Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

directeur

directeur

Werkervaring interimmanager

Januari 2017 -heden managing partner van MKB-Regelwerk

Samen met een collega heb ik MKB-Regelwerk opgericht. Dit naast mijn werkzaamheden voor Buro Cleijsen.

Meer dan Buro Cleijsen richt ik mij op het voldoen aan relevante wet- en regelgeving voor het MKB. Ik adviseer en ondersteun het MKB bij het voldoen aan wet- en -regelgeving op het gebied van Arbo/veiligheid ,voedselveiligheid en milieu. Mogelijk resultaat is dat de klant een certificeringstraject zal starten.


Juli 2016 – heden partner bij Buro Cleijsen

Buro Cleijsen adviseert en begeleidt ondernemers in het MKB bij het voldoen aan relevante wet- en regelgeving, en het behalen en onderhouden van certificeringen.
De onderneming is gespecialiseerd in voedselveiligheid, bv HACCP of hygiënecode, Arbo (VCA en RIE) , kwaliteitsmanagement zoals bijvoorbeeld ISO 9001 en maatschappelijk verantwoord ondernemen( MVO of CO2 prestatieladder)


2007 – 2016 directeur/eigenaar van Trisport.
In 2007/2008 heb ik drie fitnesscentra gekocht. De doelstelling was om mijn marketingconcept door te voeren en meer marktgericht en professioneler te gaan werken.
Succesfactoren: het werken met marketingjaarplannen, introductie van internetmarketing, (commerciële) training van personeel, betere managementinformatie, reductie van personeelskosten, innovatie van diensten.

Alle drie de bedrijven zijn in de afgelopen jaren verkocht.

2004 -2006 directeur, mede-eigenaar van Quaestores
Door een management buy-out van de Kesteren Groep en de oprichting van twee nieuwe werkmaatschappijen is een nieuwe organisatie, Quaestores, ontstaan.
Succesfactoren: ik was leidend in de voorbereidende besprekingen van de management buy-out. Samen met mijn nieuwe compagnon zijn de oude aandeelhouders uitgekocht, is een nieuw businessplan opgesteld en is de financiering gerealiseerd; start van dienstverlening in de kinderopvang; commerciële en operationele innovatie op het gebied van digitaal declareren.
Eind 2006 heb ik mijn aandelen verkocht aan mijn compagnon.


2001-2004 algemeen directeur van de Kesteren Groep.
De Kesteren Groep was actief in de financiële dienstverlening op het gebied van factoring en incasso in de zorgsector en het bedrijfsleven. (omzet €22.000.000, 65 personeelsleden)
Succesfactoren: cultuurverandering van interne - naar marktgerichte organisatie,
gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 20%, opzetten van een verkooporganisatie, efficiencyverbetering, verbetering van gebruik van internetmogelijkheden, professionaliseren en versterken van de organisatie.


1996-2001 divisiedirecteur van de beveiligingsdivisie (nu Trigion) van de Facilicom Services Group.
Facilicom is een internationaal concern dat zich richt op facilitaire dienstverlening voor externe opdrachtgevers.
Ik was verantwoordelijk voor de zes werkmaatschappijen binnen de holding die actief waren op de beveiligingsmarkt. Dit betrof een technisch beveiligingsbedrijf, een advies-/opleidingsonderneming, een alarmcentrale, een manbewakingsbedrijf, een serviceorganisatie en een joint venture op het gebied van toezichthoudende functies.
Omzetverantwoordelijkheid: € 55.000.000 met een personeelsbestand van ongeveer 1.600 personen.
Succesfactoren: Ik was leidend bij de overname van vijf bedrijven en heb tevens de bedrijfsintegratie uitgevoerd; organisatieontwikkeling (structuur, procesmanagement, administratieve organisatie), rendementsverbetering door organisatorische en procesmatige aanpassingen, naamswijziging van de divisie en haar werkmaatschappijen, product en marktontwikkeling bv-airport security, de start van een recherchebureau en de oprichting
van een joint venture met UW Re-integratie (het plaatsen van servicemedewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt)

1991-1996 directeur van PreNed Beveiliging (nu Trigion), een werkmaatschappij van de Facilicom Services Group
Als zodanig lid van het managementteam van de holding.
Succesfactoren: ISO-certificering, implementatie van een nieuw softwaresysteem op de alarmcentrale, terugdringen van het ziekteverzuim, de start van nieuwe bedrijfsactiviteiten, het leveren van brandwachten en bodes en postkamermedewerkers, het verwerven van de eerste grote uitbestedingsopdracht van de overheid met overname van personeel (ministerie van VROM).

1986-1991 bedrijfsmanager van PreNed Beveiliging (nu Trigion), een werkmaatschappij van de Facilicom Services Group.
Succesfactoren: omzetgroei, opleidingen uitvoerend personeel en kader, professionaliseren van administratieve organisatie, bijv. opzet van een nieuw systeem van loonadministratie, werving van personeel: het opzetten van goede en efficiënte procedures en een creatieve arbeidsmarktbenadering in verband met krapte op de arbeidsmarkt.

1984-1986 hoofd van het bedrijfsbureau Bewaking en Beveiliging van PreNed Beveiliging, (nu Trigion) een werkmaatschappij van Facilicom Services Group.
Hoofdtaken waren: verkoop en het ontwikkelen en uitvoeren van commerciële activiteiten, het leidinggeven aan de alarmcentrale, operationele zaken en kwaliteitsverbetering.

Opleiding interimmanager

Atheneum A
Van 1971 tot mei 1977
Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
(Master)
Van september 1977 tot augustus 1984.
Afstudeerrichting: commerciële beleidsvorming

Diverse cursussen op het gebied van management- en verkooptechnieken, waaronder:
• Greinwalder verkooptraining
• NHN Support salesmanagement
• Bureau Wage: verkooptraining
• Door Training: relatiebeheer
• E.F.B.Q. strategische planning
• Van Kessel & Partners: presentatietechnieken
• Intern: timemanagement, onderhandelen, delegeren,
vergadertechniek, ziekteverzuim, resultaatgericht
leidinggeven.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht, verbindend, ondernemend, diplomatiek

Talenkennis interimmanager

nederlands en basis engels

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :