manager bedrijfsvoering ai bij Louis Bolk Instituut (wetenschappelijke onderzoeks- en adviesorganisatie)
• Optimaliseren en integreren gehele bedrijfsvoering (met name P&C cyclus, ICT, financiën en (project)administratie) en verankering kwaliteit niveau;
• (Her)huisvesting;
• Verbeteren en vormgeven van het acquisitie traject van de onderzoekers
• Coaching management en onderzoekers bij het verandertraject met name eenduidige uitstraling van het MT naar de medewerkers;
• Overdracht en borging

2010 - 2011: Interim financieel/verandermanager bij Louis Bolk Instituut (wetenschappelijke onderzoeks- en adviesorganisatie)
• Vervanging hoofd financiële administratie;
• Optimaliseren en integreren Administratieve, Klanten- en Financiële) Organisatie;
• Bedrijfsmatiger werken; verbeterde offerteprocedures, calculaties voor offertes
• ICT implementatie op gebied van financiën, project- en urenadministratie;
• Verbeteren en vormgeven van het acquisitie traject;
• Bedrijfsmatige integratie met een één jaar geleden overgenomen organisatie;
• Overdracht en borging.

2009 - 2010: Interim manager bij Altrecht (top klinische GGZ instelling)
• Herinrichting van de secretariaten op 15 locaties deels naar1 locatie;
• Vereenvoudiging totale administratief proces rondom secretariaten;
• Optimaliseren en integreren bedrijfsvoering (werkwijze) van de afdelingen;
• Begeleiding medewerkers bij de invoering van de nieuwe werkwijze;
• Overdracht en borging.

Opleiding interimmanager

Opleiding:
MLO Versfelt-Ruygenhoek college richting Laboratoriumtechniek (1993 – 1994)
M.A.S. (Middelbaar Agrarische School) Barneveld, richting veehouderij en bedrijfseconomie (1986 – 1990)
M.A.V.O.: Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven, (1982 – 1986)

Overige opleidingen en trainingen (HBO- niveau):
Vele opleidingen op het gebied van bedrijfsvoering waaronder Exact en SAP Financiële- en Projectadministratie en Quality On-line documentenbeheer;

Vanaf
2012 Modules Professional Controller oa AO/IC
2009 YIMP Young Interim Management Program, Twynstra Gudde Interim Management
2009 Strategisch denken bij Schouten en Nelissen
2008 Veranderkunde (Leon de Caluwé en Hans Vermaak), Twynstra Gudde
2006 Projectmatig werken binnen een productie omgeving met name gericht op projectmanagementtools en -technieken

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Jarenlange ervaring als lijn- en projectmanager op het gebied van bedrijfsvoering, administratie, kwaliteitszorg, financieel management, kostprijsanalyses en ICT.
• Ervaring met ondersteunen van professionals in laboratorium en researchinstellingen, gezondheidszorg en onderwijs.
• Graag bezig met optimaliseren (verkorten, vereenvoudigen vernieuwen, aanpassen) van ondersteunende processen voor professionals. Tevens kan ik bijdragen aan vergroten marktgerichtheid.
• Sterk in analyse, verkrijgen draagvlak onder alle betrokkenen. Aandacht voor borging van de verandertrajecten binnen de organisatie.
• Mensgerichte stijl, open, direct, betrokken, resultaatgericht, coachend en enthousiasmerend.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

Overig

Veel ervaring in begeleiden van Topsporters.

 beschikbaar?