Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

Werk en projecten

Business Consultant ‘Mondriaan’ Centrale Dienstenrooster Service | Mondriaan (2016-2017)
Opstellen adviesnota betreffende kaders en uitgangspunten centraal roosteren op concernniveau. Maatwerk en begeleiden werkgroepen inzake het roosterbeleid en de methodieken per zorgbedrijf. Onderzoek naar behoeftebepaling vanuit roostermethodiek ten aanzien van Flexpool/Flexschil.

Interim Projectleider Sevaflex | Sevagram (2016-2017)
Ondersteuning bij het tot stand brengen en positioneren van de Sevagram flexpool, Sevaflex. Training, coaching en aansturing afdeling Planning & Support en Managers Zorg. Implementatie Centraal Roosteren Sevagram. Projectleiding op het gebied van personeelsplanning en workforce management. Toezicht op ARBO, Wet- en Regelgeving.

Interim Manager Centrale Roosterplanning | Cicero Zorggroep (2015-2016)
Aansturen en managen van team planning. Projectleiding, implementatie fusie van de zorgvestigingen naar een centrale organisatie personeelsplanning. Informeren bestuur, cultuurveranderingen. Samenstellen capaciteitsberekeningen. Uitvoering Wet- en Regelgeving.
Door ontwikkelen afdeling Planning naar dienstverlenend Cicero breed.

Interim Manager Logistiek & Bedrijfsvoering | ID&T Amsterdam, SFX Entertainment (2010-2014)
Initiëren en implementeren project ‘Herinrichting bedrijfsprocessen, roosterplanning, Lean, (out)sourcing, warehousing, automatisering en logistiek’. Inzetten van de verhuizing van de verschillende locaties. Automatiseren van de workflow, transport, opslag, handling en packaging. Integreren van ERP/WMS systemen. Invoering van voorschriften Wet- en Regelgeving, implementeren kwaliteitsnormen, ISO. Borgen van proces en procedures onder andere op het gebied van veiligheid en organisatie.

Algemeen Directeur Hospitality & Customer Care | Pietersheim (2006-2010)
Algemene leiding aan de organisatie, 30 Fte. Ontwikkelen en implementeren van strategisch plan, operationeel plan, jaarlijkse begroting, investeringsaanvragen, financieel management, personeels-management. Ontwikkelen en uitvoeren marketingactiviteiten. Opzetten en onderhouden van relevante netwerken op diverse niveau’s, directie, politiek en Gemeenten. Samenwerking met lokale VVV’s en diverse internationale aanbieders van arrangementen en hotelkamers zoals Booking.com. Initiëren en faciliteren evenementen nationaal en internationaal. Bezoekersaantallen tot 10.000.Business Engineer | Domein Pietersheim (2005-2006)
Opzetten ondernemingsstructuur, inrichten en implementeren processen en procedures, borging in de organisatie. Implementeren kwaliteitssystemen op HACCP wet- en regelgeving, o.a. FIFO-systeem. Automatisering processen en workflow. Projectleiding, renovatie historisch pand en natuurdomein.

Business Consultant | Federatie Vaktherapeutische Beroepen, FVB (2004-2005)
Projectleiding fusie. Samenwerking met bestuur en professionals. Beschrijven organisatiestructuur, inrichten en implementeren registratie, processen, procedures en borging ervan. Sparringpartner Raad van Bestuur inzake plan van aanpak, planning en uitvoering.

Officemanager | Nederlanse Vereniging Creatief Thepeuten (1999-2005)
Dagelijkse leiding centraal landelijk secretariaat, 3.000 vaste leden. Planning van personele inzet, functionerings-, verzuim- en selectiegesprekken. Trainen, coachen en facilitair ondersteunen van bestuursleden, professionals en vrijwilligers. Organiseren van congressen en bijeenkomsten.

Officemanager | Stichting Epafras Utrecht (1998-1999)
Inrichting van het proces ten behoeve van de subsidieaanvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Fondsenwerving 1,5 miljoen per jaar. Ontwikkelen frontoffice en backoffice. Automatiseren werkprocessen en administratie. Implementatie mondiale regeling Nederlandse Bijstand.

Projectleider Commercieel Verzelfstandigingstraject | RHD Gemeente Utrecht (1995-1998)
Projectleiding en implementatie van het verzelfstandigingstraject van de Gemeentelijke logistieke Dienst naar een Overheids NV. Verbetering werkprocessen en automatisering, opstellen en borgen van procedures, initiëren en implementeren van het reorganisatieplan. Toezicht op naleving van de KAM/ARBO / Wet- en Regelgeving. Indienen en begeleiden van openbare aanbestedingen. Gerealiseerde aanbestedingen, Gemeente Montfoort 4 miljoen per jaar, Gemeente Leusden containertransport 700K per jaar.

Hoofd Afvalstoffendienst | RMHD Gemeente Utrecht (1992-1995)
Leidinggeven aan 75 Fte. Operationele leiding van de hoofdlocatie afvalinzameling, bedrijfsbureau, wasstraat, stallingen, frontoffice en Customer Service afdeling, groot 20.000 m2. Het plannen van personeel, materiaal en routeplanningen. Implementatie routeplanningssysteem, GIS. Administratie ten behoeve van voorraad- en locatiebeheer. Initiëren en uitvoeren van nieuwe projecten op een breed gebied van reiniging, onder andere ‘Bierboot’ en Graffiti Gevelreiniging. Projectleiding renovatie wasstraat 1994. Evenementenreiniging, Koninginnedag.

Onderofficier Landmacht Beveiliging | Ministerie van Defensie (1987-1992)
Leidinggeven aan 120 Fte. Verzorgen van de algemene opleiding dienstplichtigen. Coachen en begeleiden van kaderleden. Plannen van werkroosters en logistieke activiteiten. Adviseren op het gebied van calamiteiten en bewaking, uitvoeren van Security-audits. Officier van dienst in vredesbewaking. Onderscheiding Dessert Storm.

Opleiding interimmanager

Opleidingen/Kennis
Lean Six Sigma Black Belt – LOI (2017-2018)
Technische Bedrijfskunde - Hogeschool Utrecht Projectmanagement - Utrecht
Basis BHV en Hoofd BHV - Utrecht
Post-HBO Milieu - Hogeschool Heerlen
Marketing NIMA A en B - ISW
H.A.V.O - MDGO, Maastricht
M.A.V.O - D - K.S.G., Maastricht

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Consultancy - projectmanagement - projectleiding - operationeel manager - implementatietrajecten - organisatieverandering - bedrijfsprocessen inrichten en implementatie - coach - opleiding - Bruggenbouwer met een brede scope en verbindend vermogen.

Talenkennis interimmanager

Goed Nederlands - Duits - Engels en Frans matig

Overig

Prestaties
• Project Sevaflex: succesvolle implementatie centraal roosteren, 1.800 FTE en 1.100 vrijwilligers, overdracht van kennis, opleiding, planningsmethodiek en te volgen beleid ten aanzien van workforce management voor heel Sevagram bestaande uit zestien zorgcentra, een geriatrisch revalidatiecentrum, drie hospices en een zorgboerderij.
• Advies Mondriaan: goedgekeurd advies voor plan van aanpak “Centrale Dienstrooster Service”. Vaststelling van normen, behoeftebepaling en berekening basisformatie. Roosterbeleid en methodiek op concernniveau. Inrichten van kennis van roostermethode, roosterpakket, CAO en arbeidstijdenwet. Stellen van kaders voor vormgeving proces en opmaken Business Case op basis van Request for Information. Uniforme processen en documenten. Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met zo’n 40 locaties. Met meer dan 2.000 medewerkers is Mondriaan een van de grotere werkgevers in Limburg.
• Project Cicero: succesvolle implementatie centraal roosteren met Unit4 software in bestaande IT Infrastructuur. Inrichten van opleiding voor planners, procedures en kaders in planningsmethodiek. Cicero Zorggroep verleent intra- en extramuraal zorg en diensten vanuit verschillende locaties in Zuid-Limburg.
• Project ID&T: Optimalisatie van de gehele bedrijfsvoering, events, veiligheid, planning en control, automatisering, Lean, voorraadbeheer, warehousing en logistiek. Multinational, ID&T won hierdoor de Logistiekprijs Nederland in 2010.
• Inrichting en opstart van een internationaal bedrijf, gespecialiseerd in hospitality en leisure waarin kwaliteit en ‘Service with a smile’ de maatstaf was.
• Project Utrecht: de verzelfstandiging van een Gemeentelijke Uitvoeringsdienst van de Gemeente Utrecht naar een Overheids NV.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :