Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager ICT

Manager ICT

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

Laatste functie:

Mei 2010 – November 2011: Service – Innovatie manager / Project Manager: Stichting Zonnehuizen Zeist (werkomgeving HBO – WO).

Interim Operationeel Manager Afdeling ICT :
- Aansturing ICT servicedesk (1ste lijn en werkplekbeheer) 4 medewerkers
- Aansturing ICT 2de lijn en technisch beheer 8 medewerkers
- Aansturing functioneel applicatiebeheerder 13 medewerkers
- Standaardiseren werkplek + kostenplaats / accountancy
- Standaardiseren mobiele telefonie
- Initiëren en aansturing inventarisatie platform, werkplekken, printers
- Voorbereiding migratie gefuseerde locatie
- Plannen van resources, personeel en hardware; capacity en availibilty management Input geven voor het opstellen van ICT Beleid
- Strategisch afspraken maken afgestemd op Technische ICT ontwikkelingen ter ondersteuning van de Zorgvraag
- Strategisch afspraken maken t.b.v. verbeterpunten technisch en functioneel van de afdeling ICT zelf
- Strategisch – tactisch overleg met bestuur a.i., Finance en Control, verschillende afdelingshoofden, locatie managers
- Functioneel overleg voeren met zorgmanagers en functioneel beheerders.
- Werven van ICT Servicedesk medewerkers
- Functie omschrijvingen maken t.b.v. vacature
- Sollicitatie gesprekken voeren met kandidaat servicedesk medewerkers of ICT beheerders
- Functioneringgesprekken voeren met medewerkers van de servicedesk en ICT beheer
- Tussentijdse bilaterale gesprekken voeren met medewerkers van de servicedesk en ICT beheer
- Financial Management voor IT Services (FMITS)
- IT Service Continuity Management (ITSCM)
- SLA’s en DAP formuleren met leveranciers aangepast naar de wensen van de interne organisatie
- Intern inventariseren bij afdelingen en gebruikers groepen wat de vraagstelling is van de gewenste dienst. Ondersteunen met de Service Level Request (SLR)

Servicedesk coördinator – 4 servicedesk medewerkers:
- Analyseren van serviceprocessen:
- Analyseren en verbeteren Intake telefonische communicatie
- Analyseren en verbeteren elektronische communicatie (e-mail)
- Analyseren en verbeteren incident registratie
- Analyseren en verbeteren aansturing oplosgroepen
- Analyseren en verbeteren van terugkoppeling aan de gebruikersgroepen
- Beschrijven en opstellen van werkinstructies
- Reviewen van werkinstructies en procesbeschrijvingen
- Inrichten processen servicedesk: Incident beheer, change management.
- Beschrijving operationeel model Servicedesk
- Planning Resources ICT
- Operationeel en functioneel inrichten processen Topdesk

Technische – Functioneel Beheer Topdesk:
- Procesmatig inrichten van Topdesk(Incidentbeheer, Wijzigingsbeheer, Voorraad beheer, gebouwenbeheer, wagenpark module beschikbaar stellen t.b.v. afdeling facilities)
- aanmaken van Interne en externe topdesk gebruikers
- aanmaken van Interne en externe beheer groepen
- rechten toekennen aan gebruikers en groepen
- Standaard berichten opstellen als terugkoppeling naar gebruikers
- Kostenplaats opnemen in topdesk
- Rapportages vanuit Topdesk maken (exporteren naar Excel)
- Oplosgroepen intern en Extern aanmaken (bijvoorbeeld Oplosgroep KPN)
- Instructies en training in de testomgeving van betreffende module
- Implementatie in productie omgeving

Project management:
- Bewaking proces management
- Beschrijving beheerproces van diverse Bedrijfsapplicaties
- Transitie Mobiele en vaste telefonie van facilitaire dienst naar de ICT Servicedesk
- Businesscase structureren vaste en mobiele telefonie
- Opstellen Kosten besparingsplan telefonie
- Business case nieuwe telefonie platform Migratie naar Business Connect

December 2009 – Januari 2010: Ondersteuning Servicedesk Stadstoezicht Rotterdam (werkomgeving HBO – WO niveau).
Coachen en ondersteunen van het team van de facilitaire servicedienst bestaande uit; teamleider servicedesk, 4 servicedesk medewerkers, 3 service – managers.
- Tooling: Topdesk
- Proces beschrijving net opgezette servicedesk
- coaching aanname incidenten
- coaching en training categoriseren incidenten
- procesbeschrijving categoriseren van incidenten
- procesbeschrijving kwaliteitsverbetering van aanmaken incidenten.
Alle beschrijvingen en coaching vormen uitgevoerd vanuit ITIL processen.

Juli 2009 – Oktober 2009: Freelance opdracht: Voorbereiding Migratie project. Eindklant: Kennemer Gasthuis (Werkomgeving HBO – WO Niveau).
- Beschrijven en bepalen van de standaard werkplek
- Testen van de standaard werkplek(TMAP)
- Inventarisatie Software in het Ziekenhuis
- Beschrijven installatie van software
- Controle op werking van de beschrijving en installatie van software
- Rapportage aan de afdelingsmanager, project manager, project leider
- Bijhouden van de planning m.b.t. de voortgang
- Bewaken van de voortgang van het project
- Overdracht voorbereiding naar finale fase migratie

Januari 2009 Juni 2009Functioneel beheer Infrastructuur Migratie infrastructuur Windows XP naar Windows 2003 (werkomgeving HBO – WO niveau).

- Rapporteren aan de project manager en functioneel beheer manager
- Inventariseren van en rapporteren over hardware, software, gebruikersrechten, server infrastructuur
- Inventariseren van incidenten
- Inventariseren en in kaart brengen van klachten en structurele problemen
- Planningen opstellen en bijwerken
- Overdacht van beheer aannemen en uitvoeren van het beheer
- Voorbereiden van de finale transitie en migratie
- Migratie voorbereiden aan de hand van BISL processen
- Nieuwe apparatuur aannemen en of uitrollen aan de hand van Tmap test en implementatie processen
- Signaleren en Analyseren van klachten en wensen van de eindklant. Deze vertalen naar oplossingsmodellen naar de migratie toe.
- Overleg met collega’s wereldwijd
- Aansturen van oplosgroepen t.b.v. van de lokale ondersteuning binnen het project.

Functionele activiteit:
- inrichten change mangement volgens ITIL processen
- inrichten van de helpdesk volgens ITIL processen
- aannemen van changes / orders en uitrollen
- aannemen van incidenten
- oplosgroepen aansturen vanuit change en incident management.


Januari 2008 – december 2008: Freelance opdracht via Jobstream / BT Technology Eindklant: Gemeente Zaanstad (werkomgeving HBO – WO niveau)

Project ondersteuning training en coaching ICT Servicedesk:
- Registratie in het programma Assyst Enterprise
- aannemen van incidenten
- Incident bewaking
- Remote ondersteuning
- Wachtwoorden resetten en accounts vrijgeven
- Rechten verschaffen aan gebruikers
- Werkplek ondersteuning en beheerders groepen aansturen
- Remote installaties van computers uitvoeren
- Uitleveren van PDA, Laptops, mobiele telefoons
- Terugkoppeling geven aan eindgebruikers en andere oplosgroepen
- Incidenten contact onderhouden met derde partijen.
- Werven van ICT Servicedesk medewerkers
- Functie omschrijvingen maken t.b.v. vacature
- Sollicitatie gesprekken voeren

Werkplek Beheer:
- computers en overige randapparatuur plaatsen
- Uitleveren van verschillende ict apparatuur
- On-site incidenten verhelpen
- Hardware matige projecten uitvoeren bijvoorbeeld 600 pc upgraden naar 1 GB geheugen
- Verhuizing van ict apparatuur.

Proces Engineer:
- beschrijven van proces inwerken nieuwe – medewerker
- beschrijven van proces incident aannemen
- beschrijven van proces incident categoriseren
- beschrijven van proces incident bewaken
- beschrijven van proces wachtwoord wijzigen

Ondersteuning Team Coördinatie plv. teamleider 6 servicedesk medewerkers:
- handleiding communicatie training helpdesk
- Proces beschrijving tot standaardisering van registratie norm
- Workflow planning
- Richtlijnen voor heropenen incidenten
- Afspraak planning
- Aansturen en coachen helpdesk medewerker en werkplek ondersteuning
- Overleg / communicatie met de servicemanager, projectleider
- Rapportage aan de directeur ICT
Tester:
- Software revisie voor HP Handheld Testen volgens Tmap
- Test voorbereiding HP handheld volgens Tmap
- Testen van Handheld apparatuur volgens Tmap
- Kwaliteitsrapportage Functionaliteit test volgens Tmap
- Testen van beschreven processen bedoeld voor het inwerken van nieuw personeel.
Resultaat: Gemeente Zaanstad heeft een testafdeling ingericht.

September 2007: Freelance opdracht via Bariton XL Servicedesk medewerker bij ISC / vtsPN (werkomgeving HBO Niveau)

- Incident registratie in Topdesk
- Aansturen 2de lijn en 3de lijn
- Aansturen externe oplosgroepen
- verslag maken over hoe de servicedesk beter kan gaan functioneren
- coachen processen verbeteren
- werken naar het invoering van SLA’s
- Beter positioneren van Teamleiders, blokhoofden, ervaren - , minder ervaren en nieuwe medewerkers
- Overzicht maken van eigen tooling
- Standaardiseren van eigen werkplekken (pc, software, etc. etc.)
- Deskindeling positioneren naar de te bedienen korps
- Afstemmen tussen servicemanager, project leider migratie, en korpscontact over in te voeren standaard(platform, werkplek, pc’s, beveiliging, outsourecing)
- Advies in verband met mogelijke koppeling van systemen van andere korpsen en of andere opsporingsautoriteiten.

Januari 2007: Gedetacheerd bij Atos Origin (NUON Servicedesk)

Servicedesk Medewerker:
- aannemen van incidenten
- registreren van incidenten in het servicedesk programma USD
- Registratie dient te gebeuren binnen 8 – 9 minuten
- Indien incidenten op te telefonisch op te lossen zijn, dient dit te gebeuren binnen 15 minuten
- Doorzetten van incidenten naar de tweede en derde lijnsondersteuning
- Incidenten afhandelen volgens SLA’s
- Goede beheersing van ITIL procedures is hierbij een vereiste

Augustus 2006- december 2006: Diverse tijdelijke projecten
Belastingdienst Utrecht – Functioneel beheer Toeslagen programma
ESSENT / @HOME – 1ste lijn servicedesk Medewerker
Tolk Politie Flevoland

Servicedesk medewerker bij KPN Juli 2005 – juli 2006

- Analyseren van storingen
- ondersteunen van thuisgebruikers en zakelijke klanten
- telefonisch oplossingen aandragen
- aansturen van technische partijen; aan huis, naar de centrale, ondergronds.

Eigen web-shop begonnen : Juni 2003 – juni 2005

- Via mijn eigen webshop verkoop ik computer en kantoor artikelen
- Ondersteunen van klant die adsl geïnstalleerd willen hebben. Het gaat hierbij om software matige installatie.
- Beheer van Exact voor het familie bedrijf

Fortisbank – Technisch Beheer Infrastructuur (mei 2002 – maart 2003) werkomgeving HBO – WO niveau))

- Het “Otappen (Ontwikkelen, Testen, Accepteren, in Productie zetten)” van applicaties ten behoeve van de metiers en afdelingen welke vanuit de groep Projecten / Intel / Staven aangestuurd werden en vice versa.
- Packagen van kantoor applicaties
- Beheren van standaard kantoor applicaties: Office, Outlook, Lotus Notes.
- Updates uitvoeren van netwerk platform (Novell en Windows)
- Testen van de infrastructuur
- Plannen van updates
- Technisch Testen van Servers
- Functioneel testen van servers
- Documentatie maken van Applicaties en hardware
- Van Januari 2000 tot mei 2002 teamleider technisch Beheerdergroep, infrastructuur en ontwikkeling – 5 medewerkers:
- 1. Aansturen van 5 technische beheerders
- 2. aansturen 2de lijnswerkplekbeheer.
- migraties Infrastructuur en platform uitgevoerd; Novell naar windows NT4 ( 2000 gebruikers),
- Applicatie Migratie uitgevoerd van Office 95 naar Office 97 (1500 gebruikers), Mail Migratie van Pegasus mail naar Outlook 97(500 gebruikers).
- Werkplek migratie 3000 gebruikers.
Teamleider – 2de lijn / Werkplekbeheer Generale Bank (Maart 1999 – Januari 2000) werkomgeving HBO – WO niveau)) – 6 medewerkers:
- Gebruikersondersteuning
- Oplossen 1ste en 2de lijnmeldingen
- Gebruikersklaar maken van werkplekken
- Installatie van pc’s, laptop en thuiswerkplekken
- Aanmaken gebruikersaccount
- Rechten toewijzen
- Technisch testen (trouble shooten) van applicatie
- Functioneel testen van applicaties
- Technisch testen van pc’s, laptops en printers.
- Incident registratie.
- Incident afhandeling volgens SLA ( inclusief aanname, response tijd en change management)

Dunnet Computers – Support Desk Medewerker( april 1996 – 1999):

- Technisch ondersteunen van Klantvragen
- Testen van merken pc’s
- Testen van verschillende merken laptops
- Testen van game devices
- Ondersteunen van telefonische verkoopdienst
- Ondersteunen van de showroom
- Ondersteunen van de technische dienst

IPG - ingenieursbureau – Technisch en functioneel Systeembeheer ( December 1995-Maart 1996):

- Installatie van computers
- Registratie van hardware
- Registratie van software
- Voorbereiden ISO 9002 certificering
Nedlloyd – Mail Administrator (februari 1995 – November 1995):

- Door routeren van Mail en telexen naar boten en andere locaties waaronder hoofdlocaties in het buitenland
- Adresboek update uitvoeren en distribueren
- Ervaring met FAX / VMS systeem

Iwaco – Werkplek en Netwerkbeheerder (april 1994 – November 1994):

- Netwerkbeheerder. Bij dit bedrijf was ik belast met het beheer van drie lokale Novell 3.12 servers en 1 server op een andere locatie. Ook het beheer van de verbinding tussen de vestigingen Groningen en ‘s Hertogenbosch behoorde tot onze verantwoordelijkheid.
- Naast het beheer van deze “File Servers” viel ook het beheer van de Mail server onder onze aandacht.
- Het werk bestond voornamelijk uit het installeren van pc voor gebruikers(werkplek voorbereiden), aanmelden van de gebruiker op de server en een mail adres toewijzen aan de gebruiker. Ook het verloop van de backup moest nauwlettend in de gaten gehouden worden.
- Het verlenen van helpdesk diensten. Gebruikers de problemen hadden moesten geholpen danwel geassisteerd worden. Dit gebeurde meestal op locatie.
- Bij Iwaco ben ik 6 maanden werkzaam geweest via het uitzendbureau, waarna ik een tijdelijk contract kreeg om de toen nieuw aangewezen netwerkbeheerder in te werken. Tijdens de periode dat ik als uitzendkracht werkzaam was, heb ik de helft van de tijd de afdeling alleen draaiende gehouden.
- Installatie van pc’s.
- Onderhoud van contacten met de leveranciers.

Overige
Stage System Plus - Rotterdam(1992 – 1993):
- Opleiding Applicatie Ontwikkelaar
Stage Stichting Ambitie - Rotterdam(1991-1992):
- Opleiding Applicatie Beheerder
Stage Scholen Gemeenschap Henegouwer - Rotterdam (1990 – 1991):
- Opleiding Applicatie gebruiker.

Bestuurlijk activiteiten:
- Secretaris van Stichting Apinti – verantwoordelijk voor de jaarlijkse Suriname – dag in Almere
- Coördinator / Afdelingsvoorzitter van de NEHOB ( Nederlandse Hindoestaanse Ouderenbond) Flevoland.

Opleiding interimmanager

Opleidingen

- Business Intelligence / Bedrijfskundige Informatica (HBO)
- Personal Trainer / Coach Hogeschool INHolland (CT – afgerond 13-03-2007) HBO Opleiding))
- MCP migratie windows NT4 naar Windows 2000 Tripple P
- Novell Netware 4.11 Akam / Azlan (CNA)
- Ecabo / MBO (Nederland)
- Havo (Suriname)
- MULO (Suriname)
- Bureau redacteur (Multicultural Media Masterclasses - Hilversum) – HBO Niveau
- Junioren trainer Knvb*
- Zelfstudie T-Map
- MCDST
- TMAP Next Advanced
- Leiding geven aan projecten ( ICM – Opleidingen 16-09-2011) HBO - Niveau
- KNVB Pupillen Trainers Diploma

Vaardigheden

Kennis van en ervaring met :
- Topdesk Enterprise (SaaS)
- TMap Next Advanced
- Tmap Test management
- ASL – Bisl
- ITIL
- Windows 95, 98, NT4, 2000, XP
- Microsoft Office 2003 (Word, Excel, Powerpoint)
- Microsoft Project 2003
- Exact
- Novell 3.12 / 4.11
- Lotus Notes
- 3Com
- Cisco
- ADSL

Bekend met :
SSC – Shared Service Centre
MOF – Microsoft Operations Framework : SLA’s(Service Level Agreement), OLA’s(Operational Level Agreement) , outsourcing, right souricing, Off-shoring.
Service Delivery management
Overleg met CTM (Client Team Management)
Overleg met overige stakeholders

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Spaans(matig)

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :