Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

controller

controller

Werkervaring interimmanager

Wellant college 12.2007 – heden
Projectleider implementatie salaris- en personeelsinformatiesysteem (incl. verzuimmanagement)

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
• Eindverantwoording project
• Opstellen pakket van wensen en eisen
• Evaluatie in aanmerking komende pakketten
• Rapportage aan stuurgroep
• Uitnutten van mogelijkheden pakket, oa Employee Self Service, Digitaal dossier, Digitaal declareren (pilot)
• Evalueren betrokken procedures en daar waar nodig aanpassen
• Planning
• Opleidingen
• Aansturen projectgroep
• Hands on oppakken van projectproblemen
• Schrijven testscripts


Ministerie van Landbouw 03.2007 – 12.2007
Hoofd Financieel Beheer bij agentschap Plantenziektenkundige Dienst

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
• Dagelijkse leiding afdeling Financiën, Operationele Inkoop en P&O administratie (8 FTE’s)
• Begeleiden afdeling in reorganisatie (totale organisatie van ca 400 FTE terug naar 180 FTE)
• Herdefiniëren takenpakketten
• Overgaan op maandelijkse afsluitingen
• Herstructureren verwerking inkomende facturen
• Advisering mbt opzetten projectenadministratie
• Opschonen administratie/wegwerken achterstanden
• Optimaliseren AO


OIM (Orthopedische Instrumenten Makerij) 01.2007 – 03.2007
Interim Controller

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
• Opstellen jaarrekening
• Herstructureren debiteurenbeleid
• Opzetten dashboard rapportages
• Dagelijkse leiding afdeling financiën/control (6 FTE’s)Eneco 09.2005 – 12.2006
Interim Hoofd Financiën

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
• opzetten van een managementinformatiesysteem binnen de vestiging Dokkum
• dagelijkse leiding over de financiële afdeling ( 7 FTE’s)
• coachen van mensen op de afdeling naar een klantgerichte werkmethode
• opnieuw opzetten van de financiële structuur in SAP

Projectleider Buitendienstautomatisering
Dit betreft een project waarbij de monteurs (16 FTE’s) geheel geautomatiseerd worden ondersteund. Werkbonnen via PDA, verwerking alle werkzaamheden op de werkplek, directe bestelling bij leverancier, in-night delivery bij privé-adres monteur.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
• vlottrekken vastgelopen project
• halen van deadlines, stellen van prioriteiten
• op laten lossen van IT problemen
• maken van gedetailleerde specificaties
• nemen van beslissingen
• rapportage aan stuurgroep
• motiveren medewerkers


Gasunie N.V. 10.2002 – 09.2005
Interim manager

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

• 1e Opdracht: Hoofd Financiële Administratie (FCA)
o Het weer op de kaart zetten van FCA als administratieve afdeling (7 FTE’s)
o (Voorbereiden) administratieve splitsing tussen transportdeel en handelsdeel
o Het stroomlijnen van administratieve processen
o Het efficiënter maken van de indeling van de boekhouding en het wegwerken van achterstanden

• 2e Opdracht: Activiteitenleider Interne Berichtgeving
o Zorgen voor de contourennota (voorlopig Business Plan), Business Plan en de Maandrapportages.
o Met name bij de Business Plannen en Contourennota ervoor zorgdragen dat de gestelde deadlines nageleefd worden.
o Presentaties tbv directie
o Voorbereiden van presentaties tbv Aandeelhoudersvergadering en raad van Commissarissen
o Doorzien van opgeleverde cijfers en aan de hand daarvan voorstellen doen om binnen de gestelde budgetkaders te blijven.
o Realiseren door middel van veel interne communicatie.

• 3e Opdracht: Controller Unit Operations
o Dagelijkse leiding van Operations Controlling (direct leidinggevend aan 12 FTE’s, indirect aan ca. 20 FTE’s) en lid van O-staf.
o Herinrichten financiële structuur in SAP na herindeling van de unit.
o Implementeren gewenste cultuuromslag na reorganisatie van de unit.


Gall & Gall 07.2002 – 09.2002
Bedrijfseconomisch medewerker a.i.

• Voorbereidingen begroting en optimaliseren hierin van de processen
• (mede-) Optimaliseren managementinformatie


NUON 07.2001 – 06.2002
Business unit controller a.i.

• Financieel begeleiden van business unit tijdens groei
• Benoemen, analyseren van knelpunten, het doen van voorstellen van verbeteringen en het initiëren van verbeteringen
• Voorzitter werkgroep “Herpositionering en interne organisatie”
• Invoeren Quality Assurance systeem
• Initiëren bedrijfseconomisch denken
• Fors verbeteren van de interne discipline
• Opzetten AO/IC
• Maandrapportage / budgettering
• Beter gebruik maken van SAP


VGZ Zorgverzekeraar 04.2001 – 06.2001
Financieel Interim Manager

• Opzetten van een systeem van kosten doorbelastingen
• Opzetten van bijbehorende administratieve organisatie
• Verwerken van tariefgrondslagen
• Opzetten van een rapportagestructuur


Frico 05.2000 – 03.2001
Hoofd Salesadministratie a.i.

• Leiding over de afdeling met 16 werknemers
• Verantwoordelijk voor de gehele documentenstroom benodigd voor kaasexport
• Begeleiden van de implementatie van SAP
• Afbouwen van de afdeling naar uiteindelijk 4,9 FTE’s
• Troubleshooting voor de vestiging Essen
• Interne controle van de Binnendienst na de implementatie van SAP


Shell 01.2000 – 04.2000
Controller a.i.

• Opzetten van een managementinformatiesysteem voor de Service Organisatie, op basis van door interne klant gedefinieerde wensen
• Opzetten van de rapportagestructuur
• Begeleiden van het invoeren van de interne tariefstructuur
• Geven van cursussen m.b.t. het lezen van financiële overzichten voor niet-financiële mensen, op basis van tevoren aangegeven wensen.


Ahold 09.1998 – 01.2000
Diverse functies:

• 1e Opdracht: Deelprojectleider implementatie SAP a.i.

o Eindverantwoording voor het tijdig en conform gewenste specificaties opleveren van de modules FI/CO en EIS. Leiding over deelprojectgroep (7 FTE’s). Veel afstemming met interne klant.
o Vijf weken voor “live” gaan van SAP gevraagd om bestaande problemen op te lossen, achterstanden weg te werken en ontbrekende gegevens (ca. 1500) boven tafel te krijgen
o Vaststellen van juiste normeringen en kostprijzen
o Opleiden van eindgebruikers

• 2e Opdracht: Controller a.i.

o Dagelijkse en wekelijkse analyse van de productieresultaten
o Verwerken van de productiebegroting

• 3e Opdracht: Controller Centraal a.i.

o Maken van voorschriften voor het aanleveren van gegevens van de vestigingen Zaandam en Groenlo
o Aanleveren van gegevens aan het Ahold hoofdkantoor
o Beschrijven en inrichten van de AO/IC


Cordis 04.1998 – 08.1998
Senior Cost Accountant

• Verbeteren van managementinformatie
• Verzorgen van periodieke rapportages van de productiecijfers aan de moedermaatschappij in Miami
• Beschrijven en inrichten van de AO/IC


Meester (vleeswaren bedrijf Ahold) 05.1996 – 03.1998
Diverse functies

Unit Controller

• Coördinatie van de unit-controllers
• Uitbouwen van de implementatie van SAP
• Opzetten van managementinformatie vanuit SAP
• Verrichten van investeringscalculaties

Hoofd Administratie

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
• Optimaliseren van de rapportages, zowel intern als extern
• Verwerken van de begroting
• Opmaken van de jaarrekening
• Verwerken van de maandelijkse rapportages
• Beschrijven en inrichten van de AO/IC


Diverse werkgevers 0000 - 0000
Hoofd administratie gezondheidszorg
Assistent controller arbeidsmarkt communicatie bureau
Assistent accountant bij 2 banken (Amro en Bank Mees en Hope)


Opleiding interimmanager

HEAO BE

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanagement
project management

Talenkennis interimmanager

Engels
Duits

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :