Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim P&O manager/adviseur

Interim P&O manager/adviseur

Werkervaring interimmanager

Interimmanager (2jr):
- Woningcorporatie: Vervangen beleidsmedewerker Personeel & Organisatie tijdens ziekteperiode (6 maanden). Belangrijkste werkgebieden; ontwikkelen van een integraal loopbaanbeleid, herstructureren van back-office, ICT beleid(informatisering) vertalen naar organisatie-/ functiestructuur, deelprogramma integriteit en workshop beoordelen ontwikkelen.
- Woningcorporatie: Personeelsfunctionaris vervangen tijdens zwangerschapsverlof. Het takenpakket betrof hoofdzakelijk operationele en tactische personeel en organisatietaken. De belangrijkste resultaten zijn het verder positioneren van P&O als professionele stafafdeling, verbeteren van de managementinformatie (BSC) en het maken van procesbeschrijvingen.
- Museum: Adviseren van een museale instelling bij het implementeren van een personeels- en salarisadministratiesysteem, begeleiden van de jaarovergang en het trainen van een medewerker personeelszaken.

Detachant (1,5 jr):
Werkzaam als Personeelsmanager\salarisadministrateur bij diverse ondernemingen profit en non-profit. Verantwoordelijk voor eigen klanten op operationeel, tactisch en strategisch P&O vlak en als salarisadministrateur. Vaak intern binnen de klanten direct rapporterend aan het MT of de Finance Manager. Door de beperkte omvang van de (hr-) organisatie vaak leidend in de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid en de salarisadministratieve verwerking. Klanten:
- Touroperator : Allround HR advies voornamelijk op werving en selectie gebied en arbeidsrechtelijk. Salarisadministratief begeleide ik de implementatie van een web-based salarissysteem, inclusief de controles, de aansluiting van de journaalposten en het opleidingen van een salarisadministrateur.
- Digitaal televisie aanbieder: Allround HR advies bij bedrijfsbeëindiging, arbeidsrechtelijke afwikkeling van de contracten en ik verzorgde alle communicatie samen met de verantwoordelijke directeur.
- Interactief mediabureau: Allround HR advies, het opzetten van een functie-, beloningsgebouw en de arbeidsvoorwaarden, alsmede het verwerken van de salarissen.
- Museum: Allround personeelsadvies ter vervanging van de zittende personeelsmanager (zwangerschapsverlof). Op HR gebied het begeleiden van de werving en selectie, enkele individuele casussen (langdurige ziekte, functiewijziging en vertrek) alsmede het voorbereiden van een nieuwe arbo-dienstverlener. Op salarisadministratief gebied; het begeleiden van de implementatie en configuratie van Perman I vanaf kort na de overgang, zowel op salaris- als personeelsinformatie gebied, alsmede het opleiden van de zittende personeels- en salarisadministrateur.

P&O functionaris bij reintegratie- en verzuimbegeleidingsbureau
- Verantwoordelijk voor het geven van operationeel en tactisch advies aan zes lijnmanagers en twee managers van stafafdelingen finance & IT. Aandachtsgebieden waren de managementinformatie (uit Perman II) , de implementatie van een nieuwe missie, visie en strategie en de werving en selectie van nieuwe collega’s. Allround P&O ervaring op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom binnen de diverse disciplines (re-integratie en verzuimmanagement) en functies (van ondersteunende tot en met management);

Div. P&O functies bij internationaal beursgenoteerd reclamebureau
- HR-adviseur/ Eindverantwoordelijk voor HR en salarisadministratie, direct rapporterend aan de CFO en onderdeel van het managementteam van de holding. Direct leidinggevende van de HR-assistent en twee salarisadministrateurs. Projecten: implementeren van HR- en salarisprocessen gerelateerd aan Sarbanes Oxley regelgeving, outsourcing van wagenpark en het behandelen UWV-controle inclusief onkostenonderzoek en claim rond freelancers. Als eindverantwoordelijk voor de salarisadministratie werd ik betrokken bij alle complexe mutaties en voerde ik in afwezigheid van de salarisadministrateurs de salarisadministratie zelfstandig. In de maandafsluiting was ik verantwoordelijk voor de controle en de aansluiting van de journaalposten, bij de audits was ik het aanspreekpunt op personeelsgebied. Ook betrokken bij de overgang van pensioenregeling en de daarbij behorende administratie.
- HR-adviseur. Verantwoordelijk voor alle HR activiteiten voor drie van de zeven werkmaatschappijen en ongeveer 100 medewerkers. Deze activiteiten omvatten oa. werving en selectie gesprekken, training en ontwikkeling (waaronder eigen incompany training), functionerings- en beoordelingsgesprekken, door- en uitstroom. Projecten: Expats 30% regelingen, ontwikkelen van managementinformatie, het invoeren van verlofsparen en een cultuur veranderingsprogramma na een reorganisatie.
- HR-assistant. Ondersteuning van de HR adviseur en de HR Manager, verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de het dagelijkse contact met uitzend en werving en selectiebureaus en wagenparkbeheer (70 contracten).

Opleiding interimmanager

Juni 2003 HBO Personeel en Arbeid
Juni 2004 Praktijkdiploma loonadministratie
November 2004 Ontwikkelassessment
Oktober 2005 BHV Diploma
November 2006 Functiewaardering (incompany)
Mei 2009 Cursus Kennis- en informatiemanagement


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Werk en resultaatgebieden
Interne organisatie
• Procesbeschrijvingen opstellen en verbeteren
• Sarbans Oxly (implementeren binnen HR)
• Implementeren personeelsinformatie- systeem
• Creëren en verbeteren van Management informatie (ken- en stuurgetallen & Balanced Scorecard)

Salarisadministratie
• Voeren van een salarisadministratie
• Aanvragen en toepassen van 30%-regeling
• On-the-Job trainen van salarisadministrateurs en Finance managers
• Budget voorbereiden
• Jaarafsluiting begeleiden en aansluitingen maken
• Accountants informeren en begeleiden
• Implementeren salarissystemen
• Optimaliseren van salaris- en personeelsinformatie

Arbeidsvoorwaarden
• Uitvoeren en toelichten van functiewegingen
• Creëren en verbeteren van salarishuis
• Invoeren arbeidsvoorwaarden (bijv. levensloop-, fietsplan- en fitnessregeling)
• Invoeren en aanpassen pensioenregeling

Personeelsbeleid
• Opzetten en ontwikkelingen van personeelsbeleid
• Overgang inzetten van reactief naar proactief beleid
• Verbeteren van interne communicatie
• Verbeteren perceptie personeelszaken
• Middenkader en management versterken door personeelsinstrumenten

Werving en selectie
• Instroom – individueel alle organisatieniveaus
• Instroom – internationaal (US en Europa)
• Instroom – instroom grote groepen

Reorganisatie
• Individueel ontslag (alle niveaus)
• Collectief ontslag
• Bedrijfsbeëindiging
• Ontslag als gevolg van fusiePersoonsomschrijving:
Communicatie
Door mijn ervaringen bij diverse werk- en opdrachtgevers ben ik goed in staat op verschillende niveaus te communiceren. Mijn kracht ligt in mijn open manier van communiceren, gekoppeld aan een prettige vorm van directheid, hierdoor krijg ik vertrouwen en ben ik in staat om snel tot handelen over te gaan. Open en direct communiceren werkt zowel motiverend bij een positieve boodschap als verhelderend bij een ingrijpende negatief bericht.

Karakteristiek op de werkvloer
In mijn werk heb ik een hoge handelingssnelheid ontwikkeld. Waarbij mijn resultaatgerichtheid, vaak met praktische en creatieve oplossingen, bijdraagt aan het verbeteren van het rendement van het personeelsbeleid en daarmee van de organisatie. Door de breedte van mijn kennis ben ik in staat met een integrale aanpak tot duurzame oplossingen te komen. Daarnaast beschik ik over een ruim netwerk die de mijn expertise goed aanvult.

Persoonlijkheid (op basis van Myers-Bricks)
Ik heb een goed aanpassingsvermogen en het vermogen om snel van snelheid en richting te veranderen indien gewenst of noodzakelijk. Daarnaast heb ik een praktische en realistische perceptie en ben ik een staat om een levendige en plezierige werkomgeving te creëren. Ik heb dit aangevuld met het vermogen om werk plezierig en spannend te maken, doelgerichtheid is hierbij belangrijk.
Ik ben in staat snel waar te nemen wat er dient te gebeuren. Daarbij ben ik creatief in het zoeken naar verschillende wegen om het resultaat te bereiken. Tenslotte geniet ik van het opstarten en promoten van projecten en het tot een goed einde of goede overdracht brengen van deze projecten.

Talenkennis interimmanager

Nederlands Schriftelijke en mondeling goed
Engels Schriftelijk en mondeling goed


Overig

Microsoft office Word, Excel en Outlook gevorderd
Perman I & II gevorderd
PZweb expert

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :