Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

o.a. (Concern)controller, Financieel Directeur

o.a. (Concern)controller, Financieel Directeur

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Uitgevoerde interim-opdrachten

05-2006 – heden Het Buurtbedrijf BV
Het Buurtbedrijf is als kleinere zelfstandige organisatie (ca. 60 FTE) in Arnhem actief als onderaannemer voor ondermeer woningcorporaties en gemeente.

Taken/verantwoordelijkheden
- Inzichtelijk maken financiële situatie van de BV ten behoeve van de aandeelhouder, mede in verband met gedwongen vertrek Algemeen Directeur
- Opzetten en implementeren Management Informatie Systeem en verbeteren administratieve organisatie
- Herinrichting boekhouding
- Begeleiding van de verkoop van de BV namens de aandeelhouder

03-2006 – 09-2006 Presikhaaf bedrijven
Presikhaaf is de organisatie voor gesubsidieerde arbeid (WSW, WWB) voor Arnhem en omstreken

Taken/verantwoordelijkheden
- Verbetertraject administratieve organisatie en informatievoorziening Technische en Facilitaire Dienst
- Begeleiding verkoop van een dochteronderneming
- Verbetering Administratieve organisatie personeels en salarisadministratie

01-2006 – 02-2006 Evides NV te Rotterdam
Betreft het waterbedrijf voor Zeeland en Rotterdam en omstreken.

Taken/verantwoordelijkheden:
- Vanuit een achterstandssituatie de jaarcijfers tot stand brengen
- Consolidatie ten behoeve van jaarrekening

12-2002 – 04 2004 Aannemingsbedrijf in Metselwerken te Twijzel, Friesland,
Functie: adviseur

Betreft een nieuw gestarte onderneming op het gebied van metsel- en lijmwerken. De onderneming groeide in het eerste jaar naar 20 medewerkers.

Taken/verantwoordelijkheden:
- Algehele advisering en begeleiding bij de oprichting van de onderneming (bedrijfsplan, financiering, oprichting BV, etc.)
- Begeleiding gedurende het eerste exploitatiejaar m.b.t. financiële administratie, projectadministratie, loonverwerking, fiscale zaken

Functies in vast dienstverband

09-1999 – 10-2005 EMCO-Groep te Emmen
Functie: Directeur Middelen/Concerncontroller

De EMCO-Groep is de organisatie voor gesubsidieerde arbeid (WSW, WWB) in Zuidoost Drenthe en met 2400 medewerkers de grootste werkgever in de regio. De organisatie opereert op het snijvlak van markt en overheid. In afzonderlijke units werden werkzaamheden verricht binnen de volgende marktsegmenten: groenonderhoud, bouw, tuinbouw, detacheren, grafisch, metaalbewerking, houtbewerking, in- en ompak, montage en bemiddeling/begeleiding bij arbeidsreïntegratie.

Taken/verantwoordelijkheden:
- Financieel eindverantwoordelijk, tevens verantwoordelijk voor automatisering, facilitaire dienst, inkoop en magazijn
- Direct en indirect leidinggevend aan circa 120 personen
- Lid van directieteam, plaatsvervanger algemeen directeur
- Aanspreekpunt bij diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegvormen met meerdere overheidsinstanties, voornamelijk gemeentelijk
- Verantwoordelijk voor financiële onderbouwing bij investeringen, samenwerking met zakelijke partners, etc.
- Bijdrage aan professionalisering van de organisatie

Projecten:
- Fusie tussen EMCO-Groep en RAP (voormalige WIW-organisatie)
- Omvorming van traditionele lijnorganisatie naar unit structuur
- Voorbereiding juridische verzelfstandiging EMCO-Groep
- Verbeterprojecten op het gebied van AO en automatisering

09-2002 – heden Aannemingsbedrijf in Metselwerken te Nieuw-Balinge (Drenthe)
Functie: DGA

Betreft een nieuw gestarte onderneming op het gebied van metsel- en lijmwerken. De onderneming is in drie jaar tijd gegroeid naar ca. 45 medewerkers.

Taken/verantwoordelijkheden:

- Oprichting van de onderneming (bedrijfsplan, financiering, oprichting BV’s , etc.)
- Eindverantwoordelijk voor financiën, financiële administratie, projectadministratie, loonverwerking, fiscale zaken
- Medeverantwoordelijk met compagnon voor totale beleid


07-1991 – 09-1999 nv VAM te Wijster (Drenthe)
Functie: Financieel Manager/Concerncontroller

De nv VAM (sinds 1999 Essent Milieu Wijster) is de grootste afvalverwerker in Noord-Nederland. Vanaf 1990 heeft de VAM zich in hoog tempo ontwikkeld van een simpel stortbedrijf tot een multifunctionele afvalverwerker (procesindustrie), werkzaam op vele locaties in binnen- en buitenland, met een veelheid aan dochterondernemingen en joint ventures.

Taken/verantwoordelijkheden:
- Financieel eindverantwoordelijk voor locatie Wijster respectievelijk het totale concern, tevens verantwoordelijk voor automatisering en inkoop
- Eindverantwoordelijk voor alle administraties, consolidatie, rapportages en controlling van nv VAM, dochters en joint ventures
- Opzetten en begeleiden nieuwe dochters en joint-ventures (juridische en fiscale aspecten, financiering, exploitatieberekeningen, etc.)
- Direct en indirect leidinggevend aan 15 tot 25 personen
- Lid van management team respectievelijk directieteam
- Diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegvormen bij meerdere overheidsinstanties (gemeentelijk, provinciaal, nationaal)
- AVA en RVC vergaderingen nv VAM en joint ventures

Projecten:
- Voorbereiding, bouw en vervolgens exploitatie van een verbrandingsinstallatie van ruim € 400 mln. (o.a. financiering, exploitatiemodel, verwerkingscontracten, energiecontract, juridische structuur)
- Idem ten aanzien van joint ventures en dochters, ondermeer gesloten composteringsinstallaties (o.a. met van Ganzewinkel), bouw-en sloop afval verwerking, boorgruisverwerking (NAM), scheidingsinstallaties (met Grontmij), Koelkastrecycling (met NUON)
- Begeleiding van het verkoopproces van de aandelen van nv VAM, in samenwerking met Credit Suisse en de Ministeries van Landbouw, Financiën en VROM

04-1988 – 07-1991 Ericsson Radio Systems BV te Emmen
Functie: Hoofd Economische Afdeling

Ericsson was een ontwikkelaar en producent van oproepapparatuur (piepers) en mobiele telefoonsystemen. Ericsson had een eigen, R&D-afdeling.
Taken/verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor ondermeer begroting, AO, financiële analyses en rapportages, kostprijsberekeningen, automatiseringsprojecten, investeringsanalyses, projectcalculaties en rapportages
- Leidinggevend aan 2 medewerkers

Projecten:
- Implementatie van MRPII-systeem

09-1985 – 04-1988 Amro-Bank NV, Amsterdam
Functie: Kredietaccountant

De Afdeling Kredietaccountants was werkzaam binnen het kredietbedrijf van de Amro-bank, op het hoofdkantoor in Amsterdam. Op de afdeling waren uitsluitend Registeraccountants werkzaam. Bij kredietrelaties, van eenmanszaak tot beursfond, werden investigations gehouden naar de financiële situatie, kredietwaardigheid, kwaliteit van management en organisatie. Op basis van de rapportages werden kredietbeslissingen genomen.

Taken/verantwoordelijkheden:
- Zelfstandig verantwoordelijk voor kwalitatief goede investigations en bijbehorende rapportages
- Aanvullende advisering ten behoeve van kredietbeslissingen
- 3 maanden volledig meegedraaid op het kredietbedrijf

09-1983 – 09-1985 Klynveld Kraayenhof & Co Accountants te Utrecht
Functie: Hoofdassistent/Controleleider

Taken/verantwoordelijkheden
- Controlewerkzaamheden jaarrekening
- Aansturing controleteams
- Beoordeling administratieve organisatie (AO)
- Afzonderlijke AO-opdrachten


Opleiding interimmanager

Opleiding
- 1983 – 1985: Postdoctorale Accountantsopleiding, Universiteit van Amsterdam, diploma: ja

- 1976 – 1983: Bedrijfseconomie, Universiteit van Amsterdam, diploma: ja

- 1970 – 1976: VWO, Eemland College, Amersfoort, diploma: ja.

Cursussen

Doorlopend: Diverse trainingen in zowel vakinhoudelijke als persoonlijke vaardigheden
Recentelijk: Training IFRS en SOX


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- vakinhoudelijk deskundig
- een pragmatische instelling
- doelgericht
- organisievermogen, motivator en uitstekende communicatieve vaardigheden
- goede leidinggevende vaardigheden beschikt


Talenkennis interimmanager

Nederlands Engels Duits

Overig

Automatiseringskennis (ondermeer)

Unit 4: Eindverantwoordelijk gebruiker, inclusief implementatie en inrichting

BAAN IV: Eindverantwoordelijke gebruiker. Diverse verbeteracties begeleid

Exact: Eindverantwoordelijk gebruiker, inclusief implementatie en inrichting

AEC-Objects: Gebruiker, inclusief implementatie en inrichting (betreft bouwsoftware)

Office: Gebruiker

K2*: Gebruiker, inclusief implementatie en inrichting (betreft financiële software)

MRP2: Gebruiker, betrokken bij implementatie


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :