Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Security Manager / Project Manager

Security Manager / Project Manager

Werkervaring interimmanager

Periode okt 2013 - heden
Organisatie Rijkswaterstaat
Functie Sr. Applicatie Manager Security Systemen
Werkzaamheden
Adviseren van organisaties op het gebied van Toegangscontrolesystemen, zoals:
• Verzorgen en beheren de releaseketen voor ontwikkelingen in het bedrijfsvoeringsportfolio en fungeer daarin als vast aanspreekpunt, relatiebouwer en onderhouder met de verschillende stakeholders, gebruikers, gegevensleveranciers en oplossingsleveranciers.
• Het adviseren van de projectmanager en productmanager over het applicatieportfolio- en lifecyclemanagement volgens de RWS specifieke ALS/BiSL gebaseerde processen voor het product.
• Visie en vormgeven aan de inrichting, ontwikkeling en beheer van het Rijkspas / Security applicatie landschap (bedrijfsvoeringsapplicaties).
• Releasematig applicatief beheer (laten) uitvoeren van Rijkspas, Toegangscontrolesystemen, Security Management Systemen en daarmee zorgdragen voor een toekomstvaste oplossing.
• Toetsen van aanvragen aan de vigerende RWS architectuur en beveiligingseisen beschrijven van security sytemen en de processen en procedures welke nodig zijn om dit als integraal onderdeel van de business te maken.


Periode sept 2011 - heden
Organisatie diverse zoals Booking.com, Alliander
Functie Consultant Security Management
Werkzaamheden
Adviseren van organisaties op het gebied van Security Management, zoals:
• schrijven van toegangscontrole- en beveiligingsbeleid voor het management;
• dienen als klankbord en adviseur voor directies en senior management
• adviseren over beleid, procedures en processen
• schrijven van procedures en processen
• implementeren van processen
• maken van risico analyses
• aansturen interne en externe leveranciers
• klant wensen omzetten naar een eventuele aanbesteding
• leiden van whiteboard sessies om samen met de deelnemers tot de kern door te dringen
• beschrijven van security sytemen en de processen en procedures welke nodig zijn om dit als integraal onderdeel van de business te maken.

Periode nov 2011 - juli 2013
Organisatie Alliander
Functie Consultant Toegangscontrole en gebouwautomatisering
Werkzaamheden
Begeleiden van grote verbouwingen en renovaties van alle 17 vestigingen van Alliander
Voornamelijk de toegangscontrole, beveiliging, bouwkundig, elektrische installaties, werktuigbouwkundige installaties en gebouwgebonden installaties.
Werkzaamheden bestonden o.a. uit:
• draagvlak creëren bij management door geven van workshops en informatieverstrekking
• opstellen van PID's
• opstellen van RFP's
• begeleiden van de (Europese) aanbestedingen,
• beoordelen van de offertes en het overal begeleiden van de verbouwingen.
• opstellen van de overal planningen
• strategische gesprekken voeren met leveranciers (o.a. Siemens, Kropman)
• Opdrachtwaardes liepen uiteen van €10k tot €300k. Totale budget €1.8M

Het herschrijven van pasaanvraagprocedure, pasuitgifteprocedure, storingsafhandelingsprocedure. Opstellen van plan van aanpak voor de invoering van een cafetariamodel t.b.v. de toegangscontrole binnen Alliander. Vooraf waren er ongeveer 900 verschillende toegangscontrole profielen. Na inrichting van het cafetaria model is het aantal profielen met 800 afgenomen op een totaal van 16.000 kaarten waarvan 5000 interne kaarthouders.


Periode mrt 2012 - sept 2012
Organisatie Endinet (onderdeel van Alliander)
Functie Directievoerder (eind verantwoordelijke op de bouw namens de opdrachtgever)
Werkzaamheden
Directievoering over de complete renovatie van het nieuwe pand van Endinet te Eindhoven. Het gehele pand is zowel bouwkundig als elektrisch en werktuigbouwkundig compleet verbouwd. Budget €4,5 mln en totaal 400 werkplekken.
Grootste uitdaging was de korte doorlooptijd (7 maanden) van het project. Door strak te sturen op de aannemers en door wekelijks met de werkvoorbereiders om tafel te zitten is dit tot een succesvol einde gebracht.

Werkzaamheden bestonden o.a. uit:
• dagelijkse leiding op de bouw.
• goedkeuren en beoordelen van alle E/W en bouwkundige aanpassingen
• Voorzitten van de bouwvergadering en de wekelijkse werkvoorbereiders vergaderingen

Daarnaast zijn de Brandmeld en ontruimingsinstallatie, toegangscontrole en beveiligingsinstallatie door mij als Projectmanager apart aanbesteed.
Hiervoor heb ik o.a. de RFP's geschreven en de aanbesteding begeleid.


Periode dec 2009 - aug 2011
Organisatie Programma Rijkspas
Functie Service Manager
Werkzaamheden
Als service manager was ik verantwoordelijk voor het opzetten van de servicedesk waarbij alle aangesloten organisaties (BZK, BuZA, EL&I, I&M, AZ, 2e kamer, Raad voor de Rechtspraak, Openbaar ministerie) zich konden melden voor vragen, storingen en ondersteuningsverzoeken binnenkomen.
Tijdens mijn periode als service manager zijn er meer dan 100.000 Rijkspassen uitgereikt.

Werkzaamheden bestonden o.a. uit:

• opstellen SLA's (service level agreements)
• opstellen DAP's (Dossier afspraken en procedures)
• opstellen normenkaders Plateau 1 (fysieke toegang), Plateau 2 (interdepartementale toegang), Plateau 3 (logische toegang)
• naleving SLA met I&M ivm het hosten van de Rijkspas Verkeershub (centrale ontvanger voor alle Rijkspas aanvragen)
• naleving SLA met Sagem (Rijkspas producent)
• onderhoud en beheer van de Rijkspasverkeershub (conform ASL)


Gezien mijn jarenlange ervaring op het gebied van toegangscontrole en card management systemen voerde ik ook de gesprekken met de leveranciers (Honeywell Building Systems, Siemens, EAL, Croon, Burgers Ergon, HTM, Planon, Bell ID) om de diverse SOAP/XML berichten welke benodigd zijn om de systemen te laten communiceren met Rijkspasverkeershub.
Daarnaast heb ik BuZa ondersteunt bij de implementatie van de SOAP/XML berichten voor Plateau 2 in het Croon toegangscontrolesysteem.


Periode nov 2009 - aug 2011
Organisatie ID Ware International B.V.
Functie Service Manager
Werkzaamheden
werkzaamheden bestonden o.a. uit:
• opstellen SLA's (service level agreements)
• opstellen DAP's (Dossier afspraken en procedures)
• verkopen van servicecontracten
• aansturen service engineers
• aansturen servicedesk medewerkers
• opstellen processen en procedures voor de service organisatie (conform ITIL)
Deze processen en procedures zijn bij de ISO 9001 certificering zonder aantekeningen en of aanpassingen geaccepteerd.


Periode feb 2009 - okt 2009
Organisatie Vts Politie Nederland
Functie Change Manager
Werkzaamheden
Coördineren van de software changes voor Vts PN landelijk. Waarbij er changes uitgevoerd moesten worden op o.a. de applicaties welke door alle politiemensen in Nederland werden gebruikt (45.000) en aan de applicaties welke voor de koppelingen van het CJIB met de Politie (10 Mln transacties) zorgdragen.

Werkzaamheden bestonden uit:
• Plannen van de resources
• Controle op de communicatie documenten richting de gebruikers en stakeholders
• Bespreken van de changes in de Change Advisory Board
• Opstellen change formulieren

Periode mei 2008 - jan 2009
Organisatie Honeywell Building Solutions
Functie IT Manager
Werkzaamheden
Eindverantwoordelijke namens de Honeywell IT organisatie voor de vestiging van Honeywell Building Solutions in Apeldoorn.

• Escalatie management
• aansturen van de beheerpartij (Getronics)
• het monitoren van de beheerpartij op het naleven van de SLA
• controle op het voldoen aan de ABDO (algemene beveiligingseisen voor Defensie opdrachten) voor het IT gedeelte
• totaal 250 werkplekkenPeriode sep 2003 - jan 2009
Organisatie Honeywell Building Solutions
Functie Teamleider Remote Service / 3e lijns support engineer
Werkzaamheden
Teamleider Remote Services

Het op afstand beheren van o.a.
• security management systemen
• toegangscontrole
• closed circuit tv
• beveiliging
• intercomsystemen
• systeembeheer op deze locaties
• ondersteunden onze klanten met softwarestoringen en / of aanpassingen

Totaal >50 klanten aangesloten.

Deze gebouwbeheerssystemen waren volledig Microsoft georiënteerd. De verbinding met deze locaties werd gemaakt d.m.v. Ipsec-VPN oplossingen (Juniper, Cisco).

3e-lijns support

• ondersteunen van de servicemonteurs bij complexe problemen op de security management systemen en toegangscontrole software. Hierdoor hebben wij o.a. de ANWB nog een aantal jaren als tevreden klant kunnen behouden
• ondersteunen van de accountmanagers bij technisch complexe verkooptrajecten
• alle ICT-aangelegenheden (netwerk en security, software, operating systemen bij de klanten van de serviceafdeling onder mijn verantwoording) o.a. ANWB, Fortis, INDPeriode aug 2002 - aug 2003
Organisatie Chubb Lips Beveiliging
Functie Adviseur beveiligingsinstallaties
Werkzaamheden
Het verkopen van beveiliging-, brandmeld- en CCTV installaties Totaal voor €850.000 verkochtPeriode: jan 1998 - aug 2002
Organisatie Honeywell ESD B.V.
Functie: Project Engineer
Werkzaamheden
• het uitwerken van beveiligingsplannen en Toegangscontrolesystemen
• detail engineering van complexe installaties (diverse justitiële inrichtingen, financiële instellingen (Fortis, ABN AMRO)
• het in goede banen leiden van projecten in samenspraak met mijn projectleider
• het maken van offertes en meer- en minderwerk calculaties
• het bijwonen van bouwvergaderingen en voortgangsbesprekingen met de klant

Opleiding interimmanager

2007-heden HBO Technische Informatica, LOI Hogeschool

1993-1997: MTS Meet- en regeltechniek, ROC Aventus te Apeldoorn

1989-1993: Mavo, Katholieke Mavo Oost te Apeldoorn

Technicus Beveiligings Techniek (TBV)
Statistiek
Moderne bedrijfsadministratie
ISyF Information Systems Foundation
HNCF Hardware and network components
IMF Infrastructure Management Foundation
ITMF IT and Management Foundation
Effectief communiceren, Schouten en Nelissen
Honeywell management training
Honeywell Security Management Software
Honeywell Project Management (Prince 2)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

ITIL, service management, Security Management, Project Management

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

Ben is al ruim 15 jaar een Security Managent specialist op HBO/academisch niveau in hart en nieren voor zowel de rijksoverheid als het bedrijfsleven.

Bij de overheid heeft hij ruim 6 jaar ervaring als Rijkspas en Toegangscontrole specialist bij diverse diverse Ministeries zoals BZK, Justitie, BuZA, EL&I, I&M, Algemene Zaken en andere overheidsorganisaties zoals de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar ministerie en De Tweede Kamer. Daarnaast heeft hij hij ruim 5 jaar ervaring als Beveiligings-en Toegangscontrole specialist bij verschillende grote organisaties van het bedrijfsleven zoals Fortis, ABN AMRO, ANWB en Alliander.

In de rol van Service- en Applicatie manager voor toegangscontrole / gebouwautomatiserings systemen heeft hij meerdere jaren ervaring als eindverantwoordelijke voor diverse applicaties in de security wereld o.a. Rijkspasverkeershub ( de centrale aanvraag voorziening voor de Rijkspas), en diverse toegangscontrole systemen (Honeywell, Siemens). Door zijn jarenlange ervaring bij een grote organisatie als Honeywell heeft hij veel ervaring opgedaan in projecten conform Prince2 en door zijn doortastendheid zorgt hij ervoor dat afspraken binnen de afgesproken tijd worden uitgevoerd. Tijdens zijn periode als Applicatie- en servicemanager in het programma Rijkspas zijn er 100.000 Rijkspassen uitgegeven en zijn er 10 organisaties (Buitenlandse Zaken, Economische Zaken Landbouw & Innovatie, Infrastructuur en Mileu, Raad voor de Rechtspraak, Openbaar Ministerie, Algemene Zaken, Tweede Kamer, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Sociale zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur) overgegaan op het gebruik van de Rijkspas.

Ben heeft veel ervaring in het aansturen van interne en externe leveranciers en heeft veel ervaring met de Rijksnormenkaders.
Hij is gewend om grote projecten te leiden (> €1mln) en weet expertise in een team te bundelen om samen de verschillende skills te combineren tot één.
Hij kan zich snel aanpassen aan een organisatie en is communicatief vaardig. Hij kan zowel op directie als op operatorniveau communiceren.
Als applicatie- en servicemanager heeft hij een klantgerichte houding en is in staat om zaken op relevantie te beoordelen en indien nodig kan hij ook snel schakelen om zijn interne klanten tevreden te stellen, de functionaliteit te bewaken en de (toe)leveranciers in de juiste banen te leiden, zodat ze leveren waar behoefte aan is.

Ben is in staat om een helikopterview te hebben voor de projecten en toch oog te hebben voor belangrijke details, die van groot belang kunnen zijn in de beveiligingswereld. Tevens weet hij zich te onderscheiden door zaken op eenvoudige wijze te presenteren aan de verschillende stakeholders en het hoger management.

Ben is gewend om de raamwerken van ASL, Prince2 te gebruiken als verantwoordelijke voor de Rijkspasverkeershub en bij diverse andere bedrijven.

Ben is een echte familieman en vindy het heerlijk om samen met zijn gezin buitenshuis door te brengen. In zijn vrije tijd is hij ook vaak op de golfbaan te vinden en in de winter gaat hij met zijn gezin op wintersport.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :