Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Facility Manager

Facility Manager

Werkervaring interimmanager

Ervaring
Werkervaring als interim-manager sinds 2006

Energie adviseur 200+ kantoorpanden, FMDS, Geheel Nederland
Periode juni 2012 – heden
• Inventariseren situatie op locatie
• Verwerken en analyseren verbruik
• Factuur analyse
• Adviseren voor terugdringen energieverbruik aan en ism. zowel eigenaar, beheerder, huurder en installateur
• Gerealiseerde besparing: 568.000kWh staat gelijk aan EUR 115.000, de CO2 uitstoot van 69 vluchten van Amsterdam naar Madrid

Projectleider Facilitair a.i., Stichting Laurens, Rotterdam
Periode januari 2012 – mei 2012
• Projectleider realisatie inpandige kap- en aangrenzende beautysalon
• Projectleider verbouwen van het stilte centrum
• Creëren van een koffiecorner
• Opstellen RFP’s mbt koffiecorner en verbouwingen
• Coördineren van renovatie liften
• Formuleren RFP verbouwing backoffice
• Aanbesteding afvallogistiek en opstellen RFP
• Schrijven RFP voor een gassenberging volgens PSG15
• Schakel tussen klant (zorginstelling), opdrachtgever (facilitair bedrijf), eigenaar (verhuurder) en aannemer

Properties Manager a.i., Genzyme Europe B.V.,Naarden
Periode juni 2010 – december 2011
• Verantwoordelijk voor het dagelijks (contract)beheer van panden in Naarden en Almere (14000 m2);
• Contract waarde EUR 6mln
• Projectleider verbouwingen en grootschalige verhuizingen en uithuizingen
• Projectleider uitbesteden technisch facilitair management obv KPI’s en SLA’s
• Adviseur in formulering huisvestingsbeleid, het nieuwe werken
• Opstellen PvE’s en KPI’s mbt technical security systems
• Adviseur aanbesteding security (fysiek en technisch), verwachte besparing EUR 100.000


Projectleider herinrichting kantooromgeving, Stichting Participe, Alphen aan den Rijn
Periode jan – juni 2010
• Formuleren strategisch huisvestingsbeleid hoofdkantoor
• Opstellen Ruimtelijk functioneel Programma van Eisen;
• RFP voor verhuurbaar maken welzijnslocaties;
• Auteur: Meer dan een gebouw in toepassing voor welzijnsaccommodatiebeleid gemeente Alphen a/d Rijn;

Adviseur uitbesteden SSC, Welzijnsorganisatie, Midden Nederland
Periode januari 2010 – april 2010
• Proces analyse werkgebieden: Marketing, ICT, P&O, Financiën en Facilitymanagement
• Cijfermatig in beeld brengen kosten huidige situatie
• Cijfermatig in beeld brengen kosten toekomstige situatie
• Toetsing aan strategische beleidskaders
• Opstellen RFP in keuze in- of uitbesteden SSC

Projectleider Accommodaties, Stichting Participe, Alphen aan den Rijn,
Periode 2009 – 2010
• Projectleider in diverse facilitaire projecten, bijvoorbeeld implementatie FMIS;
• Begeleiden diverse facilitaire inkoop trajecten en ondersteuning in aanbestedingen;
• Sturen van inzet van de werkgroep- /projectmedewerkers, signaleren en bijsturen van planverstoringen.
• Adviseur bij professionalisering intern en externe (facilitaire) dienstverlening.

Teamleider Servicedesk a.i. Gemeente Uithoorn, Uithoorn
Periode 2009
• Leiding geven aan de medewerkers en externen van de servicedesk 8FTE (ict, systeembeheer en facilitair);
• Prioriteiten stellen in de afwikkeling van klachten, die bij de servicedesk binnenkomen;
• Het leiden van grootschalige projecten;
• Contract- en SLA beheer met diverse leveranciers;;
• Afstemmen dienstverlening opdrachtgever, klant en medewerker;
• RFP service gerichte servicedesk binnen gemeentelijke organisatie;
• Opzetten interne KPI’s en SLA’s;
• Implementatie 2e fase FMIS en invoering KPI’s en SLA’s.

Facilitair manager a.i. Gemeente Uithoorn, Uithoorn
Periode: 2008 - 2009
• Formuleren van raadsvoorstel (RFP) tot aanhuur externe m2’s
• Verantwoordelijk als projectleider voor het herhuisvestingproject van een nieuw kantoor Opstellen intern huisvestingsbeleid en implementeren binnen de organisatie
• Vertalen wensen/eisen gebruikers tav werkplekken en vertalen in schuifplannen en indeling
• Budgetverantwoordelijk
• Verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening en huisvestingsvraagstukken
• Het aanbesteden en inkopen van alle middelen die verbonden zijn met huisvesting en overige facilitaire diensten
• Het opstellen van PvE’s tbv inkoop, contractbeoordeling en managen van bestaande contracten
• Direct leidinggeven aan facilitair medewerkers en indirect aan de uitbestede diensten
• Projectleiding bij beveiliging aanbesteding en implementatie
• Tenderen mobiele en vaste telefonie

Coördinator huisvesting a.i. Sara Lee / Douwe Egberts, Utrecht
Periode 2008 - 2009
• Leveren van een bijdrage aan het opstellen van een lange termijn huisvestingsplan. Inventariseren van gebouwen en ruimtes op langere termijn, op de hoogte zijn van externe invloeden en ontwikkelingen en de interne vraag.
• Inventariseren van de wensen van de klant, formuleren van verbeteringen op het gebied van kantoorinrichting en organisatie. Formuleren van optimaliseringprojecten voor kantoorinrichting.
• Sturen van inzet van de werkgroep- /projectmedewerkers, signaleren en bijsturen van planverstoringen.
• Vertalen wensen/eisen gebruikers tav werkplekken en vertalen in schuifplannen en indeling
• Verwerken en beheren van gegevens in het facilitair management informatiesysteem ruimtebeheer. Opstellen van rapporten voor de ruimtebenutting op basis van de gegevens in het systeem.
• Opstellen en bewaken van het budget van huisvestingskosten, om de doorbelasting per m2 aan afdelingen te kunnen berekenen en vastleggen.
• Optimaliseren en bewaken van de kwaliteitszorg binnen de Gebouwendienst NL, rekening houdend met de wettelijke en organisatie eisen.
• Uitbrengen van voorstellen ter verbetering en het vastleggen van afspraken.

Algemeen manager Facilitaire Dienst, Heerenveen
Periode 2007
Taken en verantwoordelijkheden:
• Begeleiden van een startende facilitaire organisatie naar een organisatie met een gestructureerde bedrijfsvoering
• Structureren van de interne werkprocessen
• Overleg voeren met franchisenemers, partners en klanten
• Opstellen van doelstellingen en verder ontwikkelen bedrijfsplan
• Inkopen en aanbesteden van diverse facilitaire producten en diensten

Facilitair manager Mirabeau, Amsterdam
Periode: 2007
• Verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening en huisvestingsvraagstukken
• Direct leidinggeven aan 4 medewerkers en indirect aan de uitbestede diensten
• Verantwoordelijk als projectleider voor het herhuisvestingproject van een nieuw kantoor
• Realiseren van een geheel nieuwe (werkplek) inrichting en uitstraling van de nieuwe vestiging
(circa 150 werkplekken)
• Fungeren als projectleider in vergaderingen met leveranciers en aannemers
• Analyseren huidige huisvestingssituatie van de 4 vestigingen
• Opstellen intern huisvestingsbeleid en implementeren binnen de organisatie
• Vertalen werkplekconcepten naar wensen/eisen gebruikers
• Beheren van de beschikbare budgetten
• Verzorgen voortgangsrapportages aan management
• Inkopen en aanbesteden van facilitaire producten


Facilitair manager New Element, Utrecht
Periode 2006
• Verantwoordelijk voor het beheren van het bedrijfsverzamelgebouw Trade Point op
industrieterrein Lage Weide;
• Begeleiden verbouwing en inrichting van het pand; (8000 m2)
• Inrichten van de ondersteunende diensten als front-office, repro, catering en
communicatiemiddelen
• In contact treden en werven van nieuwe huurders

Organisatie: PLUX, Uithoorn
Periode: 2004 – 2006

Functie: Projectleider nieuwbouw
• Verantwoordelijk voor het huisvestingstraject en samenvoegen van 2 sportscholen in een
multifunctioneel sportcomplex (inclusief restaurant en vergaderfaciliteiten)
• Vertalen wensen en eisen van de opdrachtgever in Plan van Eisen voor architect en aannemer
• Optreden als contactpersoon voor alle betrokken partijen (o.a. aannemer, projectontwikkelaar,
architect, gemeente, huurders en opdrachtgever)
• Aansturen van de projectgroep met een vast team van 8 personen
• Opstellen van projectplannen en bewaken van voortgang
• Leiden van de bouwvergaderingen als voorzitter
• Bepalen inrichtingsconcept in samenspraak met architect
• Inrichten facilitaire organisatie

Overige werkzaamheden

Voorzitter VvE “de Schans”
Periode 2009 – heden

Voor VvE De Schans voer ik de voorzitters rol uit in een turbulente omgeving. 
Het complex bestaat uit hoogwaardig afgewerkte appartementen in directe omgeving van winkelcentrum Amstelplein en op "steenworp" afstand van de mooie rivier, De Amstel.
Vanuit een slapende constructie is de VvE weer "wakker" en gezond gemaakt met oa. meerjarenonderhoudsplannen en bijbehorende budgetten, schoonmaak optimalisatie en behoudende reparaties aan gevels.
De uitdaging voor de komende periode is het borgen van het complex tijdens de omlegging van de naastgelegen N201 en Masterplan Dorpscentrum. Het pand zal in het nieuw te realiseren dorpscentrum op een prominente zichtlocatie staan.

Opleiding interimmanager

Opleidingen
HBO Facility Management Diploma behaald te Den Haag
(Haagse Hogeschool; 2004);
HBO Small Business Haarlem Business School; 1998;
HAVO Diploma behaald te Uithoorn
(Alkwin Kollege; 1998).

• Corporate Real Estate Management, FMH 2011
• Masterclass HNW, Sparked, AOS Studley 2011
• PRINCE2 foundation, 4PSO 2009

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Motiverend, teamplayer, zelfstandig, doelgericht, etc. etc.

Talenkennis interimmanager

Engels: goed in woord en geschrift;
Frans: redelijk tot goed in woord en redelijk in geschrift;
Duits: redelijk in woord en geschrift.


Overig

Ervaring met de Microsoft programma’s: Word, Excel, Sharepoint, Outlook en PowerPoint, Apple, Topdesk

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :