Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Veranderspecialist / general manager

Veranderspecialist / general manager

Werkervaring interimmanager

Strategieontwikkeling en –implementatie nieuwe apotheekformule.
In samenwerking met de founding partners strategieontwikkeling en realisatie van financiering. Inrichten werkorgansiatie, werkprocessen en procedures.

Conceptontwikkeling en implementatie technisch shared service center ten behoeve van woningbouwverenigingen.
Strategieontwikkeling en realisatie. Inrichten werkorgansiatie, werkprocessen en procedures.

Strategie-evaluatie en –herijking stichting voor primair en voortgezet onderwijs.
Scenario ontwikkeling, vormgeving en implementatie

Kwartiermaker fusies.
Fusies van verschillende stichtingen, als kwartiermaker verantwoordelijk voor regie en sturing op de implementatie, het ontwikkelen van producten, diensten en beleid met medewerkers, advisering en ondersteuning aan de stuurgroep en het uitdragen van de visie.

Strategieontwikkeling organsiatie voor kinderopvang.
Begeleiding bij het ontwikkelen van een nieuwe besturingsfilosofie, advisering inrichting organisatie, ontwerp nieuwe managementstructuur (resultaatgebieden, taken, competenties en ontwikkeling instrument uren inzet).

Interim directeur technisch detacheringsbureau.
Continuïteitsproblemen door stormachtige, ongecontroleerde groei, resulterend in financierings- en liquiditeitsproblemen. Herfinanciering met nieuwe aandeelhouders gearrangeerd, nieuwe commerciële structuur, integraal MIS en adequate automatisering opgezet.

Interim directeur technisch dienstverlener.
Zwaar verlieslatende onderneming, onder bijzonder beheer. Gesaneerd en geherstructureerd middels gecontroleerde doorstart, nieuwe aandeelhouders aangetrokken, nieuw management ingezet. Sterk verbeterde sturing op rendabele acquisitie en strakke projectuitvoering.

Interim directeur maatwerkfabrikant in metaal.
Zwaar verlieslatende onderneming, onder bijzonder beheer. In samenspraak met de bank gesaneerd, geherstructureerd, nieuwe strategie ontwikkeld, nieuw management aangesteld, groei ingezet. Na turnaround MBI met zittend management doorgevoerd. Daarna op kleinere schaal weer leidend als toeleverancier en winstgevend.

Begeleiding mkb-ondernemingen bij organisatie- en financieringsvraagstukken.
Coaching managers, consultants, directeuren en bestuurders
Dagvoorzitterschap, debatleider, lezingen, workshops & netwerkbijeenkomsten voor managers en bestuurders. Thema’s: strategieontwikkeling, leiderschap, klantwaarde, verandermanagement, fusies, communicatie.

Opleiding interimmanager

Executive MBA - Nyenrode University Nederland
Master of Business Administration - University of California San Diego – Rady School of Management USA
Bachelor Commercial Economy - Zuyd Hogeschool (toentertijd HEAO Sittard) Nederland

Aanvullende opleidingen en trainingen:
• Management developmentprogramma’s
• Corporate finance
• Leiderschapstrainingen
• Innovatie & strategie
• Organization behaviour management.
• Governance profit / non-profit
• Verandermanagement
• Corporate recovery

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kwalificaties en expertise.
• Visie- en strategieontwikkeling
• P&L and prestatieverbetering
• Fusies, overnames en desinvesteringen
• Turnaround, transformatie & verandering
• Kapitalisatiestrategie
• Due dilligence en structurering
• Strategisch tactisch onderhandelen
• Internationale operaties
• Kostenanalyse, -besparing en - beheersing
• Business development & groeistrategie
• Innovatie & implementatie
• Kwartiermaker
• Investor relations
• Strategisch organisatieadvies


Talenkennis interimmanager

Nederlands - moedertaal
Engels - vloeiend in woord en geschrift
Duits - vloeiend in woord en geschrift
Frans - gedegen in woord en geschrift
Italiaans - gedegen in woord en geschrift

Overig

Voorzitter Raad van Commissarissen E,til BV – Maastricht.

Vice voorzitter en voorzitter audit-cie. Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Lid bestuur Toon Hermans Huis Parkstad Limburg


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :