Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Facility manager

Facility manager

Werkervaring interimmanager

September 2011 tot Februari 2013

Werkgever: NOS te Hilversum: Projectmanager (aansturing facilitaire projecten).
Taakgebieden: Facility Management (beveiliging / security / hospitality, wagenpark, catering, schoonmaak, post, repro, drukwerk, verzekeringen, merchandise, werkplekinrich- ting, vervoersmanagement, inkoop, AV-apparatuur kantooromgeving, huur en verhuur van gebouwen / ruimten), gebouwenbeheer (gebouwenvoorzieningen bouwkundig en technisch, terreinvoorzieningen, energie), milieu.
Doel: Realisatie facilitaire projecten.
Behaalde resultaten: Vernieuwen / aanpassen cateringcontract, ontwikkelen en implementeren service-kostenmodel voor huurders, ontwikkelen en implementeren kostenverdeling (park)beveiliging, maken en vastleggen van afspraken met eigenaar Mediapark, ontwikkelen en implementeren ServiceLevelAgreements en menukaarten voor huurders, splitsen gebouwenbeheer en facilitaire dienst, vernieuwen contracten-beheer, incl. verbetering inkoopperformance.
KPI's: Afronden projecten binnen planning en budget. Overdracht projecten naar beheer en borging in beheerorganisatie.


September 2002 tot September 2011

Werkgever: NOS te Hilversum: Facility Manager (leiding geven aan facilitaire coƶrdinatoren en Security Officer), lid Crisisteam, incl. Haagse redactie.
Taakgebieden: Facility Management (beveiliging/security, BHV, hospitality, wagenpark, catering, schoonmaak, post, repro, drukwerk, verzekeringen, merchandise, werkplekin-richting, vervoersmanagement, inkoop, AV-apparatuur kantooromgeving, huur en verhuur van gebouwen/ruimten); gebouwenbeheer (gebouwenvoorzieningen bouwkundig en technisch, terreinvoorzieningen, energie), milieu/afvalstoffen.
Doel: Waarborg ongestoord productieproces.
Behaalde resultaten: Professionaliseren facilitaire afdeling, ontwikkelen servicedesk, ontwikkelen en implementeren security beleid, participeren in grootschalige herhuisvestings- en renovatieprojecten, met daarin aansturing deelprojecten.
KPI's: Garanderen goede werking gebouwenvoorzieningen, waarborgen veiligheid van personen, goederen en gebouwen, borgen klanttevredenheid, Facility Ma-nagement op de kaart zetten (gewaardeerde gesprekspartner zijn).


Januari 2001 tot september 2002

Werkgever: Markt Connect B.V. te Lelystad: Facility Manager (leiding geven aan interne orga-nisatie, adviseren derden, uitvoeren externe projecten, interim management).
Taakgebieden: Integrale facilitaire dienstverlening.
Doel: Levering facilitaire diensten (interim management, advisering, managen van de klantverwachting).
Behaalde resultaten: Ontwikkelen en implementeren scan facilitaire dienstverlening (mogelijkheden de-centralisatie/uitbesteding), onderzoek naar mogelijkheden Domotica, verbetering inkoopperformance van klanten, interim management (samenvoeging 6 facilitaire organisaties (efficiencyslagen), incl. reorganisatievoorstel), realisatie samenwer-kingsverbanden met (toe)leveranciers en branchegenoten.
KPI's: Behoud van klanten, uitbouwen dienstverlening bij klanten.


Februari 1999 tot januari 2001

Werkgever: Module Facilitair Beheer: Facility Manager (advies aan derden, implementatie advies en aansturing in- en externe beheerders, leiding geven aan interne organisatie).
Taakgebieden: Facilities en Huisvesting.
Doel: Strategische huisvesting/beheer van jeugdhulpverlenings-accommodaties.
Behaalde resultaten: Ontwikkelen facilitair beleid bij klanten, detachering gebouwenbeheerders, reduce-ren kosten bij klanten, uitbouwen relatiebeheer, realiseren samenwerkingsverban-den met (onder)aannemers en (toe)leveranciers.
KPI's: Klanttevredenheid, behouden waarde van gebouwen van klanten, relatiebeheer.


Februari 1972 tot februari 1999

Werkgever: OPG-Groep te Utrecht (Onderlinge Pharmaceutische Groothandel): verschillende leidinggevende functies in de facilitaire dienstverlening/vastgoed, laatste functie (vanaf 1990) Facility Manager.
Taakgebieden: Facilities (Accommodatiebeheer, beveiliging, catering, schoonmaak, huisdrukkerij, post & repro, wagenpark, IT kantooromgeving, receptie, kantoorinrichting, inkoop & beheer facilitaire middelen, arbo-wetgeving) en huisvestingsvraagstukken.
Doel: Realisatie professionele kostendekkende facilitaire dienst in decentraal georiƫn-teerde omgeving.
Behaalde resultaten: Ontwikkelen facilitair beleid, als afgeleide van het organisatiebeleid, reorganisatie Facilitaire Dienst (132 medewerkers naar 16), uitbesteding/decentralisatie facilitaire diensten, (her)aanbesteding contracten\grote inkoopopdrachten, ontwikkelen en implementeren security beleid, leiden en doorvoeren van (her)huisvestings-projecten.
KPI's: Behalen bedrijfsresultaat facilitaire dienst, klanttevredenheid, behouden waarde van gebouwen, waarborgen veiligheid.

Opleiding interimmanager

1965-1969 Realschule (Duitsland), vergelijkbaar met Nederlandse Havo
1969-1971 HBO Cartografie (Technische Hogeschool Duitsland)
1969-1971 MTS meetkunde (Duitsland)
1987-1998 Bijscholing op facilitair gebied (o.a. kengetallen, benchmark,
inkoopperformance, verandermanagement);
1997-1998 Hoger Facility Management (ISBW)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

helicopterview, analytisch, resultaatgericht, probleemoplosser

Talenkennis interimmanager

Duits, Engels

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :