Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

adviseur - interimmanager

adviseur - interimmanager

Werkervaring interimmanager

Huidge opdracht:
Plv. secretaris geschillencommissie t.b.v. enkele woningcorporaties (totaal ca. 105.000 woningen). De commissie werkt onafhankelijk. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de gehele verwerking en afhandeling van de geschillen, inclusief het organiseren van hoorzittingen.

Afgeronde interim-opdrachten:
Manager t.b.v. serviceflat voor senioren. Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het opstellen van een plan van aanpak voor het optimaliseren van de bedrijfsvoeringsprocessen, waaronder het uitbesteden van de zorgtaken aan een professionele organisatie.

Manager Facilitair Bedrijf t.b.v. stichting voor dak- en thuislozen (totaal 43 medewerkers facilitair bedrijf). Belangrijke taak was het beschrijven van processen en opstellen/implementeren van procedures t.b.v. HKZ certificering.

Hoofd Ondersteunende Processen. Het professionaliseren van de interne teams P&O, Financiën, Inkoop, Facilitaire Zaken en ICT (totaal 25 medewerkers). Branche: goede doelenorganisatie

Hoofd Algemene en Interne Zaken a.i. Het implementeren van de afdeling AIZ binnen een wetenschappelijke organisatie (gezondheidszorg), waarbij de verdere ontwikkeling van de afdeling een belangrijke bijdrage is aan het professionaliseren van de gehele organisatie (voornamelijk huisartsen).

Directeur Ondersteunende Diensten a.i. bij een penitentiaire inrichting. Het leiding geven aan de afdelingen P&O, FEZ en I&A; het begeleiden van deze afdelingen naar een Shared Service Center.

Adviesopdracht bij een thuiszorgorganisatie m.b.t. een inventarisatie en analyse van de huidige organisatie van de administratieve/secretariële ondersteuning. Doelstelling was te komen tot een efficiënte en uniforme werkwijze van de ondersteunende diensten.

Hoofd Staf a.i. Werkzaamheden: verantwoordelijk voor de afdelingen Personeel en Organisatie, Informatisering & Automatisering en het Facilitair Bedrijf van een gemeentelijke dienst. Naast het leiding geven aan de hoofden van de afdeling waren het aanbrengen van structuur in de genoemde afdelingen en het uitbrengen van advies betreffende het optimaliseren van deze staffuncties belangrijke aspecten. Binnen de dienst zijn circa 140 medewer¬kers werkzaam.

Manager Facilitair Bedrijf a.i. bij een streekziekenhuis. De werkzaamheden bestonden uit het leiding geven aan het Facilitair Bedrijf (Interne Dienst, Zorgondersteuning, Catering, Inkoop en Bouwprojecten). Binnen deze dienst zijn 225 mensen werkzaam. Belangrijk aspect is het coachen van de operationele managers (3) en stafmedewerkers (2) bij het groeien in hun nieuwe functie. De organisatie is in 2001 gestart met een omvangrijk veranderingsproces. Tevens is het ontwikkelen van een plan voor het traject van de voeding (van inkoop tot uitgifte bij de patiënt en in het personeels- en bezoekersrestaurant) een speciaal aandachtsgebied.

Hoofd afdeling dienstverlening a.i. bij een beroepsorganisatie van tandartsen. De werkzaamheden bestaan uit het leiding geven aan het integratieproces van een drietal afdelingen tot een nieuwe afdeling Dienstverlening (22 medewerkers). De afdeling bestaat voor een belangrijk deel uit professionals (juristen, praktijkadviseurs). Onder mijn verantwoordelijkheid is een ondernemingsplan voor de afdeling geschreven, dat de komende jaren centraal staat bij de verdere ontwikkeling van de afdeling Dienstverlening. De begeleiding van het veranderingsproces heeft als een rode draad door de gehele interim-opdracht gelopen. Als lid van het managementteam heb ik een bijdrage geleverd voor het ontwikkelen van visie ten behoeve van de gehele beroepsorganisatie; (duur van de opdracht 9 maanden);

Unitmanager primair proces a.i. (18 medewerkers) bij een zelfstandig agentschap van een ministerie. Naast het invullen van de taken van de Unitmanager waren het begeleiden van een veranderingsproces binnen de bezwaarafdeling, het motiveren en stimuleren van de medewerkers (professionals) t.b.v. het verbeteren van het productieproces belangrijke onderdelen van de opdracht; (duur van de opdracht: 3 maanden);

Teamcoördinator Bureau Ondersteuning Primair Proces a.i. (35 medewerkers) bij een zelfstandig agentschap van een ministerie. Naast het invullen van de taken van de Teamcoördinator waren het implementeren van een nieuwe structuur, het verbeteren van administratieve en logistieke processen en het verhogen van de productie belangrijke onderdelen van de opdracht. Als MT-lid heb ik een bijdrage kunnen leveren voor de verdere ontwikkeling van het agentschap; (duur van de opdracht: 7 maanden)

Praktische ervaringen in loondienst

6,5 jaar; Bureaudirecteur in de zakelijke dienstverlening (octrooi- en merkenbureau). Verantwoordelijk voor de gehele kantoororganisatie (personeel en organisatie, financiële zaken, automatisering, PR). Belangrijke ontwikkelingen: realisatie fusie, opzetten van decentrale vestigingen, beleidsontwikkeling, optimaliseren organisatie (formeren middenkader, ontwikkelen overlegstructuur, managementinformatie e.d.), ontwikkelen huisstijl. Omvang van organisatie: groei van 35 naar 85 medewerkers; kantooromvang: groei van 1 naar 3 vestigingen.

2 jaar; Officemanager in de zakelijke dienstverlening (advocaten- en notarissenkantoor).
Verantwoordelijk voor alle niet-juridische zaken binnen de vestiging (personele zaken, secretariaat, administratie, bibliotheek, automatisering en algemene dienst). Omvang van de organisatie circa 100 medewerkers.

8 jaar; Chef de bureau bij een koepelorganisatie van woningcorporaties. Lid managementteam districtskantoor. Verantwoordelijk voor algemene en interne organisatie van kantoor met ruim 100 medewerkers. Belangrijke ontwikkelingen: uitbouwen en optimaliseren kantoororganisatie en bouw nieuwe kantoorvleugel (groei van 40 naar ruim 100 medewerkers), interim taken bij andere districtskantoren.

10 jaar; Diverse commerciële functies in zowel binnen- als buitendienst.

Opleiding interimmanager

1992 Opleiding mediator
1986 – 1990 HEAO richting bedrijfseconomie
(avondopleiding aan de HES te Rotterdam)
1969 – 1972 Middelbare Detailhandelsschool
1965 – 1969 ULO

Talenkennis interimmanager

Nederlands: goed
Engels: voldoende

Overig

- geregistreerd Mediator;
- bestuursfuncties:lid raad van toezicht zorg- en verpleeghuizen; lid raad van toezicht woningcorporatie; binnen kerkelijke organisatie: voorzitter kerkenraad.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :