Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

marketing sales en communicatieadviseur

marketing sales en communicatieadviseur

Werkervaring interimmanager

inkoper medisch specialistische zorg ziekenhuizen

Gedurende mijn gehele carrière heb ik mij bezig gehouden met het ontwikkelen van nieuwe projecten en het ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe producten. Het reorganiseren en opzetten van nieuwe afdelingen ten behoeve van verbetering van de professionaliteit, kwaliteit en efficiency hebben mij altijd geboeid. Uitdagingen op het gebied van innoveren en het vinden van oplossingen voor complexe problemen spreken mij aan.

Werkervaring:
Januari-1-3-2012
Ad Interim Inkoper medisch specialistische zorg VGZ coöperatie
April 2011-heden:
Eigenaar, Marketing en Communicatie Advies en partner van Maatwerk aan de Wetering.

Juli 2007-1-2-2011
Manager Marketing, Kwaliteit & Communicatie in ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer. Lid MT en leiding gevend aan de drie voorgenoemde afdelingen.
Taken: Uitvoeren van projecten ter bevordering van doelmatigheid, innovatie van nieuwe producten en diensten, reorganiseren en opzetten van afdelingen, verantwoordelijk voor marketingbeleid, ontwikkelen businessplannen en corporate communicatiebeleid. Ontwikkelen en bewaken huisstijl en logo, uitvoeren van marketing en imago-onderzoek, woordvoerder externe mediacontacten. Onderhandelen met de ziektekostenverzekeraars betreffende het B segment en zorgvernieuwingsprojecten. Aansturen van de afdeling kwaliteit in het kader van patiënttevredenheidsonderzoek, NIAZ, VMS en prestatie-indicatoren.


Juli 2004-juli 2007
Manager Zorgteam diëtetiek van de Isala klinieken te Zwolle; bestaande uit twee ziekenhuizen, verpleeghuis, revalidatiecentrum, vier verzorgingshuizen en een polikliniek te Kampen.
Taken: Leiding geven aan 28 personen en verantwoordelijk voor de lateralisatie van de afdelingen binnen de Isala klinieken. Lid van het managementteam Medische Ondersteunende Diensten. Verantwoordelijk voor innovatie van de afdeling diëtetiek en het binnenhalen van zorgvernieuwingsgelden. Reorganiseren en opzetten van nieuwe afdelingen. Commercialiseren van de diëtetiek.

Jan.1984-juli 2003
Werkzaam in diverse functies bij Nutricia Nederland B.V en de N.V.

Aug 2002-juli 03
Manager New Business Medisch en lid van het management team van de Medische Divisie Nederland.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe markten en introductie van nieuwe producten voor ontplooiing van nieuwe commerciële activiteiten van Nutricia.
Producten ontwikkeld voor dementie, ADHD, Dyslexie, Epilepsie. Onderhouden van de contacten met de overheid t.b.v. registratie van producten en verkrijgen van vergoedingen van vitaminepreparaten en nutriceuticals.

April 2001-aug 02
Hoofd Scientific Services en Marketing Manager Paediatric & Special Product Service en lid van het managementteam Nutricia Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ondersteuning, klinisch onderzoek, interne en externe opleidingen en workshops voor medici en paramedici. Daarnaast verantwoordelijk voor de marketing van de diverse voedingen en alle speciale producten binnen Nutricia. Onderhouden van de contacten met de overheid t.b.v. registratie van producten en verkrijgen van vergoedingen. Leiding gevend aan een team van 20 personen.


Nov’97-april ’01
Marketing/Sales manager Paediatric & Special Product Service
Verantwoordelijk voor de marketing en sales van diverse klinische producten. Leiding gevend aan een team van 6 personen.

Sept ‘96-nov‘97
Product Manager Special Product Service Nutricia Nederland. Verantwoordelijk voor de sales en marketing van speciale klinische producten binnen Nederland en voor de ondersteuning van de Europese landen bij de introductie van het special products pakket. Tevens verantwoordelijk voor de introductie van diverse producten. Nieuwe product strategie ontwikkeld. Deze strategie is door mij binnen Nederland en internationaal geïmplementeerd. Leidinggevend aan een team van 2 personen

Aug-‘91-sept ‘96
Manager Core Business Development Special Product Service op de afdeling Product Group Development Bestuurscentrum Nutricia B.V. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de internationale strategie, productontwikkeling, opleiding en marketing van speciale klinische producten (niche marketing). In deze functie heb ik binnen Nederland en een groot aantal internationale Nutricia vestigingen de marketing van en de organisatie voor speciale producten opgezet. Door mij is hierbij het zgn. tailor made concept ontwikkeld en geïmplementeerd. Internationale productregistratie conform Europese en landelijke wetgeving. Begeleiden van onderzoeken en aanvragen van EU-onderzoeksubsidies.

Mrt-‘87-aug-91
Diëtist afdeling Scientific Service.
Verantwoordelijk voor de voedingskundige en wetenschappelijke ondersteuning. Ontwikkeling van opleidingen ten behoeve van interne medewerkers (marketing en sales), alsmede het ontwikkelen van voorlichtingcampagnes voor gebruikers als (para) medici en de consument.

Jan ‘84-mrt ‘87
Salesmanager intramuraal Medische Divisie Nutricia Nederland.
Verantwoordelijk voor advisering en verkoop aan specialisten en paramedici van zuigelingenvoeding en enterale klinische voedingen in de ziekenhuizen en instellingen.

Sept.’80-nov ‘83
Privé praktijk diëtetiek te Stolzenau, Duitsland
Docent gezondheidsvoorlichting en opvoeding aan de Rijksschool voor Voortgezet Onderwijs in Duitsland
Docent Voedingsleer aan de Volkshochschule
.
Sept. ‘75-sept’80
Enquêteur NIPO en Interakt

Opleiding interimmanager

Opleidingen:

2012-03-09 Als docent/trainer geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) erkend door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)
Sept ’89- juni ’90 Nima B marketing manager(ISW)
Sept ’88-sept ‘89 Nima marketing A (ISW diploma)
Jan-mrt ’88 Post HBO opleiding “Klinisch Onderzoek” (Hogere school voor gezondheidszorg)
Sept. ’75- juni ‘80 Diëtetiek, afgestudeerd aan de Academie “de Laan” te Den Haag
1973-1975 HAVO Scholengemeenschap Etten Leur (diploma)
1970- 1973 Atheneum Lyceum Maria Virgo Rotterdam

Talenkennis: Nederlands moedertaal
Engels goed
Duits goed

Cursussen en trainingen
Train de Trainer
Persberichten schrijven (Instituut voor toegepaste voorlichtingskunde)
Tekst beoordelen en begrijpelijk schrijven (Instituut voor toegepaste voorlichtingskunde)
Opzetten van een voorlichtingsactiviteit –GVO voorlichting (Instituut voor toegepaste voorlichtingskunde)
Adviserend verkopen (Match)
Presentatietechnieken (Match)
Coaching in the field t.b.v. leidinggevenden (Match)
Opleidingsvaardigheden (Jansse & Koekoek)
Makkelijker verkopen aan moeilijke klanten (Learn & Do)
Communicating for Improved Performance (Van Kessel en Partners)
De Zichzelf Sturende Manager (Boertien en Partners)
Management vaardigheden (Match)
Situationeel leidinggeven (Match)
Praktisch leidinggeven 1 & 2 (Boertien en Partners)
Effectief leidinggeven (Van Dalsem & Schouten)
Het voeren van beoordelingsgesprekken (Van Dalsem & Schouten)
Time management
Onderhandelen (Match)
Persoonlijk en effectief leiderschap ( Bij nader inzien)
Wetgeving marktwerking en mededinging in de zorg (Permeduc)
Kwaliteit in de zorg ( De Limes)
Fondsenwerving in de zorg (iFunds)
Lean Six Sigma Opfriscursus (IBIS UvA BV)

Hobby’s: Sporten
Schilderen, beeldhouwen
Voorzitter van de vereniging hoogstamfruit het Groene Hart
Lid projectgroep kunst en cultuur gemeente Lopik
Docent voedingsleer NTI

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

flexibel,analytisch, praktisch, creatief, doortastend, doorzettingsvermogen,verbindend, enthousiast,

Talenkennis interimmanager

engels
duits

Overig

Als docent ingeschrevn bij CRCKK

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :