Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager Bedrijfsvoering-HRM

Manager Bedrijfsvoering-HRM

Werkervaring interimmanager

Organisatie en HR Business Partner Menzis, maart – november 2015
Adviseren en begeleiden management op alle HR en leiderschapsaspecten. Herijking inrichtingsplannen Klant & Operations. Inrichting Strategische Personeels Planning.

Manager Vernet B.V., november 2013 – juni 2014
Overbruggingsmanagement, herpositionering niche organisatie in de zorg. Ontwikkelen product- en dienstenpakket, Procesanalyse, opstellen en start uitvoering strategisch veranderprogramma. Herinrichten verkoop en financiële administratie.

Regiomanager Midden Nederland, Arbo Unie, april 2010 – november 2013
Integraal verantwoordelijk voor omzet en kwalitatieve dienstverlening aan cliënten en organisaties, indirecte aansturing van ca 80fte. Rapporterend aan voorzitter hoofddirectie, aansturing managementteam. Samenvoeging diverse regio’s, service units, locaties en processen. Opstellen en uitvoeren strategisch veranderprogramma, cultuur- en verbeterprogramma.

Regiomanager Schiphol, KLM Health Services, Maart - September 2009
Integraal verantwoordelijk voor alle dienstverlening aan KLM. Aansturing multidisciplinair zorg-adviesteam van 70 fte; operationeel management Careport gezondheidscentrum WTC Amsterdam.

Interim Strategisch P&O-manager, Aedes, vereniging van woningcorporaties, juni 2006 - maart 2007
- Managementondersteuning en -advisering over (strategische) HR onderwerpen;
- Advisering en begeleiding directie en management bij organisatieverandering, advisering t.a.v. inhoud en inzet HR-instrumenten aan nieuwe strategie en cultuur.

Senior Projectleider, Menzis, juni 2006 - april 2007
- Uitvoeren van projectplan voor collectieve ontslagmelding, uitwisselbare functies en aanzegging boventalligheid;
- Procesanalyse en opstellen van beleidsstukken, o.a. het nieuwe Menzis W&S-proces.
Manager Backoffice, Menzis, augustus 2005 - april 2006
- Aansturing en professionalisering van drie operationele teams (65 medewerkers);
- Transitiemanagement; implementeren van cultuur-, organisatie- en systeemveranderingen bij de integratie van Amicon naar de Menzis-organisatie en de implementatie van de Basisverzekering.

Projectmanager, NUON Customer Contact Center Verhuisservice, april - augustus 2005
- Opzetten en inrichten van een nieuwe afdeling incidentmanagement;
- Managen van grote (klant)incidenten.

Manager Kenniscentrum, Stichting Arbeidsmarktbeleid Sectorfondsen Zorg en Welzijn (SAZW), april 2003 - december 2004
- Dagelijkse aansturing van het team professionals en ondersteuning;
- Aansturing van de externe partij voor logistiek, facility management, archief en magazijn;
- Herinrichting (logistiek, financiën, systemen en inkoop) en operationele aansturing van alle publicatieleveringen van SAZW (circa 100.000 klantorders per jaar);
- Diverse projecten op het terrein van kennismanagement, archivering en documentbeheer;
- Advisering, begeleiding en coaching van senior management in veranderingstraject op het gebied van internet, intranet-strategie, customer relationship management en kennismanagement.


WorldCom BV, september 1999 - januari 2003
Manager Change Management, oktober 2001- januari 2003
Ontwikkeling en stroomlijning van de Europese Customer Services organisatie. Met een team van medewerkers voorbereiden, opstellen en uitvoeren van strategische transitie en businessplannen en veranderprojecten.

Regiomanager Customer Services, Internet divisie UUNET, februari - oktober 2001
Verantwoordelijk voor alle operationele en logistieke activiteiten van UUNET customer service-implementatie in Benelux en Scandinavië, en de integratie in de WorldCom organisatie. Aansturing van > 100 medewerkers in 5 landen.

Manager Customer Care Worldcenter Amsterdam, september 1999 - januari 2001
Verantwoordelijk voor de opbouw en operationele activiteiten van het 24/7 multilingual customer support center (65 medewerkers) voor service, billing en repair support voor top 500 klanten van WorldCom International. Implementatie processen, kwaliteitssysteem, services.


Electronic Data Systems (EDS) BV, september 1994 - september 1999
Manager Customer Contact Center Services, januari 1998 - augustus 1999
Consultancy, project- en lijnmanagement van klantcontactcentra in verschillende landen in Europa. Projecten o.a.: het opzetten en managen van een call centre in Bremen, (1997-1998), opbouw en integratie van contactcentrum voor landelijk arbeidsbureau Duitsland (1998-1999).

Sales Support Analyst, Client/Server Group, maart 1996 - december 1997
Verantwoordelijk voor sales support en strategie/business development activiteiten van de EDS Client/Server Group in Nederland en nieuwe Europese regio’s (aandachtsgebieden: Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Israël, Italië, Spanje, Zwitserland). Maken van offertes, budgetten en projectplannen voor overname en integratie van Customer Services afdelingen.

Country Manager Technical Products Division Nederland, september 1994 - maart 1996
Verantwoordelijk voor de verkoop en levering van IT-producten en aanverwante diensten aan interne en externe klanten in Nederland. Standaardisatie, integratie van de business unit in EDS Nederland B.V. en migratie van services en medewerkers.


Informatica Centrum voor Infrastructuur en Milieu (ICIM) BV, februari 1992 - september 1994
Business Unit Manager Systeemleveranties, februari 1992 - september 1994
Verantwoordelijk voor de planning, implementatie, opbouw, en professionalisering van de business unit, klantenservice en logistieke dienstverlening en afstemming met externe partijen. Inrichting van bedrijfsbreed procesmodel en systeem.

Verpleeghulp bij diverse werkgevers en via uitzendbureau TEAGB, 1982-1987
Weekend-, avond- en invalkracht bij verzorgings- en verpleeghuizen in Haagse regio tijdens laatste jaren VWO en tijdens studie.

Opleiding interimmanager

Opleiding
- LEAN Orange Belt, 2013
- MBA basics,Laudius, 2009-2010;
- Professioneel Kennismanagement, Kopter Kennisgroep, 2004;
- Leergang Instrumenten Human Resources Management, bij HABB, 2001-2002;
- Leergang Persoonlijke Management Coaching, Dijkema, 2001;
- Leergang Middle Management bij MOC te Driebergen, 1992-1993;
- Commerciële Informatica bij PIT Trainingen Rotterdam, 1990-1991;
- Duitse Taal en Letterkunde, Wilhelm Friedrich Universiteit Bonn, BRD, 1988-1989;
- Nederlands Recht Rijksuniversiteit Leiden, afstudeerrichting Bedrijfsrecht, 1983-1988;
- Atheneum, 1976-1983.


Trainingen en cursussen
- Leiderschap ontwikkelprogramma Match, 2010-2011;
- Oplossingsgericht management, L. Cauffman, 2009;
- Diverse trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 2003-2009;
- Interne en externe cursussen op het gebied van telecom, internet, project- en programmamanagement, en persoonlijke vaardigheden bij ICIM, EDS, WorldCom en UUNET, 1994-2003;
- Intercultural Communication and Competence Training, KIT, 2000;
- Call Centre and Customer Services Management Euroforum, 2000;
- Call Centre Solutions Conference, 1999;
- Intercultural Management training bij ITIM, Brussel, 1997;
- Diverse cursussen Ondernemingsraad en Medezeggenschap, 1994;
- Cursus Administratieve Organisatie en procesontwerp bij Moret/Euroforum, 1992;
- Organisatiekunde 1A, Open Universiteit, 1989.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel
Ik ben een verbindende manager met een positieve en oplossingsgerichte grondhouding. Ik heb snel inzicht, geef duidelijk richting en feedback en stuur strak op doelstellingen.

Mijn kracht ligt in het initiëren, overzien en in teamverband realiseren van operationele en veranderkundige organisatiedoelen. Ik ben generalistisch, analytisch en autonoom en houdt een goede balans tussen mens en resultaat. Mijn expertise ligt op het terrein van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en HR.

Ik heb een sterke drive, werk projectmatig en stel me pro-actief en flexibel op. De samenwerking met anderen baseer ik op gelijkwaardigheid en respect. Ik ben in staat om teams en mensen te motiveren en te binden. De belangrijkste kernwaarden van waaruit ik samenwerk zijn eerlijkheid, wederzijds vertrouwen, afspraak =afspraak en organisatiebelang voorop.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Duits, Engels

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :