Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

QA Manager of Procesmanager

QA Manager of Procesmanager

Werkervaring interimmanager

Profiel
Een energieke en ervaren manager met ruime ervaring in proces- en projectmanagement, o.a. op
het gebied van ISO 9001, OHSAS 18001 en PAS 55.
Kerncompetenties
Flexibel, innovatief, integer, ondernemend, proactief en gericht op samenwerking.
Werkervaring
Arup
Vastgoed, Infrastructuur en Energie
September 2014 - heden
Functie QA-manager
Taken Als QA-manager verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een
kwaliteitsmanagementsysteem voor een grootschalig onderzoeksproject tav
de versterking van gebouwen.
Resultaten
De QA-manager dient ervoor te zorgen dat er duidelijk geformuleerde
procedures (ohgv kwaliteit, veiligheid en milieu) worden ontwikkeld,
gecoordineerd en ingebed in de projectorganisatie. De procedures dienen als
basis om te kunnen voldoen aan de met de klant overeengekomen
resultaatverplichtingen. Daarnaast is de QA-manager verantwoordelijk voor
de continue verbetering van het managementsysteem en alle interne- en
externe audits.
Ballast Nedam Asset Management
Vastgoed, Infrastructuur en Energie
April 2011 - september 2014
Functie Procesmanager
Taken • Als procesmanager verantwoordelijk voor de certificering en borging van
diverse ISO-normen, (ISO 9001, OHSAS 18001 & ISO 55000/PAS 55)
• Adviseur bij het stroomlijnen van de projectprocessen met de
klantcontracten.
Resultaten Meerdere succesvolle certificeringstrajecten afgerond en
managementsystemen geïmplementeerd, ISO 9001, OHSAS 18001 en PAS
55 o.a. binnen grootschalige infrastructurele projecten

Ministerie van VWS April 2010 – maart 2011
Opdracht Projectleider bij Programma Zichtbare Zorg voor de sectoren Care en
Eerstelijn
Resultaten Procesbeheersing : coördineren van aanlevering en ontsluiting van de
kwaliteitsdata van de zorgsectoren. Als projectleider nauw betrokken bij de
inrichting van de hele data-infrastructuur en de contacten met de diverse
leveranciers. Meerdere offertes geschreven voor maatwerk-ontwikkelingen
op de webportal, onderhandelingen gevoerd met de diverse leveranciers.
Aanlevering en ontsluiting van zorgdata naar tevredenheid begeleid.
Divosa Januari tot december 2009
Opdracht Optimaliseren van de integrale dienstverlening voor de publieke sector.
Resultaten Diverse partijen, UWV, Sociale Dienst, GGD, ROC, RMC motiveren om samen
met de gemeentes de samenwerking te optimaliseren door het inzetten van
informatiemanagementtool. Om dit resultaat te bereiken presentaties,
trainingen, coördinatie van de technische implementatie en workshops
gerealiseerd.
Ballast Nedam Purchasing Services September 2007 – september 2009
Opdracht Projectmanager van de implementatie van een organisatie-breed (3000 mw)
inkoopproces en managementsysteem tbv aanbestedingen in de bouw- en
infrasector.
Resultaten Verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van het proces en een
breed ingerichte en opgeleide gebruikers- en beheerorganisatie tbv het
geimplementeerde managementsysteem. Aansturen van het projectteam,
omvang 20 personen.
Gemeente Breda Februari 2003 – juli 2007
Functie Senior Informatie-adviseur
Context Advies op strategisch en tactisch niveau mbt het optimaliseren van de
informatievoorziening binnen de gemeente Breda.
Pink Elephant Inc., Toronto, Canada Januari – December 2001
Functie Consultant
Klant Toronto Hydro, een van de grootste Noord-Amerikaanse energieverschaffers
Context Implementeren van ITIL-processen binnen de verschillende afdelingen van de
service-organisatie. Het opzetten en coördineren van OLA’s en SLA’s binnen
de diverse departementen
Klant MTO: Ministry of Transportation Ontario (overheid)
Context Analyseren en adviseren mbt de behoeften van de verschillende
departementen t.b.v. het verbeteren van de informatievoorziening en de
service management processen.
Resultaten Succesvolle implementatie en borging van de afgerondde OLA’s en SLA’s
Pink Elephant, Zoetermeer Januari – Mei 2000
Functie Deel-projectleider voor een grootschalige hard- en software migratie (1200
werkplekken) bij NUON.
Resultaten Succesvolle migratie welke binnen een korte tijd gerealiseerd is.
Noldus Information Technology, Wageningen September 1996 – Januari 1999
Functie Technical Writer en assistent-congresmanagement
Resultaten Meerdere manuals geschreven voor de diverse modules van het
softwareprogramma. Tweemaal een goedlopend congres georganiseerd voor
het beter positioneren van het bedrijf

Opleiding interimmanager

Bedrijfscommunicatie
Prince 2 Professional
Eerste-graads leraar

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Pragmatisch, motiverend, brengt structuur aan en geeft inzicht, werkt oplossingsgericht en is creatief

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits, Frans,

Overig Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :