Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Management Consultant (CMC-gecertificeerd)

Management Consultant (CMC-gecertificeerd)

Werkervaring interimmanager

2005-heden, Management Consultant Zorg en Welzijn.
Ik help organisaties in de zorg- en welzijnssector met:
- Governance vraagstukken (kwaliteit, veiligheid, medezeggenschap).
- Onderzoek, analyse en organisatieadvies.
- Het initiëren van verandering door handelingsonderzoek en projectmanagement.
- Beleidsontwikkeling en implementatieadvies.
- (Ontwikkelen van)managementtraining en -coaching.
- Het tijdelijke opvangen van de dagelijkse leiding over een afdeling, regio of (kleine) organisatie.

2003-2005, Operationeel directeur leerwerkbedrijf Z&W, UW-Reïntegratie, Utrecht
Veranderopdracht. Het bedrijf is tijdens de rit verkocht aan een welzijnsinstelling.

NEVENFUNCTIES
Bestuurlijke ervaring in diverse maatschappelijke organisaties.
Ervaring in adviescommissies.
Actief in de lokale politiek als afdelingsvoorzitter.

Opleiding interimmanager

Universiteit Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen.
Tracé Arbeid, Management en Organisatie.

Erasmus Universiteit Rotterdam, ESAA.
Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders.

Governance University Doorn.
De Authentieke en Effectieve Commissaris.

NCD- Acedemy, Driebergen.
Governance Essentials.

Beschikt over de onderwijsbevoegdheid tweede graad.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Handelingsonderzoek - analyse en advies - organisatie/beleidsontwikkeling - begeleiden/ontwikkelen van verandering - coaching - ontwikkelen van scholing.

Meestentijds word ik door bestuurders gevraagd in situaties van (strategie)verandering, beleidsimplementatie, reorganisatie of (hardnekkige/lastige) praktijkvraagstukken.


Kerncompetenties: Verbindend leiderschap, helikopterview.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels.

Overig

Gecertificeerd door the International Counsil of Management Consulting Institutes (ICMCI) / CMC the Netherlands (Ooa).

Onderwijsbevoegdheid 2e graad.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :