Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Human Resources Manager / Algemeen Interim Manager

Human Resources Manager / Algemeen Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Strategisch
Het ontwikkelen van een regionale HR strategie en het implementeren van de Wereldwijde HR raamwerken.
Volledige deelname in het bedrijfs- en budgetproces.
Het managen van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek en de daarbij horende actiegerichte uitkomsten en planningen.

Leiderschap
Zeker en effectief leiderschap van de organisatie als lid van de regionale directie.
Verantwoordelijk voor het opleidings- en ontwikkelingsbeleid en zorgdragen voor een effectieve uitvoering op lokaal niveau.

Organisatie ontwikkeling
Aanpassen van de lokale organisatiestructuren naar de zakelijke behoeften.
Identificeren en oplossen van organisatorische tekortkomingen door doeltreffende opleidings- en ontwikkelings oplossingen te bieden.

Performance management
Zorgen dat alle landen performance management hebben toegepast en doorgevoerd op alle niveaus.
Het toepassen van het juiste salarisbeleid, binnen budget beperkingen en het wereldwijde salaris proces. Tevens de link met performance- en talent management continu bewaken.
Handhaven van kennis en begrip van compensatie van concurrenten in de industrie en relevante vakgebieden.

Talent management
Identificeren van talent welke benodigd zijn om het bedrijfsresultaat te laten groeien.
Het ontwikkelen van een retentie programma om specifiek High Performers te behouden.
Identificeren en managen van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden om talent verder door te laten groeien.

Aanname & retentie
Kandidaten aantrekken en selecteren voor leidinggevende functies die overeenkomen met de organisatorische capaciteiten en benodigdheden.
Managen van internationale mobiliteit binnen en buiten de regio.
Vermarkten van het bedrijf als goede werkgever.
Beheren van het aanname proces met interne klanten.

Compensation & benefits
Verlenen van goedkeuring en functionele richtlijnen/beleid geven voor compensatie doeleinden.

Werknemerrelaties
Senior adviseur voor locale HR kwesties.
Implementeren & managen van beleid en richtlijnen met betrekking tot werknemersrelaties.

Juridisch
Naleving en handhaving van alle wettelijke eisen.
Beheren van relaties met ondernemingsraden, vakbonden, personeelscommissies voor zover van toepassing.
Actief deelnemen in de vergaderingen / onderhandelingen voor zover van toepassing.

Huidige praktijk
Handhaven van de huidige kennis van alle HR bepalingen, trends in de sector, huidige werkwijze, nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van de wetgeving.

Belangrijkste uitdagingen
Begrip voor en van de geografische cultuur, lokale organisatorische cultuur en lokale markt met het oog op de effectieve uitvoering van opleidings- en ontwikkelingsprocessen en/of veranderingsprojecten.Opleiding interimmanager

• HBO Personeel en Organisatie (1996-2000)
• Nima A & B
• PD Arbeidsrecht
• PD Sociale zekerheid
• PD Salaris Administratie
• Intercollege (1983-1984)
• HAVO (1977-1983)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inspirerend, veranderingsgezind, betrokken, klantgericht, organisatie bewustzijn (reorganisatie/herorganisatie), communicatief, mentoring/choaching management, implementeren van lokaal/internationaal beleid en procedures, hoge sociabiliteit en stressbestendig

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels beiden vloeiend in woord en geschrift.
Duits basis kennis

Overig

De 3 dagen beschikbaarheid zijn een indicatie. Zo nodig ben ik fulltime beschikbaar maar in overleg met betrekking tot kantooruren/thuiswerkuren.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :