Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Director Operations / Program & Change manager

Director Operations / Program & Change manager

Werkervaring interimmanager

ERVARING
Global Director Operations | ING Real Estate Development
November 2004 - Februari 2011
Aansturing van diverse teams van vaste en interim medewerkers, in aantal wisselen tussen 10 en 40 medewerkers;
Verantwoordelijk voor de inrichting, verantwoording en werking van alle interne processen en controles. Initiator van gewenste en noodzakelijke veranderingen;
Verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhouden van het functiehuis voor alle buitenlandse entiteiten, waaronder het vervaardigen van functiebeschrijvingen, weging van de functies en het bewaken van het bijbehorende belonings- en beoordelingssysteem;
Verantwoordelijk voor de inrichting van het gehele IT-landschap, inclusief de gewenste beveiliging. Manager van het projecten- en veranderingsportfolio wereldwijd;
Verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring van interne en externe toezichthoudende instanties voor de opzet en de uitvoering van het controleraamwerk. Hieronder begrepen zijn controles voortkomend uit regelgeving vanuit Basel II, Sarbanes Oxley Act, De Nederlandse Bank en ING Groep Compliance.

Global Controller | ING Real Estate Development
Maart 2003 – Oktober 2004
Aansturing van 12 medewerkers op de afdelingen Planning & Control, Financiële verslaglegging en Administratieve Organisatie en Ondersteuning;
Functioneel verantwoordelijk voor de financiële rapportagelijnen in 12 landen;
Verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring van interne en externe toezichthoudende instanties voor alle jaarrekeningen wereldwijd.

Manager Control & Report | Nationale-Nederlanden Verzekeringen
Januari 1999 – Februari 2003
Aansturing van 5 medewerkers;
Verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en rapportage van 50 assurantiemakelaars, inclusief de jaarrekeningen;
Verantwoordelijk voor het meten van de bedrijfsresultaten, het maken van prognoses en middellange termijnplannen;
Verantwoordelijk voor het onderhouden van en het meten van de resultaten van directies en 600 medewerkers aangaande hun scores op provisie- en bonusregelingen;
Verantwoordelijk voor de uitvoering, vastlegging en opvolging van interne audits op 50 kantoren en het verkrijgen van goedkeuring van externe toezichthoudende instanties voor de opstelling van de jaarrekeningen.Beleidsmedewerker | Nationale-Nederlanden Verzekeringen
Mei 1995 – December 1998
Vervaardigen van beleids- en stuurinformatie voor de directie;
Verantwoordelijk het meten van de bedrijfsresultaten, het maken van prognoses en middellange termijnplannen;
Verantwoordelijk voor het onderhouden van en het meten van de resultaten van directies en 600 medewerkers aangaande hun scores op provisie- en bonusregelingen;
Initiëren en implementeren van proces- en IT-verbeteringen.

Commercieel administratief Medewerker | Nationale-Nederlanden Verzekeringen
Augustus 1989 – April 1994
Eerste lijn ondersteuning aan assurantiemakelaars voor transport risico’s, technische verzekeringen en evenementen;
Risico-analyses, bepaling van verzekeringscondities en prijsbepaling;
Aanpassen van processen en bestaande IT oplossingen.

OVERIGE ERVARING
Adviseur inrichten plusklas | Basisschool De Vijverhof te Voorburg
Augustus 2011 - heden
Onderzoek naar en analyse van de kwaliteit van bestaande vormen van onderwijs aan begaafde leerlingen;
Verzorgen van een opleidings- en informatiepakket voor leerkrachten met speciale aandacht voor signalen van onderpresteren;
Verzorgen van communicatiestukken voor leerkrachten, leerlingen, ouders en bestuurders;
Opstellen van criteria voor toelating binnen het verrijkingsprogramma.
Begeleiden van leerkrachten in het werken in de veranderde situatie;
Verankeren van de gekozen oplossingen binnen de voorwaarden van de wetgeving aangaande passend onderwijs.

Lid denktank Begaafdenonderwijs | Simpel onderwijs – Barendrecht
April 2011 - heden
Opstarten denktank;
Vervaardigen van een volledig financieel validatiemodel voor voltijd begaafdenonderwijs;
Vergroten naamsbekendheid en netwerk van de denktank binnen de bestaande onderwijs- en begaafdheidsorganen;
Onderzoek naar reeds bestaande nationale en internationale concepten.

Bestuurslid Vereniging van Basisscholen | Octant – Pijnacker Nootdorp
Juni 2010 - heden
Houden van toezicht op de werkzaamheden van het dagelijks bestuur;
Beoordelen en goedkeuren van jaarverslagen, prognoses, middellange termijnplannen en leeropbrengsten;
Adviseren van het dagelijks bestuur en schooldirecties voor vraagstukken over investeringen en personeelsbeleid;
Initiator van het ontwerpen en implementeren van organisatorische veranderingen als gevolg van de Wet ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’.

Opleiding interimmanager

OPLEIDING
Erasmus Universiteit Rotterdam
Doctoraal Bedrijfseconomie; jaar 2 en 3
Propedeuse Bedrijfseconomie (jaar 1)
Colloquium Doctum (toelatingsexamen)

ISW
HEAO, Bedrijfseconomie

HAC
Erkend Assurantie Agent (B), (Geregistreerd Assurantie tussenpersoon)

Tinbergen College
MEAO, Bedrijfseconomie

St. Maartens college
HAVO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Brede ervaring als lijnmanager, verandermanager en senior adviseeur op het snijvlak van Business, IT, Finance, Procesverbetering, HR, Organisatie Compliance, Operational Risk, Regelgeving en Audit. Innovatief, mens- en oplossingsgericht. In staat om partijen samen te brengen en onderliggende problemen bespreekbaar te maken.

Talenkennis interimmanager

Vloeiend Nederlands en Engels.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :