Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

controller/administrateur/Hoofd administratie

controller/administrateur/Hoofd administratie

Werkervaring interimmanager

Werkervaringen en opdrachten

Alle werkzaamheden tussen november 1994 en juli 2005 en vanaf april 2009 zijn uitgevoerd als zelfstandig interim manager

Opdrachtgever: Global Reporting Initiative
Branche: Non profit algemeen
Functie: Senior accountant
Februari 2017 – mei 2017
Verzorgen van de zeer uitgebreide periodieke afsluitingen (maand en kwartaal), vervangen controller en coördineren dagelijkse werkzaamheden.

Opdrachtgever: Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden
Branche: Onderwijs (semi-overheid)
Functie: Administrateur
April 2016 – april 2017
Verzorgen van de complete administratie tot en met de
Jaarrekening (RJ660).

Opdrachtgever: Stichting de Haagse Scholen (DHS)
Branche: Onderwijs (semi-overheid)
Functie: Senior medewerker administratiekantoor a.i.
Juni 2014 – april 2016
Tweede periode bij DHS. Opnieuw verantwoordelijk voor de
projectadministratie van nieuwbouwprojecten, zie de omschrijving
bij de vorige periode. Verantwoordelijk voor materiële vaste activa
administratie, en voor de administratie het vervaardigen van
de jaarrekening (RJ 660) van twee samenwerkingsverbanden t.w.
Viertaal (cluster 2) en SPPOH

Opdrachtgever: Stichting de Haagse Scholen (DHS)
Branche: Onderwijs (semi-overheid)
Functie: Project controller nieuwbouwprojecten a.i.
November 2012 – oktober 2013
DHS vormt de bovenschoolse directie van alle Haagse openbare
basisscholen. Alle gebouwen zijn eigendom van DHS. Er vallen ca. 55
scholen onder DHS en mede in samenwerking met andere besturen
zijn er continue 25 projecten voor (ver)nieuwbouw in voorbereiding of
in uitvoering. De projectadministratie moet verbeterd en procedures en werkinstructies moeten beschreven worden. Verbetering in communicatie tussen administratiekantoor en projectleiding is vereist evenals terugwinnen wederzijds vertrouwen.
Verantwoordelijk voor tijdig factureren, kostenbeheersing en signalering, periodieke risicoanalyse en toelichting. Ook verantwoordelijk voor aansluiting tussen projectenadministratie. en financiële administratie.
Sub-opdrachten:
- Het maken van een offerte en kostenberekening in het geval van dienstverlening aan andere schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (in dit verband ook onderzoek gedaan naar BTW studie “kosten voor algemene rekening”);
-Deelname pilotproject SBR/XBRL (verbetering geautomatiseerde rapportages overheidsorganen en ZBO’s)

Opdrachtgever: NWO (Nationaal bureau voor Wetenschappelijk Onderzoek)
Branche: Semi-overheid
Functie: Sr. Medewerker F&C
April 2012 –oktober 2012
Nieuwe systeem is uitgerold in korte periode (Ross – CDC).
Taken zijn testen van het systeem op juiste werking
(boekingsgangen etc.) en juiste data. Corrigeren waar nodig en zorgen
voor educatie in informatie ter voorkoming van herhaling van fouten. Doel is het systeem klaar te maken voor juiste info tbv RJ 660. Ook meegewerkt aan omzetting van de beginbalans 2012 systeemwijziging naar RJ 660, alsmede het vervaardigen van de consolidatiestaten t.b.v. de deelnemingen.Opdrachtgever: Stichting Bronovo-NEBO, ‘s-Gravenhage
Branche: Gezondheidszorg
Functie: Coördinator Zorgadministratie a.i.
September 2011 – oktober 2011
Wegwerken van achterstanden m.b.t. facturatie
Teambuilding / motiveren (team bestaat uit 9 medewerkers)
Beschrijving procedures en werkinstructies
Vervanging manager patiëntenadministratie bij afwezigheid
Resultaat: Beschrijving procedures gereed. Project voortijdig beëindigd wegens verandering in management.Opdrachtgever: Wassenaarse Bouwstichting
Branch: Volkshuisvesting
Functie: Controller a.i.
April 2009 – juli 2011
Tijdelijke vervanging van vacature. Lange duur wegens veel bewegingen op andere afdelingen. De wens bestond om tenminste op finance de rust te bewaren.
De WBS heeft 29 medewerkers in dienst en bezit ca. 2400 woningen.
Er is een actief investeringsprogramma, waarbij de nadruk ligt op
zorgwoningen en ouderenwoningen.
Taken: De controller is verantwoordelijk voor de jaarrekening en alle andere voorkomende periodieke rapportages, w.o. cashflow rapportages. De controller is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
De controller leidt de afdeling financiën (5 medewerkers). Onder de verantwoordelijkheid van de controller vallen hiermee alle administratieve taken van de afdeling (salarisadministratie, crediteurenadministratie, onderhoudsadministratie). Ook VVE beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de controller.
Projectenbeheer van groot onderhoud en investeringsprojecten vallen onder het takenpakket van de controller. Verdere belangrijke werkzaamheden zijn het voorbereiden van aankopen d.m.v onder andere bedrijfswaarde berekeningen en aantrekken van financieringen. Alle contacten met treasury adviseurs, fiscale adviseurs en de accountant behoren tot het takenpakket.
De directeur/ bestuurder ziet de controller als zijn gesprekspartner inzake alle strategische zaken.
Resultaat: De jaarrekening verder ontwikkeld. Personeelsmutaties doorgevoerd daardoor een evenwichtiger bezetting. Projectenregistratie en controle bij onderhoudsprojecten verder ontwikkeld.

Werkgever: BEA Systems Netherlands BV/ Oracle Nederland B.V., Amsterdam
Branch: Software verkoop
Functie: Controller Benelux
April 2005 – april 2009
Na 30 juni 2005 in vaste dienst
BEA is de op 4 na grootste onafhankelijke software producent in wereld. Aanwezig in 30 landen over de wereld. Omzet ca. $ 1,5 mld en 4500 werknemers. In 2008 is BEA overgenomen door Oracle
Taken: Revenue recognition (SOP 97), forecast, periode sluiting, HR, Facilities, Salaris administratie, Deal shaping, Contractenbeheer, Business partner van de Country manager, “alles wat andere afdelingen niet doen”
Nederlandse entiteiten ca. 40 medewerkers inclusief WW order processing centrum. Belgische entiteit 16 medewerkers. Verantwoordelijk voor de Sales and Marketing afdelingen (Licentie verkoop) en verantwoordelijk voor statutaire rapportering.
Resultaten: De overgang van de personeelsleden naar Oracle is soepel verlopen. Ook de onderhandelingen m.b.t. de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gunstig uitgepakt voor ex- BEA medewerkers.
Per 1 augustus 2008 is BEA Systems na overname geïntegreerd in Oracle.

Opdrachtgever: Royal Van Zanten B.V., Rijssenhout
Branch: Tuinbouw
Functie: Hoofd Administratie
Maart 2004 – april 2005
Profiel: Royal Van Zanten is één van de grootste Chrysanten (en andere bloemensoorten) vermeerderaars van Nederland. Zij levert basismateriaal voor bloemenkwekers (stekken). De productielocaties zijn gevestigd in Zuid-Afrika, Oeganda, Kenia, Brazilië en Costa Rica.
Opdracht: Sinds juli 2003 heeft men problemen om de functie van hoofd administratie te vervullen. Speerpunten zijn achterstanden wegwerken en rust op de afdeling creëren. Door veelvuldige wisselingen in de personele bezetting is de situatie nogal onrustig. Er worden twee medewerkers aangestuurd.
Ook in de opdracht is een project opgenomen voor het in kaart brengen van de geld/goederenbeweging in het bedrijf. De bedoeling is om over te gaan van gescheiden inkoop en verkoopstromen, alles te integreren o.a. d.m.v. het implementeren van een inkoop ordersysteem. Vanaf 1 februari is de opdracht uitgebreid met budgettering en rapportagewerkzaamheden i.v.m. vertrek van de Divisiecontroller.
Resultaten: De achterstanden zijn weggewerkt en de bezetting op de afdeling is stabiel.
Gebruikte software: JD Edwards (Peoplesoft) Oneworld, Stockflow

Opdrachtgever: Nuon CCC, Amsterdam
Branch: Energie
Functie: Medewerker backoffice Credit Management
Januari 2004 – februari 2004
Profiel: Nuon is één de grootste energieleveranciers en
Elektriciteitsnetbeheerders van Nederland
Opdracht: Sinds het gedeeltelijk openstellen zijn er achterstanden ontstaan bij het innen van uitstaande vorderingen. Mijn taak was in het team “External providers” ( concurrerende energiebedrijven) samen met anderen de backoffice verzorgen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het matchen van (grote) bestanden met behulp van MS Access en MS Excel, het vervaardigen van openstaande postenlijsten en het oplossen van disputen.
Resultaten: Belangrijke verlaging van de uitstaande vorderingen m.b.t. netbeheer Ruim onder het targetbedrag.
Gebruikte systemen: SAP , MsAccess en MSExcel


Opdrachtgever: Eneco Energie Utrecht B.V. (v/h REMU N.V.), Utrecht
Branch: Energie
Functie: Chef Facturatie
januari 2003 - september 2003
Profiel: Eneco is één van de grootste energiebedrijven van Nederland
Opdracht: Opbouwen van een nieuw gevormde afdeling centrale facturatie in het gereorganiseerde Infrabedrijf van REMU per 1 januari. Omdat de controls in het bedrijf nog niet optimaal zijn is de afdeling geplaatst onder de control afdeling van de Service-Provider (uitvoering). De opdracht is als volgt onder te verdelen:
1. Een team te vormen van acht individuen die door reorganisatie op de afdeling zijn geplaatst
2. De afdeling een plaats te geven in de organisatie m.b.t. de organisatorische processen
3. Controls ontwikkelen en beschrijven
4. Zorgdragen voor een tijdige, juiste en volledige facturering van de infrastructurele projecten
5. De afdeling ontwikkelen tot een “lopende afdeling” en zo de weg te bereiden voor een permanente (minder zware) bezetting van de functie.
Er wordt gefactureerd vanuit een projectenadministratie. De afdeling facturatie maakt gebruik van de projectenadministratie ter controle van de te factureren bedragen en om het moment van facturatie te bepalen in overleg met uitvoerders en projectmanagement.
Resultaten: Er is een team gevormd, een opvolger uit de leden aangewezen. De administratieve processen zijn ontwikkeld en beschreven, en de afdeling is ”going”.
Gebruikte systemen: Baan IV, Excel, Cognos

Opdrachtgever: Kliq, Amsterdam
Branche: Reïntegratie
Functie: Projectmedewerker
november 2001 - oktober 2002
Profiel: de activiteiten van Kliq zijn reïntegreren van langdurig werklozen en
WAO'ers.
Opdracht: Het bepalen van de volledigheid van de omzet over 2001. Door gebrekkige controls is Kliq niet in staat te bepalen wat de omzet over 2001 is. De opdracht aan de projectgroep is om deze over 2001 te bepalen, en een procesbeschrijving met AO/IC instructies op te leveren. Waarbij drie medewerkers werden aangestuurd (nov t/m feb).
Ondersteunen van het jaarrekeningproces (mrt t/m april).
Ondersteunen en herstructureren van de facturatieprocessen (mei t/m sep) .
Het facturatieproces was m.i.v. 1 januari gestopt door problemen in de software en de manier waarop de applicaties werden gebruikt. Mijn taak was e.e.a. weer vlot te trekken.
Resultaten: De volledigheid van de omzet over 2001 is bepaald. Een instructie voor de betrokken medewerkers is geschreven.
De jaarrekening over 2001 is tijdig opgeleverd.
Met ingang van april kon weer worden gefactureerd
Gebruikte systemen: Oracle Financials, Plan Q, Foqus en Business Objects.

Opdrachtgever: IBM Nederland NV, Amsterdam
Branche: ICT
Functie: Integratiemanager/controller Lotus Nederland BV
april - september 2001
Profiel: IBM is ’s werelds grootste ICT-bedrijf, en levert naast hardware en
software ook complete bedrijfsoplossingen in IT en Procesmanagement
Opdracht: Per 1 juli 2001 wordt Lotus geïntegreerd in IBM Nederland. Naast de dagelijkse werkzaamheden die hieronder zijn beschreven en voortgang moeten hebben, dient de integratie te worden voorbereid. In de functie ben ik verantwoordelijk voor payroll, finance, forecasting en planning HR-integratie, commissieberekening en controle, facilities en overdracht inkoop inclusief inkoop subcontractors.
Aansturing van vier medewerkers
Resultaat: De overgang van het personeel van Lotus naar Nederland is nagenoeg probleemloos verlopen. Tot het laatste moment voor overdracht hebben de administratieve werkzaamheden kunnen plaatsvinden.
Gebruikte systemen: Exact, Lotus Notes, Hyperion

Opdrachtgever: Lotus Nederland BV, Diemen
Branche: Software
Functie: Controller Lotus Nederland BV
oktober 1999 - maart 2001
Profiel: Multinationaal opererend Software bedrijf (VS).Hoewel zelfstandig
opererend in 1997 overgenomen door IBM.
Opdracht: Vervullen opengevallen functie na vertrek controller. Verantwoordelijk voor accounting, payroll, HR, forecasting en planning, commissieberekening, inkoop, facilitymanagement, businesscontrols. Ook was verantwoordelijk voor de overdracht van backoffice werkzaamheden naar IBM in het kader van zgn. backoffice-integratie die wereldwijd per 1 augustus 2000 inging. Ik was manager over acht medewerkers.
De integratie had grote gevolgen voor de medewerkers van de afdelingen accounting, facilities, HRM en IT. Voor deze mensen moest een bestemming binnen IBM Nederland worden gezocht, omdat hun banen zouden verdwijnen. Mijn taak was hiervoor te zorgen en de mensen te begeleiden. De activiteiten van Lotus zijn verkoop van eigen software en consultancy aangaande deze software. Consultancyprojecten worden dmv timesheets en inkoopfacturen geadministreerd in een aparte projectenadministratie. Facturatie gebeurt maandelijks vanuit deze administratie.
Resultaten: Goedlopende backoffice en een correcte overdracht. de medewerkers hebben bijna allen onderdak gevonden bij IBM
Gebruikte systemen: Exact, Lotus Notes, Hyperion en ADP

Opdrachtgever: Global Crossing Holdings BV, Huizen
Branche: Telecom
Functie: Hoofd Administratie
augustus - september 1999
Profiel: Grote speler in de telecombusiness. Wereldwijd kabellegger en carrier.
Opdracht: Uitvoeren financiële administraties van alle Europese landen, samen met twee medewerkers. Werkzaamheden waren o.a. verwerken administratie, beheren debiteuren- en crediteurenadministratie, maandafsluiting en elektronische rapportage aan moedermaatschappij in USA.
Resultaten: Goedlopende administratie achtergelaten voor opvolger (vaste)
Gebruikte systemen: Accountview en SAP

Opdrachtgever : Vedior Holdings BV, Amsterdam
Branche : Uitzendbedrijf
Functie : Hoofd Administratie
juni - juli 1999
Profiel: Vedior was toen de op één na grootste uitzendorganisatie van Europa.
Opdracht: Vervullen tijdelijke vacature wegens vertrek voorganger. Werkzaamheden waren: sturing geven aan twee medewerkers die de financiële administratie van twee maatschappijen bijhouden en maandelijks verwerken, forecasting per kwartaal en budgetteren samen met betreffende afdelingsmanagers, maandelijkse consolidatie en rapportage in Hyperion, maandelijkse berekening van renten van de concernfinanciering in het kader van de fiscale rekening.
Resultaten: “op de winkel gepast” tot de opvolger was aangetrokken
Gebruikte systemen: SAP en Hyperion

Opdrachtgever: Origin Nederland BV (heden Atos Origin), Utrecht
Branche: ICT
Functie: Coördinator Intercompany rekeningen (okt 98 - mei 99)
oktober 1997 - mei 1999
Profiel: Origin is het grootste IT-bedrijf van Nederland
Opdracht: Verantwoordelijk voor de coördinatie en beheersing van intercompany rekeningen met 30 zusterorganisaties.
Resultaten: Zeer grote verschillen met zusterbedrijven opgelost en alles “in balance” gekregen
Gebruikte systemen: Exact en Oracle Financials

Functie: Controller ISES International (dochter ORIGIN), Tiel
(mei 98 - okt 98)
Opdracht: Verantwoordelijk voor de Financiële administratie. Zwaartepunt lag bij projectadministratie. Deze was tot complete chaos verworden na vertrek financieel directeur. Ik gaf leiding aan 3 personen.
ISES International is een opleidingsinstelling en was een dochteronderneming van Origin. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van managementcursussen. De cursussen worden als project behandeld. Facturatie vindt plaats vanuit de projectenadministratie. Projectresultaten worden vanuit de administratie bepaald en gepresenteerd aan de directie.
Resultaten: Volledig opnieuw opgebouwde projectenadministratie, omzet “gevonden” en een gespreid bedje achtergelaten voor opvolger.
Gebruikte systeem: Exact

Functie: Administrateur voor twee dochterondernemingen (Medialab BV en Hyperion BV), Utrecht
(okt 97- apr 98)
Opdracht: Bijhouden verwerken en afsluiten van de maandelijkse administratie, alsmede het samenstellen van de jaarrekeningen.
Resultaat: Twee lopende administraties en op tijd opgeleverde jaarrekeningen
Gebruikte systeem: Oracle Financials

Opdrachtgever: Ludolf Beye Im- en Export BV, Rijsenhout
Branche: Tuinbouw / groothandel
Functie: Hoofd administratie
juni 97 - september 97
Profiel : Wereldwijde import en export van potplanten
Opdracht: Vervullen vacature van hoofd administratie inclusief aansturen drie medewerkers en voeren salarisadministratie
Resultaat: Lopende administratie totdat een faillissement een einde aan de opdracht maakte
Gebruikte systeem: Exact.


Opdrachtgever: Bank Labouchere NV, Amsterdam
Branche: Financieel
Functie: Project controller
juli 96 - mei 97
Opdracht 1: Reorganiseren van een leningenstelsel die werd verschaft aan dochteronderneming LegioLease ter financiering van de Leaseproducten die zij aanbiedt op de markt.
Resultaat: Een onoverzichtelijke wirwar van leningen is gewijzigd in een overzichtelijk geheel
Opdracht 2: Overzicht scheppen in den BTW verplichtingen van de bank. Claimen van de BTW vordering
De administratie zodanig inrichten dat de BTW vordering uit de administratie blijkt
Resultaat: Een terugvordering van Omzetbelasting van ca. Hfl 600.000,-, en een handleiding “ hoe leg ik de omzetbelasting gegevens vast in de boekhouding en hoe krijg ik ze zichtbaar”

Opdrachtgever: KEMA Nederland NV, Arnhem
Branche: Energie
Functie: Project controller
oktober 95 - juni 96
Profiel: KEMA is een bedrijf dat onderzoek verricht op het gebied van energieopwekking in alle vormen. Ook geven zij kwaliteitskeurmerken af (KEMA keur en ISO certicicaten)
Opdracht: Opsporen van technische fouten in de administratie (Oracle financials), Schrijven van een handleiding
Resultaat: Een sluitende administratie en medewerkers die verschillen in de toekomst weten te voorkomen
Gebruikte systemen: Oracle Financials en Excel

Opdrachtgever: ENECO, Rotterdam
Branche: Energie
Functie: Project controller
november 94 – juni 95
Profiel : Een van de grootste energiebedrijven van Nederland
Opdracht: Het afbouwen van de centrale debiteurenadministratie, en deze overbrengen naar gedecentraliseerde debiteurenadministratie.
Resultaten: Volledig ontmanteld systeem. De restanten van relevante informatie op correcte wijze verwerkt in het nieuwe systeem
Gebruikte systeem: SAP

De onderstaand werkzaamheden zijn allen uitgevoerd in een vast dienstverband
Werkgever: Driebergen & Driebergen Accountants, Rijnsburg
Functie: Assistent - accountant
april 93 - maart 94
Opdracht: Beheren van een cliëntenportefeuille
Aansturen assistententeam.
Verzorgen administraties, samenstellen jaarrekeningen
Verzorgen salarisadministraties.
Opstellen urenbudgetten
Declareren.

Werkgever: Moret, Ernst & Young Accountants (en rechtsvoorgangers)
Functie: Relatiebeheerder
mei 84 - maart 93
Locatie: Amsterdam, Hoofddorp, Haarlem
Opdracht: Beheren van een cliëntenportefeuille
Aansturen assistententeam.
Verzorgen administraties, samenstellen jaarrekeningen
Verzorgen salarisadministraties.
Opstellen urenbudgetten
Declareren

Opleiding interimmanager

HAVO
SPD volledig

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel
Een ervaren, gedreven en enthousiaste bedrijfsadviseur, implementatie- en projectmanager, controller en manager Finance & Control in zowel de profit als non-profit sector vanuit diverse dienstbetrekkingen en sinds 1994 vanuit zelfstandig ondernemerschap.
Ervaring heb ik in vele branches w.o. ICT, energie, onderwijs en sociale woningbouw. Eveneens heb ik ervaring met werken in complexe en internationale organisaties.

Ik ben afgestudeerd SPD-er en ik ben praktisch, resultaat-, implementatie- en oplossingsgericht. Ik heb leiding gegeven aan afdelingen tot ca. 10 medewerkers, maar ik doe ook opdrachten als adviseur en senior medewerker.

Vaardigheden:
In staat verbinding te maken met de organisatie en zijn medewerkers. Hands-on en kan schakelen op strategisch en operationeel niveau met vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Communicatie, rapportage, presentatie, coördinerende en leidinggevende capaciteiten.

Ervaringen met software
Exact enterprise/financials, Exact Online, Exact Globe, Accountview, Oracle, SAP, Hyperion, Lotus Notes, MS Excel, Word, Access, PlanQ, Foqus, Baan IV, JD Edwards, Peoplesoft; NCCW-BIS; Queen; 2020Vision

Toelichting op mijn beroepservaring
Gedurende 20 jaar als zelfstandig interim-manager heb ik veelvuldig diverse organisaties en organisatieonderdelen geanalyseerd en klaargestoomd voor de toekomst. Niet alleen als project- en programma, lijn manager en controller maar ook als initiator (motor) en begeleider van directie bij verandering- en implementatietrajecten. Ervaren manager en meewerkend voorman.

Branches
Ziekenhuizen (zorgadministratie) , Woningcorporaties (alle afdelingen),Energie , Uitzend & Detachering, ICT en Onderwijs (vastgoed en administratie), Accountancy samenstellingspraktijk


Talenkennis interimmanager

Nederlands - moedertaal
Engels - vloeiend
Duits - redelijk
Frans - gebrekkig

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :