Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Consultant

Consultant

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Onderstaand een overzicht van de door Erik uitgevoerde functies:

Als interim professional van juli 2003 tot heden, onder andere projecten uitgevoerd bij:

Consulting te ‘s-Gravenhage (2009-2010).
Functie: Sabbatical / Beurs Analist. Taken en verantwoordelijkheden:
Literatuurstudie resulterend in een basisconcept rondom Het Nieuwe Werken;
Projectmanagement ervaring gecompleteerd door de certificaten Prince2 Foundation en Practitioner te halen;
De kost verdiend als beurs analist via Binck bank.

Rabobank te Utrecht (2008-2009).
Functie: Project Management Officer / Assistent Project Manager Implementatie. Taken en verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor de interne projectbesturing Implementatie Virtueel Samenwerken. In dit project wordt Sharepoint, als platform voor gegevensmanagement en management informatie uitgerold bij alle medewerkers van Rabobank Nederland; het implementatieteam helpt de medewerkers door dit veranderingsproces en ondersteunt de inrichting per afdeling;
Opstellen en bewaken van het PID, PvA en de business case inclusief kosten-batenanalyse;
Afstemming zoeken tussen eindgebruikers, technisch beheerders en eigenaren bij de realisatie van het Sharepoint-platform en de ontwikkeling van sjablonen;
Ontwikkelaars ondersteunen bij het vertalen van de high-level business analyses naar functionele requirements;
Organiseren en aansturen van workshops en werkgroepbijeenkomsten;
Bewaken van de samenhang met diverse andere projecten onder de Unplugged-kapstok;
Ontwikkelen van de hulpmiddelen om de organisatieverandering bij Rabobank Nederland te kunnen implementeren (opleidingstraject, workshops, blauwdrukken, sjablonen, kritische pad analyse, enz.) en voortgangbewaking van de activiteiten binnen het implementatie team;
Coachen van de teamleden.

TetraNed te Gouda (2007-2008).
Functie: Informatie Analist. Taken en verantwoordelijkheden:
Inventariseren van de business requirements voor het beheer van het C2000-netwerk en COPAFIJTH-implicaties analyseren;
Adviseren op het gebied van informatiebeleid voor de middellange en lange termijn;
Opstellen management rapportages, procesbeschrijvingen en standaardprocedures.

Functie: Proces Analist / ITIL Implementator. Taken en verantwoordelijkheden:
Projectleiding bij de inrichting van configuratie beheer conform ITIL;
Ontwikkelen CMDB annex kennisdatabase annex known error database in de tool HP Servicedesk (Project Management van het gehele traject van analyse tot implementatie en nazorg);
Verbeteringen doorvoeren in de beheerorganisatie door aanpassingen in change en problem management (ITIL);
Instrueren en ondersteunen van de gebruikers door middel van procedures, workshops en training on-the-job;
Vaststellen IST en SOLL situatie van de AO-processen (administratieve organisatie ) binnen het ITIL-beheer en bijbehorende procesmodellen vastleggen;
Beheerprocessen toetsen aan de ITIL-theorie en verbeteringen voorstellen en doorvoeren.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) te Amsterdam (2006).
Functie: Informatie Analist. Taken en verantwoordelijkheden:
Analyseren van de benodigde WW-informatie ten behoeve van het Digitaal Klanten Dossier;
Adviseren met betrekking tot de kwaliteit van de inputgegevens;
Voorbereidingen treffen voor het testen over de keten (CWI-UWV-gemeenten) heen;
Adviseren op het gebied van de service management processen rondom het IT-beheer.

Yamaha Motors te Amsterdam (2006).
Functie: Adviseur informatievoorziening. Taken en verantwoordelijkheden:
Analyseren van de informatiebehoefte van diverse afdelingen aangaande reserve-onderdelen;
Adviseren met betrekking tot hernieuwde indeling in productgroepen;
Adviseren met betrekking tot aanpassing management informatie systeem.

Shell te ’s-Gravenhage (2003-2005).
Functie: Consultant IT en Informatie Management. Taken en verantwoordelijkheden:
Informatieanalyse en advies met betrekking tot de vermindering van het aantal software-pakketten in gebruik binnen het Shell Learing Centre (o.a. CRM-pakket SOU, DMS Livelink, etc. ;
Laten ontwikkelen van webapplicaties (zoveel mogelijk gebruikmakend van bestaande databases);
Aansturen van een team van applicatieontwikkelaars;
Verbeteren van de HR-processen rond de drie-eenheid baan – medewerker – competenties;
IT-management van afdelingen op software –gebied;
Ondersteuning en advies bij consolidatie van bewezen olie- en gasreserves, alsmede aanpassing van de procedure aan regels van Sarbanes-Oxley Act.

Functies vervuld in vast dienstverband:
Cap Gemini te Utrecht (2001-2002).
Functie: Kwaliteit Manager. Taken en verantwoordelijkheden:
Lid van de internationale ‘Steering Committee’ (de vergadering die beslist over wijzigingen c.q. aanpassingen aan het tool) en voorzitter van de Nederlandse ‘Steering Committee’ (de vergadering die beslist over wijzigingen c.q. aanpassingen aan de binnen Nederland te gebruiken sjablonen);
Project Management van de implementatie van Engager (applicatie) binnen Nederland;
Ontwerpen, opzetten (en later onderhouden) van de Engager website;
Onderhouden van Nederlandse handleidingen en studiemateriaal;
Het tool geschikt maken voor toepassing volgens de Prince II: Project Management Methodiek.

RIAGG Rijnmond Zuid te Hellevoetsluis (2002)
Functie: Informatie en Proces Analist. Taken en verantwoordelijkheden:
Analyse van de aanwezige informatie en het in gebruik zijnde proces aangaande sjablonen en standaardbrieven binnen het CRM-systeem;
Aanpassen proces en applicatie voor beheer en onderhoud van de sjablonen;
Verhogen van de efficiëntie van CRM op de diverse locaties;
Begeleiden gebruikersorganisatie bij functionele acceptatie testen (FAT).

Cap Gemini Information System Management te Nieuwegein (2000-2002)
Functie: ITIL Service Delivery Manager. Taken en verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor de delivery van acht contracten voor klanten in diverse branches (dienstverlening ingericht op basis van ITIL en ASL);
Leidinggeven aan 20 projectmedewerkers;
Inrichten en verbeteren van de tweedelijns en derdelijns ondersteuning conform ITIL;
Opstellen van criteria en indicatoren om klanttevredenheid te meten (OTACE – On time, above customer expectation);
Schrijven van Service Level Rapportages en meten van klanttevredenheid;
Maken van planningen voor wijzigingsronden en aansturen van medewerkers die zich met Incident, Problem, Change en Configuration Management bezighouden;
Onderhouden van contacten met de gebruikersorganisaties bij de klanten;
Inrichten van het IKA-proces om kennis aangaande contracten te waarborgen (hetzij kennisoverdracht van klant en projectorganisatie naar beheerorganisatie, hetzij kennisoverdracht binnen de beheerorganisatie).

Functie: Transitie Manager. Taken en verantwoordelijkheden:
Opstellen Plannen van Aanpak Transitie, offertes en financiële planningen;
Voeren van contract onderhandelingen;
Opstellen contracten, Service Level Agreements en Service Quality Plans;
Inrichten van de beheerorganisatie met bijbehorende tools voor iedere nieuwe klant;
Zorgdragen voor kennisoverdracht van bouwteam naar beheerteam.

Cap Gemini te Utrecht (1999-2000)
Functie: Medewerker Portfoliomanagement Kwaliteit. Taken en verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor analyse van het Project Management en Service Management proces op sectorspecifieke activiteiten.
Functie: Programmeur Cobol en Plaatsvervangend Teamleider.

Opleiding interimmanager

 Webster University Leiden, Master of Business Administration (diploma 2003)
 Landbouw Universiteit Wageningen - Tropisch Landgebruik (diploma 1998)
o Stage en afstudeeronderzoek in Burkina Faso (12 maanden)
o Afstudeeronderzoek in Costa Rica (6 maanden)
 Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt - VWO (diploma 1992)
 Diverse opleidingen bij Cap Gemini, o.a.: Introductie Systeemontwikkeling, Functiepuntanalyse, Administratieve Organisatie.
 Capability Maturity Model, Verandermanagement en Nieuwe Manier van Werken, ASL en BiSL

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste competenties van Erik:

Categorie competentie Competentie niveau
Persoonlijk gedrag Aanpassingsvermogen Goed ontwikkeld
Flexibel gedrag Goed ontwikkeld
Management & Leidinggeven Plannen en Organiseren Ontwikkeld
Voortgangsbewaking Goed ontwikkeld
Analyse & besluitvorming Probleemanalyse Uitstekend ontwikkeld
Besluitvaardigheid Ontwikkeld
Visie Goed ontwikkeld
Leervermogen Uitstekend ontwikkeld
Communicatie Schriftelijke communicatie Uitstekend ontwikkeld
Samenwerken Goed ontwikkeld
Motivatie Integriteit Goed ontwikkeld
Kwaliteitsgerichtheid Uitstekend ontwikkeld


Talenkennis interimmanager

Nederlands Moedertaal
Engels Vloeiend
Frans Goed
Duits Redelijk
Spaans Redelijk


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :