Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Verandermanager

Verandermanager

Werkervaring interimmanager

23-09-2015 t/m 01-06-2017 (36 uur/week)
Manager bedrijfsvoering a.i. (Huis op Orde/Verandermanagement) bij Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant te Tilburg
Gaf integraal sturing aan de organisatieontwikkeling en daarnaast leiding aan de afdeling bedrijfsvoering. Hieronder vielen de aandachtsgebieden accountmanagement, communicatie, documentaire informatievoorziening, financiën, facilitair, HR, ICT, receptie en secretariaat (circa 40 medewerkers). Sparringpartner van de directeur en het dagelijks bestuur (was van oktober t/m december 2015 tijdelijk algemeen directeur a.i.), proactieve meedenker met de managers van de verschillende organisatieonderdelen. Verbinding gelegd door over grenzen van de vakgebieden heen te kijken en (bij) te sturen. Noodzakelijke nieuwe koers (Huis op Orde) uitgezet en bedrijfsvoering en de sturing in de organisatie sterk verbeterd. Was als lid van het directieteam medeverantwoordelijk voor de effectiviteit, continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en het realiseren van bestuurlijke en ambtelijke doelen. Zorggedragen voor een stevige impuls voor adequate inrichting en ontwikkeling van de bedrijfsvoering, waaronder professionalisering van de inkoopfunctie, bedrijfsvoeringsprocessen en systeeminrichtingen, planning en control cyclus, producten planning en control, strategisch personeelsbeleid. Kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de bedrijfsvoering bewaakt en bevordert. Onderhield contacten en stemde af met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie (stakeholdermanagement).

01-07-2014 t/m 23-09-2015 (36 uur/week)
Manager producten en diensten a.i. bij Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant te Tilburg
Gaf integraal leiding aan de afdeling producten en diensten. Hieronder viel het accountmanagement en de 11 productieteams met taken op gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving, metingen en onderzoek, bodem, water en civiele techniek, projecten en advisering. De teams, met elk circa 25 – 30 medewerkers, werden aangestuurd door een teamleider. Was als lid van het directieteam medeverantwoordelijk voor de effectiviteit, continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en het realiseren van bestuurlijke en ambtelijke doelen. Zorggedragen voor verandering in de aansturing van de afdeling: mens- en resultaatgericht. Kengetallen en persoonlijke werkplannen geïmplementeerd, proces van opdrachtverstrekking uitgelijnd, sturing op volledige en kwalitatieve uitvoering van opgedragen werkzaamheden vormgegeven, tijdige, regelmatige en professionele verantwoording van uitgevoerde werkzaamheden aan de deelnemers opgezet. Onderhield contacten en stemde af met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie (stakeholdermanagement).

01-07-2014 t/m 01-02-2015
Organisatieadviseur bij samenwerkende gemeenten omgevingsrecht in Zeeland
Het uitvoeren van een onderzoek naar robuustheid van de taakuitvoering op het omgevingsrecht voor de gemeenten Tholen, Goes, Borsele, Kruiningen, Kapelle en Noord-Beveland afzonderlijk en gezamenlijk.

01-04-2014 t/m 30-06-2014 (24 uur/week)
Accountmanager a.i. bij Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant te Tilburg
Verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van professioneel accountmanagement en voor de dagelijkse uitvoering van het accountmanagement. Het accountmanagement bediende de 27 deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

01-12-2013 t/m 01-05-2015
EVP-beoordelaar VTH-kwaliteitscriteria bij Libereaux B.V.
Het uitvoeren van EVP-kandidaat beoordelingen voor kandidaten die door Libereaux werden aangeboden.

01-01-2013 t/m 01-03-2014
Organisatieadviseur bij Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant te Tilburg
Het managementteam op verzoek geadviseerd over uiteenlopende organisatievraagstukken. Was tevens externe voorzitter van het ambtelijk overleg bestaande uit de 27 deelnemende gemeenten met de provincie Noord-Brabant en het managementteam van de omgevingsdienst.

01-11-2012 t/m 01-07-2013 (16 uur/week)
Organisatieadviseur bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant i.o.
Organisatieadviseur voor de vorming, oprichting en de inrichting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Begeleiding van vraagstukken voor de op te richten organisatie op gebied van inbreng van taken/formatie. Advisering over collectieve takenpakket. Sparringpartner voor kwartiermaker en dagelijks bestuur en nadien voor de ingestelde directie.

15-12-2009 t/m 31-12-2012 (start 8 uur/week – eind 36 uur/week)
Projectleider vorming Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant bij Gemeente Bergen op Zoom (namens ARG West-Brabant)
Initiator binnen de regio voor het opzetten van het samenwerkingsverband. Regievoering met de gemeentesecretaris van Bergen op Zoom op de totstandkoming van de dienst. Dit is bereikt door onder andere een strategische verkenning uit te voeren, een intentieverklaring op te stellen en te laten vaststellen door individuele colleges, in regionaal verband een businesscase op te stellen en te laten vaststellen. Nadien kwartiermaker geworven en gezamenlijk bedrijfsplan met vertegenwoordigers uit de regio uitgewerkt. Gestuurd op en geadviseerd over vraagstukken op gebied van samenwerking met de deelnemers en opzet en inrichting van de organisatie/interne bedrijfsvoering.

01-06-2010 t/m 15-03-2012 (20 uur/week)
Projectleider verbetering dienstverlening ‘ik wil (ver)bouwen’ bij Gemeente Rotterdam
Onderzoek naar verbetermogelijkheden van de dienstverlening bij ‘ik wil (ver)bouwen’. Aanpak volgens de Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken (RSPW). Digitale oplossingen gerealiseerd (waaronder ontwikkeling van de ‘Zelftoets’). Verandertraject uitgevoerd met veranderingen voor processen/systemen/medewerkers.

20-4-2009 t/m 31-01-2011
Projectleider implementatie Wabo bij Gemeente Roosendaal
Implementatie veranderingen als gevolg van komst Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Verandertraject uitgevoerd met veranderingen voor processen/systemen/medewerkers.
Regionale samenwerking op gebied van Wabo (ICT/opleidingen) opgezet en ingericht.

20-04-2009 t/m 31-05-2010
Adviseur afdeling vergunningen bij gemeente Rotterdam

20-04-2009 t/m 31-12-2009
Projectleider evaluatie handhavingsbeleid bij gemeente Roosendaal

01-06-2007 t/m 17-04-2009
Teamleider regelgeving a.i. bij gemeente Roosendaal

01-01-2007 t/m 31-05-2007
Teamleider vergunningen a.i. bij gemeente Roosendaal

01-04-2006 t/m 31-03-2007
Teamleider frontoffice vergunningen a.i. bij gemeente Rotterdam

01-05-2005 t/m 31-03-2006
Interim professional bij Yacht B.V. te Rotterdam

01-09-2004 t/m 30-04-2005
Projectleider bij Proper-Stok B.V. te Rotterdam

01-02-2000 t/m 31-08-2004
Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht bij gemeente Rotterdam

Opleiding interimmanager

2016 – heden | Bedrijfskunde (deeltijd Master; afronding in 2018) | Radboud Universiteit Nijmegen | Deelcertificaten beh.

2003 - 2004 | Kopstudie Ambtenaar Bouw- en woningtoezicht | Bestuursacademie Zuid-Nederland Diploma behaald

2002 | Bijzonder opsporingsambtenaar | Ministerie van Justitie | Diploma behaald

2001 - 2002 | Ambtenaar Bouw- en woningtoezicht II | BOB Kennisoverdracht | Diploma behaald

2000 – 2001 | Ambtenaar Bouw- en woningtoezicht I | BOB Kennisoverdracht | Diploma behaald

1996 – 2000 | HTS Bouwkunde | Hogeschool Rotterdam & omstreken | Diploma behaald

1989 – 1996 | VWO | Johannes Calvijn Rotterdam | Diploma behaald

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Leiderschap – Kwaliteitsgerichtheid – Ontwikkelen van anderen – Overtuigingskracht - Verbinden - Resultaatgerichtheid - Doelgerichtheid - Samenwerken - Klantgerichtheid - Bestuurssensitiviteit - Luisteren - Omgevingsbewustzijn – Overheid – Verandermanagement – Verbeteren en vernieuwen - Bedrijfskundig inzicht – Bedrijfsvoering - Slagvaardig organiseren - Gemeenschappelijke Regeling – Omgevingsdienst – Fysieke Leefomgeving – Omgevingswet – VTH-processen


Talenkennis interimmanager

Nederlands - moedertaal
Engels - goed

Overig

Ik ben een resultaatgerichte verandermanager met een sterk analytisch vermogen. Door verbindingen te leggen ben ik in staat om met draagvlak duurzame zinvolle veranderingen in organisaties te bewerkstelligen. Ik inspireer graag anderen en help hen zich te ontwikkelen. Schakel snel en op en met alle niveaus. Draag met mijn bedrijfskundige kennis en ervaring bij aan professionele ontwikkeling van iedere organisatie.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :