Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:

1997 tot Heden Zelfstandig Interimmer / Ondernemer / Investeerder
1991 tot 1997 Project- / Programma- / Lijnmanager bij PolyGram International Music BV
1990 tot 1991 Projectmanager / Project Controller bij Philips NV
1985 tot 1990 Diverse uitzendbanen tijdens studies.

Interim-Management (enkele voorbeelden)
 Manager Project & Portfolio Management bij CCV (Arnhem).
Het centraliseren van een projectmanagement pool van 14 project- en programmamanagers. Het inrichten van een professioneel PMO, batenmanagement, programmamanagement en project/change portfolio management. Organisatie breed professionaliseren van de projectuitvoering. Coachen en trainen van projectmanagers en stuurgroepleden. Lid van de Portfolio Board en het MT. Mentor van grote programma’s, t.w. Navision naar SAP-migratie, ontwikkelen van nieuwe generatie innovatieve POS-producten, vervanging van één van Europa’s grootste betaalplatformen, en verstevigen positionering in de unattended betaaloplossingen.
 Plaatsvervangend teammanager van de afdeling Project Control & Support bij Essent (Den Bosch).
Rechterhand en plaatsvervanger van de teammanager PC&S (Center of Excellence, IT Portfolio Office, Project Staffing & Planning en een zestal PMO’s/PSO’s in hub & spoke-structuur). Direct aansturen en coachen van 12 medewerkers, mede opstellen van teamplan en dienstencatalogus, mede voorbereiden OR-adviesaanvraag, processen optimaliseren en informatisering (HP PPM-C, SAP en QlikView) verbeteren.
 Projectportfoliomanager bij Alliander IM/ICT (Arnhem, Haarlem). Verantwoordelijk voor een team van 6 portfolio planners.
Het team was verantwoordelijk voor de Master Portfolio Planning (staging, resourcing, staffing en releasing) en ondersteunen van het besluitvormingsproces rond het projectenportfolio van € 60 miljoen.
 Coördinator Internet bij NUON Customer IT (Schiphol-Rijk, Haarlem, Amsterdam).
Aansturing van diverse IT-teams (48 fte) die zich bezighouden met projecten rond - en beheer van - de 20 webapplicaties en –sites van NUON tijdens de splitsing van NUON in Netbeheerder en Leverancier.
 Coördinator Projecten, Internet Services bij NUON ICT (Schiphol-Rijk, Haarlem, Amsterdam, Arnhem).
Aansturen van de projectorganisatie (projectleiders, architecten, developers en designers, samen 26 fte) m.b.t. internetprojecten.
 Coördinator Algemene Zaken bij Stichting Schooladviescentrum (Utrecht). Een kosten reducerende reorganisatie van de stafafdelingen (PZ, FA, facilitair, ICT en het bedrijfsbureau, samen 16 fte).
 Interim-Manager Automatisering bij AFCO Europa Groep om de ICT-voorzieningen drastisch te moderniseren. (Weesp).
 Royalty Manager bij PolyGram Film International B.V./LTD. (Baarn, Londen), waarbij leiding werd gegeven aan 7 administrateurs. Opzetten en ontwikkelen van de royalty-afdeling voor een filmportfolio van $ 65 miljoen per annum.

Programmamanagement (enkele voorbeelden)
 Programmacoördinator Essent IT PPM Transformation voor de Change Leadership Programma’s (verandertrajecten) (Den Bosch):
o Resource & Capacity Management
o Portfolio Management & Project Performance Analysis
o Benefit Tracking & Business Case Management
o Project Assurance & Risk Management
o Agile/SCRUM & PRINCE2 convergeren
o HPO Performance Compass (Dashboard CSF/KPI)
o New PPM (Stakeholder Engagement)
 Programmamanager Finance & Accounting van PolyGram International Music B.V. (Baarn, Londen).
Transitie en migratie van applicaties in SAP, DataEase, ABAP, Lotus 1-2-3 en Clipper naar JD Edwards en Oracle wereldwijd aangestuurd. Wereldwijd team van 108 (deel)projectleiders en 16 PMO-ers.
 Programmamanager van PolyGram Film International B.V./LTD. (Baarn, Londen, Hamburg).
Ruim 70 overgenomen bedrijven met vestigingen in 12 landen samengevoegd tot 3 businessunits, inclusief financiële administratie.
 Program Manager Business Development bij PolyGram Filmed Entertainment B.V. (o.a. Baarn, Hannover, Hamburg, Hilversum, Amsterdam, Londen, New York, Los Angeles, Sydney, Hong Kong, Singapore).
M&A-programma waarbij PolyGram d.m.v. wereldwijde overnames snel een filmdivisie wilde opzetten. Het programma had ten doel om potentiële overnamekandidaten te identificeren, onderzoeken, selecteren, prioriteren en waarderen.

Projectmanagement (enkele voorbeelden)

 Testleider bij een SAP-to-Navision migratie bij DMV-Fonterra Excipients (Goch).
De programmamanager in kwestie had tijdelijk een betrouwbare testcoordinator nodig.
 Projectmanager bij Alliander IM/ICT (Arnhem, Haarlem).
Voor de splitsing van Nuon in een netwerkbedrijf (Alliander) en een Leveranciersbedrijf (Nuon) werd voor € 100 miljoen aan projecten bedacht, terwijl er naar schatting voor € 60 miljoen aan capaciteit was. Het opzetten van een Master Portfolio Planning en het inrichten van portfolio- en releasemanagement (SAP) waren van eminent belang om het maximale uit de beschikbare capaciteit te halen.
 Projectmanager bij Amigon / Alpha Group / Havi Logistics (McDonalds). (Nijkerk/Duisburg, projectopdracht via Insights).
Opzetten van een Program Management Office en het inrichten van Project Portfolio Management voor de IT -divisie.
 Projectleider PM Health bij Achmea Hypotheekbank N.V. /Woonfonds (Den Bosch, projectopdracht via Ruysdael). Ontwikkeling en implementatie van een Project Management Maturity Model.
 Projectmanager Besturing Service Processen bij Nuon Business en Continuon Netbeheer. (Amsterdam, projectopdracht via Ruysdael). Alignment van een 20-tal (callcenter) afdelingen in de klantvraag keten. Implementatie van Siebel CRM (met koppeling naar SAP) en ontwikkelen van een ketenkwaliteitshandboek inclusief werkinstructies.
 Projectleider bij stichting Schooladviescentrum. (Utrecht). Selectie en implementatie van een nieuw integraal en bedrijfskritiek informatiesysteem (PSA) voor het bedrijfs- en projectenbureau (PMO).
 Projectleider RIC/A4 bij ANOZ-verzekeringen N.V. (Apeldoorn). Ontwikkelen van een front-end t.b.v. integratie van het ziekenfondssysteem RIC/A4 en het systeem voor de commerciële verzekeringen.
 Project Manager van PolyGram Film International B.V./LTD. (Baarn, Londen). Ontwikkeling van een nieuw systeem voor de royalty administratie, eerst in DataEase, later in Oracle.

Adviesopdrachten (enkele voorbeelden)
 Adviseren m.b.t. het inrichten van Project Portfolio Management, de PPM-rapportagecyclus, het batenmanagement en het PMO bij Essent.
 Advies m.b.t. het inrichten van Projectportfoliomanagement en Batenmanagement bij ASR Leven.
 Coaching / intervisie van Hoofd ICT & Programmamanager bij A&O Services te Rijswijk.
 PRINCE2 Health Scan bij de PMO van Achmea Hypotheekbank N.V./Woonfonds (Den Bosch, adviesopdracht via Ruysdael).
 Advisering t.a.v. projectportfoliomanagement (PPM) en het project management office (PMO) bij Univé.
 Knelpuntanalyse projectbesturing bij de PMO van KZA. (Baarn).
 Onderzoek naar projectportfoliomanagement (PPM) bij ABN-AMRO. (Onderzoeksopdracht via Berenschot, Amsterdam).
 Onderzoek naar de behoefte aan stuurinformatie rond projecten bij het managementteam en PMO van AWVN / VNO-NCW. (Haarlem).

Trainen & Doceren
 Docent bij PCO Kennis (NBA): Investeringsselectie, Business Case Management, Risk Management, Benefit Realisation Management & Project Portfolio Management (Woudenberg).
 Trainer kennis, competenties en vaardigheden voor project- en programmamanagers bij Acumen (Laren).
 Docent bij de NCOI Business School: Projectmanagement en Programmamanagement (Hilversum, Utrecht, Amsterdam, Zwolle).
 Docent Business Strategy Realisation en Trainer Strategische Dialoog bij ADES Managementstrategieën (Amersfoort).
 PRINCE2 & IPMA trainer bij Ruysdael en Insights International.

Opleiding interimmanager

Opleiding / Training:

Masterclass Corporate Performance Management (HES Rotterdam)
Grootmeesters in Management (De Baak)
Project Management Professional (PMP) (PMI-US)
HIO (Hogeschool van Utrecht)
HEAO-CE (Hogeschool Van Utrecht)

P3O (Capgemini Academy, 2011)
MoP (Capgemini Academy, 2011)
MSP (Insights International, 2006) (Hedeman Consulting, 2015)
PRINCE2 (Ruysdael, 2005) (Hedeman Consulting, 2014)
AgilePM (Hedeman Consulting, 2015)
Scrum (Prowareness, 2014)
IPMA-B (Insights International, 2006)
CM (Forsa, 2016)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een zeer ervaren manager en adviseur. De rode draad in mijn werkverleden is het snijvlak van strategierealisatie, business-IT alignment en verbetering van de IT- of projectorganisatie. Ik vervulde verschillende rollen zoals (interim-)manager, coach en adviseur.

Mijn specialisaties daarbij zijn:
• Project-, verander-, programma- & portfoliomanagement
• professionalisering van de IT- en/of veranderoranisatie
• beheersen van onzekerheid, risico en frictie
• hardware- en softwareontwikkeling en
• informatisering van strategische en operationele processen

Onder voormalige werk- en opdrachtgevers bevinden zich organisaties als Philips, AT&T, Lucent Technologies, PolyGram, McDonalds, Havi Logistics, Achmea, Woonfonds, Nuon, Alliander, AWVN, ABN-AMRO, Agis, Essent, Friesland Campina, DMV Fonterra en CCV.

Ik ben op mijn best als dirigent van een team dat ik aanstuur op basis van een heldere visie en/of concreet doel. Mijn stijl is coachend, pragmatisch, enthousiasmerend, creatief en adviserend, en kan dwingend en instructief zijn wanneer dat nodig is. Ik haal successen door mensen te motiveren en ontwikkelen.

Vanzelfsprekend beschik ik over een academisch werk- en denkniveau en ben als parttime docent verbonden aan enkele instituten. Daarbij spreek ik frequent op seminars, congressen en symposia. Ook publiceer ik met enige regelmaat over vakinhoudelijke onderwerpen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels vloeiend.

Overig

In mijn vrije tijd ben ik actief als ondernemer en investeerder, houd ik me bezig met reizen en fotografie, en besteed ik aandacht aan familie en vrienden. Daarnaast lees ik graag over management, strategie, wetenschap, natuur en geschiedenis.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :