Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

verander- en ontwikkelmanager

verander- en ontwikkelmanager

Werkervaring interimmanager

2003-nu Twee parallelle opdrachten in twee grote steden.
Proces- en verandermanager van een samenwerking tussen een gemeente en een corporatie bij de herstructurering van een stadsdeel;
Projectmanager van een complex en omvangrijk verkeers-, civiel en cultuurtechnisch plan van voorontwerp tot en met aanbesteding.

2002-2003 Bureau voor HRM
Directeur Interim Management met als opdracht:
Ontwikkelen van businessplan, bedrijfsproces en administratieve organisatie;
Begeleiden van de in uitvoering zijnde Interim Management opdrachten

2001-2002 Middelgrote woningcorporatie in de Randstad
Co-directeur met als opdracht:
Aansturen organisatie;
Organiseren bedrijfsprocessen en realiseren van de
kwaliteitsverbetering;
Managen grootschalige woningruil met collega corporatie.

2000-2001 Gemeente (140.000 inwoners)
Hoofd Sector Stadsbeheer / Onderhoud met als opdracht:
Het implementeren van een reorganisatie besluit;
Het optimaliseren van de primaire bedrijfsprocessen.

1999-2000 Gemeente (130.000 inwoners)
Arbeidsmarkt Sociale Zaken / Manager Business Unit Voorzieningen met als opdracht:
Het implementeren van nieuwe producten in de organisatie;
Het realiseren van een cultuurverandering;
Het aansturen van het reorganisatieproces om te komen tot
de één-loket-organisatie voor de zorgvoorzieningen.

1997-1998 Stadsdeel van een grote Gemeente, (30.000 inwoners)
Manager van de Sector Wonen en Werken met als opdracht:
Managen van de afdelingen die belast zijn met alle taken
die verband houden met de gebouwde omgeving in het
stadsdeel;
Voorbereiden van een reorganisatie en cultuuromslag om te
komen tot een meer professionele, beter bestuurbare en
meer klantgerichte organisatie.

1996-heden Meerdere adviesopdrachten verricht op het gebied van organisatie- en beleidsontwikkeling voor instellingen in de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en het onderwijs

Werkervaring in vaste dienst

1993-1996 Statutair mededirecteur, grote corporatie in het zuiden van het land.
Eindverantwoordelijk voor de afdelingen Beheer en Projecten. Onder de afdeling Beheer ressorteerden alle activiteiten op het vlak van dienstverlening aan huurders en woningzoekenden en het onderhoud en de exploitatie van ca. 8.000 woningen. De afdeling Projecten was verantwoordelijk voor ca. 25 nieuwbouw- en renovatieprojecten (ca. 300 woningen per jaar).

1983-1993 Hoofd Verhuur, grote corporatie in het zuiden van het land.
Verhuur en incasso van ca. 8.000 woningen en de voorlichting en inspraak voor de huurders.

1987 Gemeente (115.000 inwoners) (parttime) Interim management op detacheringbasis
Integreren van het Huisvestingsbureau in de Dienst Stadsontwikkeling.

1981-1983 Coördinator Bewonerszaken, grote corporatie in het zuiden van het land.
Opzetten van een afdeling Bewonerszaken.

1976-1981 Staffunctionaris, grote corporatie in het zuiden van het land.
Begeleiding van stadsvernieuwingsprojecten.


Opleiding interimmanager

1972 HBS
1976 Sociale Academie
1977 Leergang Sociaal Cultureel Management
1978 Post Academiale Cursus Stadsvernieuwing
1988 Leergang Leiding Geven voor Hoger kader
1989 NIMA A
2000 MBTI accreditatie
2004 INK gecertificeerd auditor


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht maar met gevoel voor medewerkers en verhoudingen. Is snel vertrouwd met en in organisaties. Haalt het beste uit mensen. Toont betrokkenheid zonder zich te binden. Stuurt interactief. Combineert daadkracht met gevoel voor humor. Heeft een ruime ervaring in het werken in een complexe politiek-bestuurlijk-ambtelijke omgeving.

Talenkennis interimmanager

engels +
duits +

Overig

Actuele nevenactiviteiten

Voorzitter Bestuur Openbaar Onderwijs Westelijke Mijnstreek.
Voorzitter amateur muziek gezelschap

Voormalige nevenactiviteiten

Lid Provinciale Staten van Limburg (1999-2001)
Raadslid in de gemeente Sittard (1978-1981 en 1994-1998)
Diverse bestuursfuncties bij instellingen voor basisonderwijs, jeugd- en jongerenwerk, sociaal cultureel werk, welzijn en educatie, maatschappelijke activering en dienstverlening
Voorzitter Cie. Beroep- en Bezwaarschriften gemeente Sittard
Cursussen en gastlessen geven bij NCIV-opleidingen en de Leergangen Tilburg


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :