Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Kwaliteit / KAM en verbetermanagement

Kwaliteit / KAM en verbetermanagement

Werkervaring interimmanager

Organisatieadviseur - Direct-mail bedrijf
Onderzoeken van verbetermogelijkheden binnen de bedrijfsvoering
Opstellen actieplan, advies en ondersteuning bij de uitvoering hiervan

Kwaliteit adviseur - Productiebedrijf
Advies en ondersteuning gericht op een succesvolle inrichting en certificering van het kwaliteit managementsysteem.
In kaart brengen van bedrijfsvoeringsprocessen.
Advies en ondersteuning m.b.t. beheersing van kritische succesfactoren.
Uitvoering, opvolging van interne audits. Opstellen handleiding training interne audit.
Schrijven van het managementhandboek.

KAM adviseur - SW organisatie
Coördineren en uitvoeren van de gewenste acties om tot een certificeerbare VCA organisatie te komen.
In kaart brengen en communiceren van de benodigde verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot de arbo organisatie.
Uitvoeren van de risicoinventarisatie en evaluatie en het opstellen van de plannen van aanpak.

Kwaliteit adviseur - Technische dienstverlener
ISO Certificeerbaar systeem opzetten voor een nieuw op energie gericht organisatie onderdeel.
In kaart brengen en beschrijven van werkprocessen.
Integreren van het nieuwe in het bestaande managementsysteem.

Kwaliteit adviseur - Non-profit organisatie
In kaart brengen en beschrijven van werkprocessen en procedures in een actueel (AO) organisatiehandboek
Communiceren en in relatie brengen met de praktijk.


Kwaliteitscoördinator - GGZWNB
Inrichten van een op HKZ gericht managementsysteem.
Beschrijven van primaire en ondersteunende werkprocessen
Begeleiden intern auditoren op audituitvoering, auditplanning, opvolging, verslaglegging.

KAM coördinator
Het coördineren van acties gericht op het actualiseren van de Kwaliteit- Arbo- Milieu organisatie
Verbeteringen aanbrengen in de zorg voor en beheersing van de arbeidsomstandigheden.
Verbeteren en verhelderen van werkprocessen.
Werken naar een succesvolle Ohsas 18001 en ISO 14001 hercertificering van de systemen.

Organisatie Adviseur
Ontwikkelen en schrijven van een quick scan, gericht op het in kaart brengen van verbetermogelijkheden in de kwaliteit van bedrijfsvoering van de leden (organisaties)

Beleidsfunctionaris - (Inter) Gemeentelijke organisatie
Coördineren van 2 teams van voortijdig schoolverlaters
Training en advies bij het vormen van missie, visie en doelstellingen m.b.t. de doelgroep.
Uitvoeren van onderzoek en opleveren van rapportages m.b.t. het verbeteren van de ketensamenwerking en projectbeheersing.

Organisatie adviseur - Hogeschool
Werken naar implementatie en certificering van het ISO kwaliteit-managementsysteem.
In kaart brengen van werkprocessen.
Advies en ondersteuning m.b.t. beheersing van kritische succesfactoren.
Schrijven van het managementhandboek.

V&G adviseur - Rijkswaterstaat DZH
Uitvoeren van V&G audits tijdens de uitvoering van de projecten.
Rapporteren van bevindingen en uitwerken van advies over verbetermogelijkheden


Functies in dienstverband

04-’01 tot 05-‘04 KAM coördinator - Rijkswaterstaat.
Opzetten van en ondersteuning bieden bij de implementatie van ISO managementsystemen.
Vastleggen van werkprocessen m.b.t. projectmanagement, zowel individueel als in sessies met verschillende disciplines.
Schrijven van managementhandboeken en voorbereiden op certificatie voor de ISO normen 9001-2000 (kwaliteit) en 14001 (milieu).
Trainingen ontwikkelen en geven op het gebied van kwaliteit en auditing.
Coördineren van auditplanningen, evenals het uitvoeren van audits.
Opstellen en uitvoeren van plannen waaronder het Arbo/ Milieu jaarplan met preventieve acties.
Inrichten en actualiseren van de BHV organisatie.
Ondersteuning bieden aan het projectmanagement m.b.t. kwaliteit, arbo en milieuzaken in de dagelijkse praktijk.
Uivoeren onderzoek naar de praktijk van V&G plannen ontwerp en uitvoeringsfase.

05-’00 tot 11-’00 KAM coördinator – Flexus jeugdhulpverlening, tijdelijke opdracht.
Coördinatie van de risico-inventarisatie en evaluatie.
In kaart brengen van de V,G, en W aspecten en ontwikkelen van enquêtes t.b.v. de RIE.
Opstellen van de plannen van aanpak en communiceren met verantwoordelijk management en arbocommissie.

05-’99 tot 10-’99 KAM coördinator – Het Groene Hart Ziekenhuis, tijdelijke opdracht
Coördinatie van de risico-inventarisatie en evaluatie alle afdelingen van het ziekenhuis.
In kaart brengen van de afdelingsspecifieke V,G, en W aspecten en ontwikkelen van vragenlijsten.
Adviseren van management bij het opstellen van plannen van aanpak, zowel werkplekspecifiek als van de totale organisatie.

03-’94 tot 05-’98 Coördinator aanvullende opvang asielzoekers - COA
Coördinatie van een asielzoekerscentrum.
Opbouwen en onderhouden van het netwerk, waaronder gemeentelijke afdelingen, IND, vluchtelingenwerk, vrijwilligers en scholen.
Plannen en coördineren van zowel materiële als immateriële dienstverlening.

06-’92 tot 02-’94 Agogisch medewerker - Psychiatrie
Materiële en immateriële hulpverlening aan psychiatrische patiënten.
Deelname aan diverse overlegvormen.

10-’89 tot 05-’92 Functionaris inkoop-verkoop – Stovax BV
Mede bepalen van de strategie bij het opstarten en uitgroeien van een groothandel.
Materiaalplanning en beheer.
Mailings en klantenwerving.
Opbouwen en onderhouden van contacten met toeleveranciers.Opleiding interimmanager

2009 VCA Vol
VCA Nederland
2003 Communicatiestijlen
GITP
Werken met het INK model
INK
2002 Training auditor ISO 9000:2000 series QMS
KPMG
Training verandermanagement
GITP
2001 Training Lead auditor ISO 9000:2000 series QMS
Det Norske Veritas
10-’98 tot 10-’99 Coördinator kwaliteit, Arbo en Milieu
TR&O, Hogeschool Rotterdam
Veiligheidscertificaten medewerkers en leidinggevenden
Det Norske Veritas
1996 Training planning
Oversinke consult
Risico inventarisatie en evaluatie
NIA Amsterdam
1979 tot 1984 HBOiw
Sociale academie Rotterdam
1963 tot 1968 Technische school
EindhovenConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

 Snel inzicht in organisatiecultuur, structuur en systemen
 Mensgericht, actiegericht en doortastend
 Doelgericht bij het realiseren en implementeren van de gewenste verbeteringen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend
Engels redelijk
Duits matig

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :