Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Beleidsadviseur en projectleider

Beleidsadviseur en projectleider

Werkervaring interimmanager

• 1-1-2016 tot heden Strategisch beleidsmedewerker Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW, is fusieorganisatie voormalige RSD en WHW-bedrijven)
• 1-3-2015 tot 1-1-2016 Regionale Sociale Dienst in Zuid-Holland
Beleidsmedewerker en betrokken bij voorbereiding fusietraject met Wsw-bedrijf
• 1-12-2014 tot 1-3-2015 Overijsselse gemeente van 35.200 inwoners (24 uur per week)
• 14-11-2014 tot 1-5-2015 Noord-Hollandse gemeente van 39.100 inwoners in de IJmond-regio (8 uur per week)
• 12-02-2014 tot 1-3-2015 Beleidsmedewerker Noord-Hollandse gemeente van 34.400 inwoners, Kennemerland-Noord ( ongeveer 16 uur p wk)
• 28-11-2011 tot 1-5-2015(beperkt aantal uren)
Projectleiding van Leerwerktrajecten in opdracht van Syndion, instelling voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap
• 1-5-2011 tot 1-1-2015 (vaste dienst) Strategisch/tactisch Beleidmedewerker Samenleving gemeente Scherpenzeel 3 dgn p/wk
• 27-12-2012 tot 1-9-2012 Beleidsmedewerker Regionale sociale dienst in het oosten van het land
• 10-11-2010 tot 10-05-2011 Beleidmedewerker Vraagwijzer gemeente Scherpenzeel (detavast-constructie 32 u p/wk)
Taken zoals boven omschreven
• Sabbatical, 15-07-2010 tot 10-11-2010
• Beleidsadviseur re-integratie in gemeente Haarlemmermeer, 1-1-2010 tot 15-07-2010
• Wetgevings- en beleidsoriëntatie Wajong en productontwikkeling, 1-11-2009 tot 1-1-2010
• Beleidsadviseur afdeling Werk gemeente Schiedam vanaf, 25-8-2008 tot 1-11-2009, 32 uur per week.
• Beleidsadviseur Wmo afdeling Beleid en Projecten bij Zuid-Hollandse gemeente van 26.000 inwoners vanaf 1-2-2009 tot 1-6-2009 (ziektevervanging), 12 uur per week
• Projectleider Wmo Gelderse gem. van 15.000 inw. vanaf 1-1-2008 tot 1-9-2008 (2 dgn
• Projectleider Wmo a.i. gemeente Gorinchem van 01-10-2007 tot 1-8-2008 (3 dgn per week)
• Projectleider Wmo Zuid-Hollandse gemeente met 21.600 inwoners van 15-01-2007 tot
15-08-2007
• Projectleider project voor preventieve armoedebestrijding in een wijk van een Brabantse gemeente met 85.825 inwoners van 20-9-2006 tot 01-10-2007
• Projectleider Wmo in Brabantse gemeente van 43.600 inwoners van 1-6-2005 tot 1-1-2007
• Beleidsmedewerker Wmo in Zuid-Hollandse gemeente van 13.000 inwoners van 12-9-2005 tot 1-4-2006
• Project werving & selectie van oudkomers t.b.v. een te starten project in de gemeente Gouda
• Betrokken bij uitvoeringsvraagstukken Wet kinderopvang in relatie tot reïntegratieactiviteiten o.a. Work First in Gouda.
• Senior reïntegratiespecialist, team coach, casemanager, consulent inburgering nieuw- en oudkomers en betrokken bij Pilot nieuwe Wet inburgering gemeente Gouda en adviseur afdelingshoofd. 1-12-2004 tot 1-6-2005
• Een presentatie verzorgd onder de titel:’WMO, een aardverschuiving?’ voor een lokale politieke partij in Leerdam, 2005
• Ontwikkeling product informatie en advies op de gebieden wonen, welzijn, zorg en financiën tegen de achtergrond van de modernisering AWBZ, de komst van de WMO en de noodzaak om de effectiviteit en integraliteit van bestaande voorzieningen te verbeteren d.m.v. vraagsturing
• Ontwikkelen product ziekteverzuim-management, reïntegratie en WAO-trajectbegeleiding
• Beleidsmedewerker sociale zaken, diverse gemeenten (vooral rond invoering WWB)
• Projectleider bestuurlijke verzelfstandiging en schaalvergroting openbaar primair onderwijs Brabantse gemeente van 1-4-2003 tot 1-1-2005
. Freelance werkzaam onder de naam advies (v.a. 1-2-2003)

Opleiding interimmanager

- Basisopleiding Leergang Conflictbemiddeling (mediation), Centrum voor Conflicthantering, Den Haag
- Post-HBO-opleiding ”Werkgelegenheid”, Hogeschool Rotterdam
- Hogere Beroeps Opleiding maatschappelijk werk (HBO-mw)
- Middelbare Beroeps Opleiding sociale dienstverlening (MBO-sd)
-Voorbereidend Examen Middelbare Sociale Arbeid (VEMSA)
- Opleiding zorg voor verstandelijk gehandicapten (Z-a)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Analytisch vermogen • Sturende kracht
• Visie • Besluitvaardigheid
• Organisatiebewustzijn • Initiatief
• Samenwerken


Talenkennis interimmanager

Nederlands (native), Engels, redelijk, Duits redelijk

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :