Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Project manager

Project manager

Werkervaring interimmanager

Projectbureau Klimaattechniek : 13 oktober 2014 t/m 27 februari 2015 Projectmanager a.i.
Omgeving Utrecht begeleiding afbouw en inrichting voor een bouw en renovatie project. Laatste fase klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties en inrichting organisatorisch begeleiden, afronden en opleveren aan de opdrachtgever.

Technisch bedrijf : 15 augustus 2014 t/m 31 december 2014 Uitw. tech. Handleidingen:
Bestaande handleidingen/gebruiksaanwijzingen omzetten in een leesbare Nederlandse gebruiksaanwijzingen en technische onderhoudsinstructies.

Aceve : 1 december 2013 t/m 15 maart 2014 Org. Adviseur (deeltijd):
De directie geholpen bij het zoeken en inzetten van het juiste personeel. Diverse mogelijkheden om de organisatie te stroomlijnen besproken en in gang gezet.

FV Logistics : 1 februari 2014 t/m heden Adviseur (deeltijd):
Inrichten van een nieuwe organisatie bij een transport gerelateerde onderneming inclusief de automatisering en (tele)communicatie, de administratie opzetten en begeleiden.

Ferroverde : 15 november 2009 t/m 31 december 2013 Org.adviseur (deeltijd):
De interne organisatie opzetten, deels in Italië waar een groot deel van de afzet plaats vind en waar ik ook een controlerende functie heb bij een transportbedrijf wat aan het bedrijf is toegevoegd.
Het in de markt zetten van een unieke trailer geschikt voor containers tot 47 ft en voorzien van een laadklep.

Thermiq : 15 december 2010 t/m 1 november 2012 Bepalen EPC en COP normen:
Fabrikant en leverancier van infraroodpanelen assisteren bij het vinden van een geschikte partner om de producten zoals door deze leverancier op de markt gezet te onderzoeken, testen en keuren voor een energielabel.

Florlogistica : 15 november 2009 t/m 1 februari 2010 Verhuismanager (deeltijd):
Zowel de bouwkundige voorzieningen, inrichting van het kantoor met 6 werkplekken, de hardware voorzieningen, communicatie voorzieningen en aansluitingen voor (internationaal) goedkoop bellen en internetverbindingen georganiseerd.

Min.v.Defensie DVD org : 1 oktober 2008 t/m 31 maart 2009 Projectleider:
Vanuit Woensdrecht de diverse voorkomende kortlopende projecten E en W uitgewerkt, begroot en in uitvoering laten nemen door diverse aannemers.
De werkzaamheden begeleid en opgeleverd.

Min.v.Defensie DVD org. : 1 oktober 2007 t/m 31 maart 2008 Inspecteur:
In het kader van de bijstelling van de meerjarenbegroting op twee vliegbasissen in alle gebouwen de WTB installaties gecontroleerd.
Tevens een opstart gemaakt met een inspectie naar aanleiding van een eerder opgesteld beheersplan, en rapportages van de verschillende waterleidingbedrijven in het kader van de legionellaregelgeving.

Your Choice : 1 oktober 2007 t/m 31 maart 2008 Verhuismanager (deeltijd):
Op projectbasis de volledige verhuizing van 10 werkplekken georganiseerd, dat wil zeggen, de verbouwing, de stoffering van de kantoren, de aanschaf van benodigde hardware, de werkplekinrichting, de uitstraling (logo’s in de ruimtes en lichtreclame aan de gevel), telefoonapparatuur, afstemming met de software leverancier, etc.

Centocor B.V. : 1 november 2006 t/m 31 maart 2007 Maintenance engineer:
Interim Maintenance engineer bij een Biofarmaceutisch bedrijf in Leiden. Bij bij de afdeling Maintenance de verantwoording voor het goed functioneren van de totale luchtbehandeling in de productieruimtes welke geheel bestaat uit cleanrooms met variërende eisen betreffende drukregime en ventilatievoud.
Het jaarlijkse onderhoud en alle daaruit voortkomende werkzaamheden moeten in een zeer korte periode worden uitgevoerd om voor de productie een zo kort mogelijke “downtime” te realiseren.

Erasmus Mc Acc. Ziekenh. : 15 november 2004 t/m 31 october 2006 Projectleider:
Interim Projectleider voor het academisch ziekenhuis te Rotterdam. In deze functie ben ik geplaatst bij de afdeling vastgoedbeheer met als werkterrein het faculteitsgebouw, de Daniel den Hoed kliniek en alle buitenlocaties. Mijn taak omvatten alle onderhouds- en groot onderhoudswerkzaamheden op het gebied van de klimaat installaties, maar ook alle blusmiddelen en liften. Tevens heb ik een adviserende taak naar de nieuwbouwgroep binnen de directie huisvesting aangaande alle nieuwbouw welke nu tot over een periode van 15 jaar gaat plaats vinden.

CURRICULUM VITAE
Blad 4


Daarnaast een opsomming van enkele grote projecten welke eveneens onder mijn verantwoording vallen:
- Koelmachine van 2000 Kw vervangen;
- een rookgascondensor, geschikt voor ketels met per stuk een stoomproductie van 12 ton, ontwikkeld en vervangen;
- een complete koelinstallatie aangelegd in een laboratorium;
- De hardware t.b.v. de stralingsbunkers van het Oncologisch ziekenhuis voorzien van adequate koelapparatuur om het geheel bedrijfszekerder te laten werken;

Min.v.Defensie DGW&T : 1 april 2004 t/m 14 november 2004 Projectleider a.i.:
Op de vliegbasis Woensdrecht (Dienstkring Zuid). In deze functie voerde ik directie bij bepaalde W -projecten in het groot onderhoud en uitbreiding zowel voor klimaattechniek, pompinstallaties, sanitaire installaties als afzuigventilatie.

Opleiding interimmanager

LTS elektro
UTS elektro
S.M.O.
Warmtetechniek P.B.N.A
Bouwvoorschriften P.B.N.A
Verkooptraining Bureau Wage
Verkooptraining Bureau Maquet
Software (div. administratief en technisch en ook Microsoft).
Engels spreken Eurocom
VCA 1
Acquisitie en aanbesteding Intechnium
Stabu bestekken

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

1. Professionele doelstellingen

Het is mijn ambitie om als Interim manager vanuit de denkwijze van het bedrijf vorm te geven aan een geactualiseerd beleid op het betreffende onderwerp.
In deze rol wil ik in nauw overleg met de staf zorg dragen voor de implementatie van dit beleid.

2. Voorkeursfuncties

Managementfunctie in een technische omgeving binnen een bedrijf waar ik trots kan zijn op de wijze van werken en anderzijds op het realiseren van mijn product in de organisatie.

3. Persoonlijk Profiel

Ik heb een brede ervaring opgedaan in meerdere ondernemingen en kan mij vanuit mijn rol als interim heel goed inleven in de specifieke problematiek binnen een bedrijf.
Ik ben resultaat gericht, kan goed oplossingen bedenken en operationaliseren.
Ik ben een goede adviseur, helder in de communicatie en word getypeerd als een onderhandelaar die probeert recht op zijn voor ogen staande doel af te gaan.
Ik kan met humor netelige discussies oplossen. Men omschrijft mij als analytisch, praktisch, commercieel, goede “helicopter view”, empathisch, proactief en overtuigend.

4. Ervaringsprofiel

a. Rol binnen organisaties
- Management teams. In de afgelopen jaren in meerdere functies werkzaam geweest.
Rode draad van collega team leden is dat zij mij unaniem zien als “sparring partner” vanwege mijn integriteit, mijn realiteitszin en om mijn gave om bedrijfsbelang goed in balans te houden.
- Directe werkomgeving. De feedback van mijn collega’s is dat zij mij zien als inspirerende medewerker, altijd toegankelijk, snel in besluitvorming, deskundig en vertrouwen gevend.

b. Mijn algemene werkterrein
- Opstarten van nieuwe organisaties;
- Professionaliseren en optimaliseren van bestaande afdelingen;
- Bewaken en verbeteren serviceverlening;
- Acquisitie voeren;
- Adviseren van opdrachtgevers;
- Opmaken bestekken;
- Begroten/calculeren van de werkzaamheden;
- Begeleiden (onderhoud) werkzaamheden;
- Onderhandelen met opdrachtgevers en/of opdrachtnemers;
- Prijsonderhandelingen met (onder)aannemers, hoogste kwaliteit voor de laagste prijs;
- Meerjarenbegrotingen opstellen en bijstellen;
- Inspecties uitvoeren/rapporteren;
- Periodiek overleg;
- Bewaken van kosten en kwaliteit;
- Continue informatie opnemen uit de markt;
- Werkterrein:
o Werktuigbouw;
o HVAC;
o Elektra;
o Brandblusmiddelen;
o in mindere mate bouwkunde;
o organisatie van nieuwe projecten en / of verhuismanagement;

c. Strategische ondersteuning bij complexe veranderingstrajecten
Meest recentelijk leiding en vorm gegeven aan de integratie van twee bedrijven en de daarbij behorende verhuizing in alle facetten die daarbij komen kijken – technisch en organisatorisch.

d. Belangrijke resultaten
- Tijdelijke problemen op een eenvoudige wijze opgelost binnen het beschikbare tijdspad.
- Innovatief denken omgezet in een goed werkend product waarvan de opdrachtgever veel profijt van heeft.
- Met oog voor de kosten simpele maar goed werkende oplossingen bedacht die ook in het gebruik enorme kostenbesparingen voor de opdrachtgever opleveren.
- In opdracht van een ondernemer een technisch onderzoeken uitgezet, opgestart en afgerond bij een technische universiteit

5. Doelmarkt/ Criteria

a. Soort Branche
- Bedrijven met een technische achtergrond (metaal / kleinmetaal) die hun organisatie tijdelijk versterkt willen zien met een peoplemanager of projectuitvoerder.
- Bedrijven waar in algemene zin behoefte is aan een medewerker als (tijdelijke) aanvulling op de uitvoering van werken, al dan niet samenhangend met reorganisaties.

b. Cultuur
- Nederlandse cultuur dominant
- Private sector en overheid
- Professionele attitude
- Informeel
- “Get it done” en “No Nonsense” mentaliteit
- Ruimte voor lokale invulling
- Ambitieuze doelstellingen


Talenkennis interimmanager

Nederlands in woord en geschrift goed
Engels in woord goed - in geschrift redelijk
Duits in woord redelijk in geschrift slecht
Italiaans - in woord redelijk in geschrift slecht

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :