Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Vastgoedprofessional

Vastgoedprofessional

Werkervaring interimmanager

2016-2017 Interim Assetmanager Nieuwe Steen Investments
Realiseert (deel) portefeuilledoelstellingen op gebieds- en complexniveau.
• Stuurt op direct en indirect rendement van de complexen en neemt hiertoe ex- ploitatiebeslissingen.
• Formuleert het startbesluit voor bouwkundige projecten en stuurt op realisatie van projecten conform vastgestelde kaders (tijd, kwaliteit, kosten, baten en maat- schappelijke prestatie) en neemt het project (terug) in beheer.
• Levert een bijdrage de waardering van de (deel) portefeuille.
• Maakt jaarlijks afspraken over de te behalen resultaten/rendementen en rappor-
teert hierover middels periodieke rapportages.
2015-2016 Interim Leasingmanager Klépierre Management Nederland BV
Huurcontracten (her) onderhandelen en afsluiten binnen de kaders van de verhuurdoelstellingen.
• Nieuwe huurders benaderen en huurcontracten afsluiten met partijen voor leeg- staande ruimten binnen de kaders van de verhuurdoelstellingen.
• Het opbouwen en onderhouden van bestaande klantrelaties en het uitbouwen en proactief benaderen van nieuwe klantrelaties.
• Het leveren van input voor managementrapportages.
WERKERVARING
2009 – 2014 Senior Assetmanager Commercieel Vastgoed, Bouwfonds IM
Verantwoordelijk voor het assetmanagement van een winkelportefeuille (om- vang ca € 400 miljoen) met als doel het realiseren van een zo optimaal moge- lijk rendement.
Relatiemanagement met huurders en potentiële huurders , makelaars en pro- pertymanagers.
Opdracht geven aan het propertymanagement (uitvoering dagelijks beheer) Huurcontracten (her)onderhandelen en afsluiten.
Leveren van input voor managementrapportages
Goede samenwerking met opdrachtgevers en fundmanager. ( IEF Capital) Initiëren, opdracht geven en toetsen van (her)ontwikkelingen winkelcentra. Vaststellen van de gewenste verdeling van branches in de winkelcentra. Contact onderhouden met de verschillende gemeenten waarin de grotere win- kelcentra zijn gelegen.
Verbeteren van en een bijdrage leveren aan de processen binnen het bedrijf.
In deze baan heb ik laten zien dat helder en duidelijk communiceren met partijen heel erg belangrijk is voor het behalen van goede resultaten. Door mijn interesse in de mens en door goed aan te voelen en te begrijpen wat degene, die tegenover je aan de tafel zit, wil is het mij gelukt de leegstand in mijn winkelportefeuille te beperken ondanks de economische crisis.
2008 - 2009 Senior Assetmanager Stations, NS Poort
Het realiseren van het overeengekomen rendement in samenwerking met in- terne bedrijfsonderdelen en marktpartijen.
Commerciële en integrale exploitatie van de portefeuille
Integrale exploitatie (fiets- en parkeervoorziening, winkels en overige functies) van de stations
Huurcontracten onderhandelen en afsluiten met interne en externe partijen Vaststellen van de gewenste branchering
Opdracht geven aan het vastgoedmanagement
Bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het Exploitatiebedrijf in het alge- meen en Asset Management Winkels in het bijzonder
Leveren van input voor de managementrapportages
Samenwerking met interne en externe partijen
Samenwerking met BureauSpoorBouwmeester, ProRail en overige stakeholders Synergie met andere portefeuilles uitbouwen
Initiëren, opdracht geven en toetsen (her)ontwikkelingen

• • • • • • •

• •
• • • •
• • • • •

1998 – 2008 Senior Vastgoedmanager Commercieel Vastgoed, Fortis Vastgoed Vermogensbeheer
Het toezien op en het toepassen van adequaat beheer van het onroerend goed in de vastgoedportefeuille ( winkels en kantoren) teneinde een optimaal ex- ploitatieresultaat te realiseren.
Huurcontracten afsluiten en heronderhandelen
Het ontwikkelen en onderhouden van een relatie netwerk met gemeenten, ma- kelaars, huurders, retailers e.a. teneinde informatie uit te wisselen, een goede samenwerking en rendementsoptimalisatie te bevorderen
Het onderzoeken van de vastgoedportefeuille op basis van marktkennis en ex- pertise om optimale exploitatie en waardevermeerdering te bewerkstelligen Beoordelen van aan te kopen objecten
Verkoop van objecten
Aansturen van accountmanagers e.a.
1995 – 1998 Makelaar Bedrijfsonroerendgoed, Van Gool & Partners Amsterdam
• •

• • •
Aan- en verhuur kantoor- en bedrijfsruimten Meewerken aan de jaarlijkse marktrapportage

Opleiding interimmanager

Masterclass Effectefieve Intuitie
MMS - opleiding tot coach
HEAO MER Hanzehogeschool Groningen
VWO Van lingen College Arnhem

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Actief, communicatief, commercieel, daadkrachtig

Talenkennis interimmanager

Nederland vloeiend in taal en geschrift
Engels goed
Duits goed

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :