Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim professional

interim professional

Werkervaring interimmanager

Controller
11/2007 – 03/2008 ANWB Den Haag
Begeleiden van de overname van een buitenlands bedrijf, financiële en organisatorische integratie, financial controller van het bedrijf.

Senior Auditor
08/2007 – 10/2007 Autoriteit Financiële Markten Amsterdam
Onderzoek naar de rechtmatigheid van inkopen en naleving Europese Aanbestedingen. Dit betreft een herhaaldelijk opdracht als uitgevoerd in november 2006 (zie verder beneden).

Organisatie adviseur
03/2007 – 08/2007 ARAF Interim Management Tilburg
- Innovam: haalbaarheidsonderzoek en opstellen offerte voor inrichting administratiekantoor voor ESF subsidie 2007 – 2013;
- Stg. ECCB: advies inzake inrichten managementrapportage, jaarrekening 2006 en hypotheekaanvraag voor nieuwe investeringen;
- Continentforce BV: werving van nieuw financieel manager.

Teamleider ESF Controle
01/2007 – 02/2007 Agentschap Ministerie SZW Den Haag
- Leiding geven aan 3 teams voor ESF subsidiecontroles binnen de afdeling Interne Controle van het agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- Review gesprekken uitvoeren bij accountantskantoren;
- Opstellen rapportages over de subsidiecontroles.

Senior Auditor
11/2006 – 12/2006 Autoriteit Financiële Markten Amsterdam
Onderzoek naar de rechtmatigheid van inkopen en naleving Europese Aanbestedingen, o.a. beoordelen (inkoop)contractenbeheer, dossiervorming inkooptrajecten, steekproef op naleving interne inkoopprocedures/naleving van Europese aanbestedingsregels, rapportage aan betreffende verantwoordelijke functionarissen (incl. te nemen herstelacties) en totaal rapport met bevindingen (inclusief adviezen) aan Hoofd FA&C.

Implementatiemanager SOX
04/2006 – 10/2006 ABN AMRO BANK Amsterdam
- Implementatie SOX regelgeving binnen afdeling Finance & Accounting voor Financial Statement
Closing Proces;
- Ondersteuning aan Head of Finance & Accounting inzake planning, vaststelling, self assessment en verantwoording SOX testen;
- Communicatie met relevante partijen zoals procesowners, interne/externe accountants, Group SOXA Office en service verleners in India;
- Periodiek bijwonen/adviseren “remediationprojecten” om gaps op te lossen en Gap progress rapportage aan Head of Finance & Accounting.

Business Analist
01/2006 – 03/2006 INNOVAM Nieuwegein
Inventariseren van management informatiebehoefte, analyseren en modelleren van kritische bedrijfsprocessen.

Projectmanager SOX
07/2005 – 12/2005 ING BANK Amsterdam
- Projectleider implementatieteam Sarbanes Oxley Act 404 bij een grote (internationale) bank;
- Leiding geven aan externe medewerkers (3,5 fte) en interne medewerkers (2,5 fte);
- Invulling geven SOX 404 taken bij nieuw te vormen ORM afdeling;
- Periodieke overleggen bijwonen, bewaken van voortgang en rapportage aan MT-leden;

Manager Global Helpdesk and Financial Reporting
07/2004 – 06-2005 Philips International
- Leiding geven aan de afdeling Global Helpdesk and Financial Reporting;
- Coördinatie en uitvoeren van consolidatiecontroles/-werkzaamheden;
- Beantwoorden van financiële vraagstukken.

Senior Auditor
10/2003 – 05/2004 Adviesbureau Hordijk & Hordijk
1.e opdracht: Opzetten, plannen en uitvoeren van rechtmatigheidonderzoeken bij de dienst Openbaar Ministerie in opdracht van Departementale Auditdienst van het Ministerie van Justitie.
2.e opdracht: Het opstellen, uitvoeren en verslag doen van onderzoek naar de naleving van de Europese aanbestedingsregels bij de rijksoverheid.

Supervisor
01/2003 – 08/2003 Deloitte en Touche Accountants
- Controleren/samenstellen van jaarrekeningen;
- Adviseren in financiële vraagstukken;
- Leidinggeven aan controleteams.

(Senior) Medewerker
01/2002 – 01/2003 SCAB Accountants B.V.
- Samenstellen van jaarrekeningen;
- Verstrekken van adviezen inzake administratieve organisatie;
- Planning van werkvoorraad en boekhouding van eigen klanten.

Gevorderd assistant accountant
08/1998 – 01/2002 Ernst en Young Accountants
- Uitvoeren accountantscontroles zoals balans- en interimcontroles;
- Onderzoek naar AO/IC;
- Uitvoeren van bijzondere onderzoeken zoals subsidieonderzoeken;
- Leidinggeven aan beginnende assistenten.


Opleiding interimmanager

Opleiding
9/1999 – 10/2003 Universiteit van Tilburg, afstudeerrichting Registeraccountancy.
Inschrijving in het register van Register Accountants op 23 maart 2005.

9/1994 – 2/1999 Hogeschool West-Brabant in Breda, afstudeerrichting Registeraccountancy.

9/1992 – 6/1994 Dag/Avond Meao in Tilburg, afstudeerrichting bedrijfsadministratie.

9/1990 – 7/1992 CBM Talencollege in Tilburg, certificaat” Nederlands tweede taal” behaald.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Positief ingesteld en sociale persoonlijkheid;
- Pragmatisch en oplossinggericht met oog voor kwaliteit;
- Doorzetter die resultaatgericht te werk gaat;
- Goede werkvoorbereiding en hanteert een werkplan met prioriteiten;
- Hoofdlijnen vasthouden zonder detail uit het oog te verliezen;
- Hoog verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig optreden.Talenkennis interimmanager

Nederlands Goed
Turks Goed
Engels Voldoende


Overig

Cursussen

- Managing Value Creation
- Vaktechnisch Engels
- Gespreksvaardigheden
- Philips Accounting Principles
- Inkomstenbelasting 2002
- Elementaire controlebeginselen
- General Service Agreement
- Omzetbelasting Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :