Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager/projectmanager

interim manager/projectmanager

Werkervaring interimmanager

Vanaf begin jaren tachtig werkzaam in de sectoren zorg, welzijn en wonen.

Uitgevoerde interim- en projectopdrachten:

Manager HRM, GGZ organisatie
Manager HRM, fusieorganisatie zes woningcorporaties;
Manager Facilitaire Dienst, psychiatrisch ziekenhuis;
Hoofd P&O, gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis;
Financieel directeur, softwarebedrijf;
Coördinator P&O, Epilepsiecentrum;
Projectleider sluiting kinderziekenhuis;
Hoofd P&O, psychiatrisch ziekenhuis;
Projectleider invoering functiewaardering, diverse ziekenhuizen en zorginstellingen;
Projectleider pilot Investors in People Kinderopvang, Sectorfondsen Zorg en Welzijn;
Projectleider werkbelevingsonderzoeken, diverse zorg- en welzijnsinstellingen.

Uitgevoerde consultancy opdrachten:

Ontwikkelen van zorg- en beleidsvisies voor instellingen en regionale samenwerkingsverbanden in de ouderenzorg in combinatie met welzijnsorganisaties, gemeenten, provincies en woningbouwcorporaties;
Planontwikkeling zorgvoorzieningen (van initiatief tot functioneel programma van eisen);
Advisering ten aanzien van samenwerking / fusie voor instellingen in de ouderenzorg en verslavingszorg;
Herinrichting bestuurs- en managementstructuur van diverse AWBZ-instellingen in het kader van professionalisering en vraaggericht werken;
Advisering inzake de opzet en het verzorgen van de implementatie van nieuwe organisatiestructuren en werkprocessen voor diverse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg;
Doorlichting van ondersteunende diensten binnen diverse zorginstellingen en advisering ten aanzien van de verbetering van de performance;
Ontwikkelen van een huisvestingsbeleid voor een academisch ziekenhuis;
Begeleiding van organisatieontwikkelingstrajecten en het opzetten van trainings- en MD-programma’s;
Invoeren van governancebeleid binnen zorginstellingen;
Ontwikkelen competentieprofielen managementfuncties.


Sinds 2004 directeur eigen adviesbureau, daarvoor 11 jaar werkzaam geweest als senior adviseur en partner bij een middelgroot bureau voor consultancy, interim- en projectmanagement, 6 jaar als beleidsmedewerker bij een koepelorganisatie in de zorg en 6 jaar in uitvoerende en leidinggevende P&O functies

Opleiding interimmanager

Master Degree Management en Organisatie (TIAS), 1991
HBO Arbeidsverhoudingen, 1981
HEAO-BI, 1977

Diverse cursussen en trainingen o.a. resultaatgericht management, kengetallen personeelsbeleid, assessment centres bouwen, coachingsvaardigheden, functiewaardering (diverse systemen), organisatiediagnose en strategische beleidsvorming.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ondernemer
Gedegen en pragmatisch
Ontwikkelaar en bouwer
Inlevingsvermogen en overtuigingskracht
Betrokken en loyaal
Behoud overzicht in hectische situaties

Talenkennis interimmanager

Nederlands: goed
Engels: redelijk tot goed

Overig

Gecertificeerd voor toepassing FWG 3.0

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :