Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager, verandermanager

interim manager, verandermanager

Werkervaring interimmanager

September 2014 – februari 2017: Landelijk Chef Documentaire informatievoorziening Politie
Per 1 september 2014 ben ik bij de politie in dienst gekomen als Chef DIV. Mijn belangrijkste opdracht is het uitvoeren van de inrichting van de DIV volgens het inrichtingsplan zoals dat is opgesteld bij de voorbereiding van de reorganisatie.
De uitdagingen zijn groot. De Politie is verwikkeld in een gecompliceerde reorganisatie die de regelruimte van de leidinggevenden zwaar onder druk zet. Het belang van de DIV functie wordt onderschat en de DIV medewerkers hebben de afgelopen jaren weinig aandacht gekregen.
Mijn functie:
- Leiding geven aan 10 DIV subafdelingen in de Politie-eenheden. In totaal + 300 medewerkers.
- Doorvoeren van de reorganisatie van 26 zelfstandige DIV afdelingen naar één DIV met 10 dependances in de eenheden van de nationale Politie.
- Door ontwikkelen van de DIV functie, met name ten behoeve van de digitale dienstverlening.
Resultaten
- Vorming en versterking van een team van teamleiders van de DIV eenheden. Opleiden van de teamleiders via een in huis opleiding van Dino4.
- Eenheid van visie op wat ons te doen staat in de sterk veranderende wereld. Vergroting van het zelfbewustzijn en het besef dat DIV van belang is.
- Analyse van de kracht en zwakte van het DIV personeel (grondplaat)
- Initiëren van een programma Radicaal Digitaal in samenwerking met de afdeling Beleid
- Aantrekken van een aantal competente mensen om ons te ondersteunen bij het moderniseren van de DIV functie.
- Vorming van een afdeling DIV Advies door selecteren van adviseurs uit eigen gelederen en aantrekken van externe adviseurs. Opleiden van de adviseurs via een in huis opleiding van Dino4.
- Realiseren van een cultuuromslag waarbij professioneel optreden, klantgerichtheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het geheel vanzelfsprekend is geworden.

Maart 2013 – september 2014: Detachering naar het Project DIV Nationale Politie

Maart 2012 – september 2012: Detachering naar de Kwartiermaker Nationale Politie en het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Februari 2009 – juli 2011: Project digitalisering, inrichten digitale archivering en documentmanagement, Politieacademie.

Februari 2009 – september 2009: borgen opleiding Politiekundige master Politieacademie in staande organisatie

Juli 2008 – januari 2009: Project werven en selectie, Politieacademie.

Januari 2008 – juli 2008: Project Cens2, samenwerking Politieacademie, Brandweeracademie, Defensieacademie rondom multidisciplinair opleiden op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

2005 – juli 2008 : Sectormanager Kennisbemiddeling Politieacademie, concernlocatie.

2004 -2005: Projectleider fusie mediatheken Politieacademie

2002 – 2004: Beleidsmedewerker afdeling Onderwijsinnovatie en studentenbeleid
Politieacademie

2000 – 2002: Ambtelijk secretaris grote onderwijsvernieuwing Politieacademie

1994 – 2000: Vakreferent / documentaire informatiespecialist faculteit Farmacie,
Scheikunde en Biologie Universiteit Utrecht

Opleiding interimmanager

Leergang leiding geven aan onderwijs- en kennisontwikkeling (pre-master) 10/2007-9/2008
Bureau Kessels en Smit en TSM Business school Universiteit Twente

Postdoctorale cursus klinische ethologie, faculteit diergeneeskunde. 1998

Documentaire informatiekunde (Go-c) diploma 1991
Managementcursus maakt deel uit van de opleiding


Universitaire studie Biologie Universiteit Utrecht diploma cum laude 1981
Hoofdvak: Gedragsbiologie
Bijvakken: Zintuigfysiologie, Onderwijskunde en Didactiek
van de Biologie (1e graads lesbevoegd)


Cursussen:
- BiSL, business information services library, 2012. diploma
- Prince 2, projectmanagement, 2010 diploma
- Inzicht in Invloed, Zuidema, 2006
- Verandermanagement, Schouten en Nelissen, 2004
- Pr, voorlichting en marketing, stichting GO, 1999

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel

Wie ben ik?
Ik ben:
 opgegroeid in de tropen;
 in Utrecht afgestudeerd als Bioloog
 moeder van 3 kinderen
 grootmoeder van 4 kleinkinderen
 gepassioneerde zeezeiler
 gezellig
 gedreven
 intelligent
 creatief
 en nog veel meer

De afgelopen 16 jaar, eerst bij de Politieacademie en de afgelopen 2,5 jaar bij de Politie, ben ik steeds werkzaam geweest in verandering- en ontwikkeltrajecten.
Waar ik warm voor loop is:
 met een groep mensen komen tot een inspirerende visie;
 goed samenwerken, waarbij ieders talenten optimaal benut worden;
 en via een creatief proces bereiken van mooie resultaten, die waarde toevoegen voor de organisatie.

Onlangs heb ik de Politie verlaten, omdat ik weer eens ergens anders wil kijken. Ik houd van taaie vraagstukken, met name rondom het verbinden van de strategische doelen van de top met de betrokkenheid van de medewerkers op de werkvloer.

Ik ben graag beschikbaar voor opdrachten, die erop gericht zijn om zaken los te trekken en gezamenlijk nieuwe inspiratie en een nieuw koers te vinden.
Mijn kracht ligt in:
 waarderend onderzoeken wat er speelt;
 zien waar de vitale aanknopingspunten te vinden zijn;
 inspireren van mensen;
 koers kiezen
 en samen op pad gaan.
Wat zijn mijn drijfveren?
In de loop van de jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik in mijn werk echt belangrijk vind dat:

...mensen plezier hebben in hun werk.
Niet alleen wordt iedereen daar gelukkiger van maar bovendien ben ik ervan overtuigd dat als mensen kunnen doen waar zij zin in hebben, ze op hun aller productiefst zijn.

...onderkend wordt dat alle mensen uniek zijn.
Dat komt gezien bovenstaande goed uit, omdat zal blijken dat als mensen doen waar ze warm voor lopen, er voldoende verschillende dingen tot stand zullen komen. Bovendien betekent het dat er voor de wijze waarop je mensen stimuleert of problemen met hen het hoofd biedt er geen standaard oplossingen zijn.

...belangen boven tafel komen.
Iedereen heeft eigen drijfveren, streeft belangen na voor zichzelf, of voor de eigen afdeling. Als je die met elkaar boven de tafel brengt, dan kun je ermee werken. Je kunt rekening houden met elkaars belangen en je kunt met open vizier onderhandelen.

...steeds weer de waarom vraag wordt gesteld.
Kinderen gaan door een fase in hun leven waarin ze voortdurend de waarom-vraag stellen. Later worden heel veel dingen vanzelfsprekend en wordt het leven overzichtelijker. Toch is het ook in het latere leven belangrijk voor je creatieve ontwerpkracht om je steeds weer af te vragen waarom we dingen doen zoals we doen en of dat wel zo vanzelfsprekend is.
Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :