Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

CFO / Financieel Directeur

CFO / Financieel Directeur

Werkervaring interimmanager

Feb 2009 – Aug 2010 Avalon Holdings N.V.
(ontwikkelt nieuwe businessmodellen die zich richten op convergerende consumentmarkten)
Functie: Chief Financial Officer

• Eindverantwoordelijk voor en leiding geven aan alle Finance, ICT, logistieke en HR functies en processen binnen de groep.
• Invoegen van nieuwe bedrijven binnen de groep.
• Implementeren, verbeteren en monitoren van business control en forecasting.
• Actieve rol in business development en financiële strategie, ten behoeve van acquisities, (des)investeringen, financiering en uitbreiding van marktgebieden.
• Beoordelen van korte en lange termijn resultaten, voornamelijk op het gebied van bedrijfsresultaat, werkkapitaal en cashflow om vervolgens de juiste keuzes te maken voor eventuele prestatie verbetering.
• Sterke focus op cost control en marge verbetering, tevens verantwoordelijk voor het inkoop proces.
• Aanspreekpunt voor externe adviseurs zoals accountants, belastingconsulenten en banken.
• Verantwoordelijk voor de groepsconsolidatie van alle dochterondernemingen ten behoeve van de maandelijkse rapportage, jaarstukken en aandeelhouders rapportages.
• Lid van de directie (statutair directeur)


Dec 2007 – Jan 2009 Monsterboard Worldwide
Functie: Finance Director Benelux

• Eindverantwoordelijk voor verbreden van en leiding geven aan de Finance, Business Intelligence, Facilities, Pricing en ICT functies en processen in Nederland, België en Luxemburg
• Toezicht houden op de bedrijfsfinanciering, control, (internal) auditing, accounting (US GAAP) and juridische zaken.
• Verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de maandelijkse en jaarlijkse financiële rapportage aan de Amerikaanse beursgenoteerde Holding (Nasdaq).
• Actieve rol in business development en financiële strategie, ten behoeve van acquisities, (des)investeringen en uitbreiding van marktgebieden.
• Beoordelen van korte en lange termijn resultaten, voornamelijk op het gebied van bedrijfsresultaat, werkkapitaal en cashflow om vervolgens de juiste keuzes te maken voor eventuele prestatie verbetering.
• Sterke focus op cost control en marge verbetering, tevens verantwoordelijk voor het inkoop proces.
• Verantwoordelijk voor de verdere uitrol en optimalisatie van Oracle.
• Aanspreekpunt voor externe adviseurs zoals accountants, belastingconsulenten en banken.
• Aanspreekpunt voor het Shared Service Center in Praag voor de Benelux
• Verantwoordelijk voor de Benelux consolidatie van dochterondernemingen en zustermaatschappijen ten behoeve van de maandelijkse rapportage en jaarstukken, tevens verantwoordelijk voor SOx (Sarbanes-Oxley) compliance, belasting aangiften (VPB, BTW, LB) en beheer van de verzekeringsportefeuille.
• Lid MT Nederland en MT Benelux


Aug 2007 - Dec 2007 Fast & Fluid Management (onderdeel van Idex Corporation)
Functie: Director (VP) Finance Europe, Asia & Australia

• Eindverantwoordelijk voor verbreden van en leiding geven aan alle Finance en ICT functies en processen in Nederland, Italië, Australië, Polen, Spanje, Engeland, Frankrijk en China.
• Toezicht houden op de bedrijfsfinanciering, control, (internal) auditing, accounting (US GAAP) and juridische zaken.
• Verantwoordelijk voor de wereldwijde consolidatie behalve Amerika van dochterondernemingen en zustermaatschappijen ten behoeve van de maandelijkse rapportage en jaarstukken, tevens verantwoordelijk voor SOx (Sarbanes-Oxley) compliance, belasting aangiften (VPB, BTW, LB) en beheer van de verzekeringsportefeuille.
• Verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de maandelijkse en jaarlijkse financiële rapportage aan de Amerikaanse beursgenoteerde Holding (Idex Corporation). Inclusief valutaproblematiek van de zusterondernemingen en verkoopkantoren in Australië, Polen, Duitsland en China.
• Actieve rol in business development en financiële strategie, ten behoeve van acquisities, (des)investeringen en uitbreiding van marktgebieden.
• Contactpersoon voor Hyperion in Europa & Australië.
• Beoordelen van korte en lange termijn resultaten, voornamelijk op het gebied van bedrijfsresultaat, werkkapitaal en cashflow om vervolgens de juiste keuzes te maken voor eventuele prestatie verbetering.
• Implementeren, verbeteren en monitoren van business control en forecasting.
• Verbeteren en verder uitbouwen van management accounting en stuurinformatie.
• Het verschaffen van ad hoc financiële informatie aan het lokale management, Amerikaanse moedermaatschappij, Amerikaanse Holding en aan overige belanghebbende in de organisatie.
• Verantwoordelijk voor de verdere uitrol van JD Edwards.
• Beoordelen van de juistheid, waarschijnlijkheid en omvang van de input in het geautomatiseerde bedrijfssysteem.
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van interne audits en SOx testen bij zuster- en dochterondernemingen in het buitenland.
• Aanspreekpunt voor externe adviseurs zoals accountants, belastingconsulenten en banken.
• Lid MT Directie


Aug 2007 - Heden Management B.V., Consultancy & Interim Management
Eigenaar


Jun 2005 - Jul 2007 NV Casema
Functie: Sr Manager Planning & Control

• Leiding geven aan de afdelingen Control, Business Analysis, Risk management en Internal Audit (16 mdw).
• Implementeren, verbeteren en monitoren van business control en forecasting.
• Verbeteren, en verder uitbouwen van management accounting en stuurinformatie.
• Het verschaffen van ad hoc financiële informatie aan het lokale management, aandeelhouders en aan overige belanghebbende in de organisatie.
• Verbeteren, monitoren en verder uitbouwen van kosten beheersing, bedrijfsefficiency en Planning & Control cyclus.
• Focus op Business Control, Kostleiderschap, Risico Management.
• Implementatie en monitoren van integraal project en personeels planning.
• Implementatie van IFRS en verbetering van Proces management (AO/IC)
• Algemeen coördinator tijdens de verkoop van Casema
• Lid van MT Sr Management en MT Finance
• Lid van MT Integratie en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en uitvoering van de gehele integratie van Casema, Multikabel en Essent Kabelcom


Feb 2001 – Mei 2005 XS4ALL Internet BV (onderdeel van KPN NV)
Functie: Manager F&A en Control

• Eindverantwoordelijk voor alle financiële, administratieve en control activiteiten binnen de holding en de Nederlandse BV
• Leiding geven aan de afdelingen (Klant)administratie, Boekhouding en Control (30 mdw).
• Opzetten en bijhouden van (Management)rapportages en cashflowoverzichten.
• Implementeren, verbeteren en monitoren van budgettering, (business) control en forecasting.
• Verbeteren, en verder uitbouwen van management accounting en stuurinformatie.
• Het verschaffen van ad hoc financiële informatie aan het lokale management, aandeelhouders en aan overige belanghebbende binnen en buiten de organisatie.
• Verbeteren, monitoren en verder uitbouwen van businesscases, kosten beheersing, bedrijfsefficiency en Planning & Control cyclus.
• Verantwoordelijk voor de implementatie en onderhoud van de projectadministratie.
• Verantwoordelijk voor de implementatie van IFRS, SOx en Oracle Financials.
• Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van de maandelijkse en jaarlijkse financiële rapportage aan de beursgenoteerde Holding
• Verbetering en monitoren van AO/IC, bedrijfsprocessen, kosten beheersing en interne control maatregelen.
• Verantwoordelijk voor de tijdige, juiste en volledige aanlevering van de maandelijkse rapportage en jaarstukken
• Actieve rol binnen M&A projecten
• Lid MT


Maart 2000 – Feb 2001 Host Marriott Services
Functie: Finance Manager

• Eindverantwoordelijk voor alle financiële, administratieve en control activiteiten binnen de Nederlandse BV.
• Leiding geven aan de afdelingen administratie, Boekhouding en Control (13 mdw).
• Verantwoordelijk voor de reorganisatie op het gebied van finance en accounting ten behoeve van de fusie met Autogrill SA (wereldwijd)en met AC Restaurants en Hotels (Benelux).
• Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van de maandelijkse en jaarlijkse financiële rapportages aan het hoofdkantoor.
• Verbeteren, monitoren en verder uitbouwen van businesscases, kosten beheersing en Planning & Control cyclus.
• Verantwoordelijk voor cash management.
• Aanspreekpunt voor externe adviseurs zoals accountants, belastingconsulenten en banken.
• Lid MT.


Jun 1996 – Maart 2000 PricewaterhouseCoopers Financial Management Services
Functies: Consultant – Assistent Manager

• Samenstellen van administraties, jaarrekeningen en publicatiestukken.
• Opzetten en bijhouden van (Management)rapportages en cashflowoverzichten voor diversen klanten.
• Het boeken en controleren van loonadministraties.
• Treasury activiteiten voor diverse klanten.
• Controle van financiële administraties van diversen klanten.
• Voorbereiden van belastingaangiften voor BTW, VPB en LB
• Contacten onderhouden met klanten.
• Actieve deelname aan en adviseren over (financiële) projecten voor diversen klanten (Interim Management):
o Applied Materials, Badhoevendorp – Financieel Manager
o Otis BV, Amsterdam – Treasurer
o Interleasing, Amsterdam – verantwoordelijk voor implementatie van ERP Systeem
o Diamond Tools Group BV, Den Haag – Consolidatie Manager
o Compaq Corporation, Gorichem – Inventory accountant en verantwoordelijk voor implementatie van cost-accounting
o KPN Telecom, Den Haag – Consultant tijdens Hyperion implementatie
o Twenteborg Ziekenhuis, Almelo – Consultant tijdens SAP implemetatie
o Hermans Groep, Hoorn – Sr consultant tijdens SAP implementatie
o Nedcar, Born – Teamleader tijdens SAP implementatie


Dec 1993 – Apr 1996 Holland America Line
Functies: Assistent Controller – Controller

• Eindverantwoordelijk voor alle financiële, administratieve en control activiteiten aan boord van een van de cruise schepen.
• Leiding geven aan de afdelingen Magazijn, administratie en Control (5 mdw).
• Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van de wekelijkse en maandelijkse financiële en operationele rapportage aan het hoofdkantoor in Seattle.
• Verbetering en monitoren van AO/IC, bedrijfsprocessen, kosten beheersing en interne controle maatregelen.
• Mede verantwoordelijk voor de inkoop.
• Lid MT Hotel


Dec 1992 – Dec 1993 Euro Disney France
Functies: Management Trainee

• Diverse operationele en management functies

Opleiding interimmanager

2002-2005 Deelnemer KPN Talenten Programma
1999-2001 Post-Graduate Certified Controller, Amsterdam School of Business
Feb 1999 SAP FICO certificering
Aug 1998 Hyperion certificering
Mei 1992-Dec 1992 Management graad, Walt Disney University Orlando
1988-1993 Hotel Management
1982-1988 Havo

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Communicatief
• Stress bestendig, scherp
• Team gericht, coachend, delegerend
• Inspirerend en overtuigend
• Positief kritisch, pragmatisch en flexibel
• Operationeel in combinatie met overzicht
• Leiderschap, professioneel afstandelijk
• Businessfocus, resultaatgericht


Talenkennis interimmanager

Nederlands Moedertaal
Engels Zeer goed
Duits Redelijk
Frans Matig


Overig

Ruime ervaring met het geven van leiding aan financiële medewerkers (5-30) van allerlei niveaus. Word gezien als een doelgerichte pragmatische teamgerichte manager. Ik kom optimaal tot mijn recht in een dynamische organisatie die een veranderingsproces door moet gaan. Samenwerken, betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers vind ik belangrijk. Ambieer een (Financiële) managementfunctie waarin het aansturen, begeleiden, ontwikkelen en verbeteren van medewerkers en organisatie centraal staat en waar ruime financiële ervaring en sterk analytische vaardigheden een duidelijke pré zijn. Ik kan goed acteren op zowel operationeel als strategisch niveau.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :