Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Directeur HR

Interim Directeur HR

Werkervaring interimmanager

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste als Consultant en/of Interim-manager persoonlijk uitgevoerde langlopende opdrachten (relatief kleine opdrachten van een paar dagen zijn hierin niet opgenomen)

Nog lopende opdrachten:

04/2016 – heden
Stad & Esch Meppel (Middelbaar Onderwijs)
Senior Consultant Competentie Management
− Begeleiding Directie en Management Team bij vertaling Strategie naar kernwaarden en kerncompetenties met bijbehorend gedrag;
− Ontwikkeling competentiemodel Stad & Esch

06/2016 – heden
Bexter (IT Software organisatie)
Senior Consultant Organisational Design
− Begeleiding Directie/aandeelhouders bij vertaling hernieuwde strategie naar ontwerp bijbehorende organisatie inrichting;
− Ontwikkeling scenario’s organisatie inrichting en begeleiding scenario keuze;
− Begeleiding projectleider, werkgroep en aandeelhouders bij ontwikkeling naar een zelfsturende organisatie vorm


Afgeronde opdrachten:

07/2016 – 10/2016
CRH: werkmaatschappij Van Neerbos Bouwmarkten (Gamma en Karwei bouwmarkten formule)
Senior Consultant HRM Strategie/HRM professionalisering
− Doorlichting huidige HRM strategie, processen, systemen en instrumenten van Gamma en Karwei winkelformule;
− Analyse huidige situatie HRM (IST)
− Aanbevelingen en advies toekomstige inrichting HRM (SOLL)
− Implementatie plan

04/2016 – 08/2016
Stichting Energie Centrum Nederland (ECN)
Senior Consultant Procesoptimalisatie/ Lean Six Sigma:
− In opdracht van Directie (CFO) doorlichting, herinrichting en optimalisatie van diverse bedrijfsprocessen op basis van Lean Six Sigma uitgangspunten om te komen tot efficiency-, effectiviteits-, kwaliteitsverhoging en kostenbesparing

10/2015 – 10/2016
OCI N.V. Corporate Head Office
Senior HR/Business Consultant
− Begeleiding splitsing business activiteiten internationaal
− Begeleiding overgang medewerkers naar nieuwe organisatie
− Oprichten en inrichten HR afdeling en internationale HR processen Corporate Head Office
− Ontwikkeling Internationaal HR Strategie en beleid
− Ontwikkeling, advisering en uitvoering C & B beleid voor Hoger Management, Board of Directors en Remuneration Committee

10/2015 – 07/2016
Tanatex Chemicals
Senior Change Manager
− Begeleiding diverse projectteams op inhoud bedrijfsvraagstukken en ontwikkeling competenties/gedrag
− Invoering van Lean Six Sigma projectmanagement;
− Stimulering ‘Continue verbeteren’ cultuur

10/2015 – 03/2016
Stichting Energie Centrum Nederland (ECN)
Kwartiermaker Ketenmanagement/Lean Six Sigma/HR :
− Lid Stuurgroep integratie Stafdiensten ECN/NRG.
− Kwartiermaker t.b.v. inrichting afdeling Ketenmanagement bestaande uit Sales & Operations Planning/Lean Six Sigma projecten, programma's en QA/QC.
− Ontwikkeling lange termijn visie en vormgeving Continue Verbeter cultuur en organisatie
− Ondersteuning, advisering Kwartiermaker HR

04/2014 – 07/2015
Nucleair Research Group (NRG)
Interim Transitie-Manager
− Kwartiermaker Staven → inrichting en organisatie Stafafdelingen
− Adviseur Directie en Manager HR
− Voorbereiding, begeleiding en uitvoering herstructurering NRG
− Voorbereiding en afhandeling adviesaanvragen
− Begeleiding en uitvoering cultuurverandering
− Ontwikkeling en begeleiding leiderschapstraject
− Ontwikkeling diverse HR instrumenten zoals HR Strategie 2015-2018, Management Development Programma, Strategische Personeelsplanning

10/2014 – 05/2015
Accell Group
Senior Consultant International HR Strategy Raad van Bestuur
− Ontwikkeling van een internationale HR Strategie voor de gehele Accell Group in opdracht van voorzitter Raad van Bestuur

09/2012 - 04/2014
Energie Centrum Nederland (ECN)
Programma-manager Herinrichting Staven
− Aansturing projectteam;
− Voorbereiding, begeleiding, aansturing en uitvoering herstructurering (gericht op kostenverlaging, fte verlaging en kwaliteitsverhoging);
− Voorbereiding en afhandeling adviesaanvragen
− Ontwikkeling en uitvoering professionaliseringstraject Stafafdelingen
− Ontwikkeling en begeleiding invoering diverse HR instrumenten zoals ECN Academy, Management Development Programma, Strategische Personeelsplanning en leiderschapsprogramma
− Ontwikkeling visie E-HRM → ESS/MSS
− Begeleiding Unit Directies bij strategiebepaling

03/2012 - 07/2012
Alliance HealthCare
Senior Consultant ‘overgang onderneming’
− HR Change- en Programma-Manager overgang onderneming
− Ontwikkeling, communicatie en invoering nieuwe pensioenregeling (van Defined Benefit naar Defined Contribution)
− Lid ‘crisis-team’

02/2011 – 04/2012
Vlisco
Interim-Manager Talent Ontwikkeling/Management Development
− Ontwikkeling en implementatie visie en beleid aangaande talent ontwikkeling en management development
− Ontwikkeling en opzet Succession Planning, Vlootschouw en opzet traineeprogramma
− Ontwikkeling en implementatie Strategische Personeelsplanning

04-2010 – 02/2011
BBKwadraat (HR Adviesbureau)
Senior Consultant
− Uitvoering diverse (executive) recruitment opdrachten;
− Ontwikkeling en uitvoering diverse workshop;
− Team- en individuele coachingsopdrachten

05/2009 – 04/2010
Ministerie van Defensie (Hoofd Directie Personeel)
o Interim-Manager Afdeling Personeelsmanagement Defensie
én tegelijkertijd;
o Interim Programma-Manager /Herinrichting Personele Functiegebied
− Aansturing (management) afdeling Personeelsmanagement,
Projectleiders en extern ingehuurde (IT) krachten;
− Beantwoording Kamer vragen op gebied Personeelsmanagement
− Voorbereiding, begeleiding en aansturing Defensie brede P&O reorganisatie (inkrimping in combinatie met professionalisering)
− Uitvoering van de Defensie brede P&O reorganisatie
− Invoering nieuw P&O dienstverleningsmodel;
− Inrichten diverse centrale (HR) supportafdelingen;
− Inrichting Diensten Centrum HR (SSC)
− Standaardisatie van de P&O-organisatie en gedeeltelijke concentratie van P&O-taken in gemeenschappelijke voorzieningen (o.a. Diensten Centrum Human Resources, Diensten Centrum Personeelsvoorziening, HRM Academie e.d.);
− Invoering ESS/MSS toepassingen (SSC concept)
− Ontwikkeling van een P&O Curriculum en P&O Curriculum voor leidinggevenden.

01/2009 – 05/2009
Arkin
Interim Project Manager Leiderschapsontwikkeling
− Ontwikkeling visie op leiderschap
− Implementatie visie op leiderschap
− Verzorgen en uitvoeren van leiderschapstrajecten voor RvB,
Directies en MT’s

04/2008 – 12/2008
AMC de Meren
Interim Manager P&O
− Aansturing (management) van de afdeling P&O
− Ontwikkeling visie P&O
− Herinrichting P&O processen en professionalisering P&O
− Ontwikkeling en invoering van instrumenten op de ‘O’ kant van P&O ( Organisatie-Ontwikkeling) zoals o.a. Talent Management, Leiderschapsontwikkeling, Kwalitatieve Personeelsplanning
− Voorbereiding reorganisatie Stafdiensten in aanloop naar fusietraject met Jellinek/Mentrum, inclusief SSC model

Interim Programma-Manager ‘Perspectief’ (in opdracht Raad van Bestuur)
− Ontwikkeling, vastlegging, planning en projectmatige aansturing diverse verbetermaatregelen teneinde de financiële situatie te verbeteren, resultaatgerichte cultuur te bewerkstelligen en een solide basis te creëren voor fusie proces
• Visieontwikkeling
• Herstructurering Bedrijfsvoering
• Cultuurverandering ( m.n. hier ook vanuit combi rol Interim- Manager P&O een grote bijdrage geleverd)

01/2008 - 07/2008
NLDA Nederlandse Defensie Academie (Ministerie van Defensie)
Interim Projectleider Doorlichting HRM Academie

09/2007 - 03/2008
CEVA Logistics
Interim HR Consultant Corporate Headoffice
− Advisering Manager HR en VP HR aangaande inrichting corporate afdeling HRM (CEVA Logistics was net ontstaan uit overname van diverse organisaties door Amerikaanse investeerder waardoor behoefte ontstond aan een Corporate HR afdeling welke nog niet bestond);
− Coaching Manager HR Corporate Head Office
− Ontwikkeling basis HR instrumenten en procedures
− Aanschaf en implementatie personeels- en salarissysteem

11/2007 – 02/2008
Koninklijke Marechaussee (Ministerie van Defensie)
Interim-Manager Organisatie-Ontwikkeling
− Aansturing (management) van de afdeling O.O. ( bestaande uit de afdelingen Management Development, Competentie-Management, Leiderschapsontwikkeling en Loopbaanmanagement)
− (door)ontwikkeling en invoering visie MD naar Talent Ontwikkeling
− Opzetten en inrichten afdeling Loopbaanmanagement in kader van Defensiebreed loopbaanbeleid
− Invoering Competentie-Management

01/2006-11/2007
Koninklijke Marechaussee (Ministerie van Defensie)
Interim Projektleider Herinrichting P&O proces
Opdracht: leiding geven aan een projectorganisatie teneinde zorg te dragen voor:
− doorlichting en knelpuntenanalyse van alle huidige P&O processen
− het doen van aanbevelingen aangaande professionalisering van de P&O processen
− voorbereiding en begeleiding van de P&O reorganisatie (inkrimping in combinatie met professionalisering en opzet centrale support afdelingen)
− uitvoering van de P&O reorganisatie

09/2005 – 11/2005
Ouwehand Visverwerking Katwijk
Interim HR Consultant/Adviseur Directie
− Advisering Directie t.a.v. de te volgen lange termijn bedrijfsstrategie
− Doorlichting van alle bedrijfsprocessen op effectiviteit (aansluiting bij de strategische doelstellingen van Ouwehand) en efficiency en het op basis daarvan uitbrengen van aanbevelingen, advies toekomstige organisatiestructuur
− Kwantitatieve en kwalitatieve doorlichting personeelsbestand Ontwikkeling en beschrijving normatieve funktie karakteristieken
− Begeleiding eerste fase voorbereiding implementatie (gedeeltelijk ook nog in 2006)

05/2005 - 12/2005
TNT
Interim Manager Global HR Process Standardization
Opdracht: Ontwikkel en implementeer in het kader van strategisch TNT-1, standaard HR Processen welke wereldwijd eenduidig en consistent kunnen worden uitgevoerd teneinde wereldwijd synergie,- efficiency en effectiviteits voordelen te behalen. Deze processen dienen dusdanig te
worden ingericht dat e.e.a. betreffende invoering acceptabel is voor alle Divisies en Business Units van TNT en als basis kunnen dienen voor het inrichten van Shared Service Centers. Als afgeleide dienen deze processen te worden ondersteund door ontwikkeling van:
− Een Global HR Management Information Framework;
− Annual Activity planning per process
− Global Policies, Rules & Guidelines
− Detail process beschrijvingen

10/2004- 04/2005
TNT
Interim Manager Human Resource Services Corporate Head Office Hoofddorp
Opdracht: tijdelijke opvulling vacature in combinatie met het professionaliseren, herstructureren van de afdeling HR (structuur, cultuur en systemen

04/2004- 10/2004
TNT
Interim Transitie-Manager
Opdracht: doorlichting Internationale HR processen, m.n. Expatriate Management teneinde middels een Business Case aanpak een nieuw organisatiemodel (structuur, cultuur, systemen) voor de toekomst te ontwikkelen en te implementeren

05/2004 – 07/2004
Albert Heijn
Strategisch (HR) Consultant
− Ontwikkeling Strategie en winkelformule 2012 middels scenario-planningsmodel
− Vertaling scenario’s naar HRM-strategie en HRM-impact

03/2003 - 05/2004
Heineken International
Sr. HR consultant
Opdracht: in het kader van ”Taking Heineken to the Next Level” het ontwikkelen van een organisatiemodel voor CHR. Dit op basis van een doorlichting van alle Corporate HR processen op effectiviteit (aansluiting bij de strategische doelstellingen van Heineken) en efficiency (“meer met minder”) .

Interim Transitie-Manager
Opdracht: implementatie en begeleiding van het nieuwe organisatiemodel van Expatriate Services (onderdeel CHR), zowel betreffende structuur als ook cultuur.

Interim-Manager Expatriate Services
Opdracht: het tijdelijk waarnemen van de functie van Manager Expatriate Services. Dit a.g.v. het feit dat de nieuw aangestelde Manager Compensation & Benefits op dat moment nog niet volledig was ingewerkt en onvoldoende tijd beschikbaar had om de afdeling aan te sturen.

12/2002-04/2003
Campina :
Interim Directeur P&O

Werkervaring in loondienst:
1999 - 2003 : Campina Melkunie
2001 - 2003 : Directeur HRM, Groep Campina Nederland Kerntaken:
- leidinggeven aan de afdeling HR (8 Hoofden HR, Opleidingsfunctionaris en diverse ondersteunende functionarissen)
- ontwikkeling en implementatie van HR Strategie
- initiëren, begeleiden en uitvoeren van diverse organisatieveranderingsprocessen
- Management Development van de Groep
- Ontwikkeling en implementatie diverse HR instrumenten (o.a. nieuw beoordelingssysteem, werktevredenheidsonderzoek, c.a.o.- loopbaanbeleid, c.a.o. personeelsontwikkelingsplannen)
- lid Groepsdirectie Campina Nederland
- lid Internationale Managementgroep
- lid Internationaal HRM overleg
- Bestuurder Ondernemingsraad

1999 – 2001 Hoofd Personeel & Organisatie, Divisie MONA
Kerntaken:
- leidinggeven aan de afdeling P&O
- herstructurering en professionalisering van de afdeling P&O
- ontwikkeling en implementatie van een pro-actief P&O beleid
- begeleiding diverse organisatieveranderingsprocessen
- lid Management Team MONA
- lid Hoofden P&O overleg Campina Melkunie
- overleg, communicatie diverse medezeggenschapsorganen

1997 – 1999 : S.C. Johnson Europlant B.V., Mijdrecht
Human Resources Manager. Kerntaken:
- leidinggeven aan de afdeling H.R. (4 medewerkers)
- herstructurering van de afdeling Human Resources
- ontwikkeling en implementatie van een pro-actief modern strategisch Human Resources beleid
- mede ontwikkelen van het totaal Europees te voeren Human Resources beleid
- ontwikkeling en implementatie van diverse HR instrumenten (o.a. Job Evaluation System, 360 Feedback System, Opleidingsbeleid, Werving en Selectiestrategie)
- ontwikkeling arbeidsvoorwaardenbeleid
- advisering en begeleiding veranderingsprocessen ( herstructurering R&D organisatie, invoering High Performance Workteams)
- overleg en communicatie met de Ondernemingsraad
- lid Directieteam Europlant
- lid HR-Directors Team S.C. Johnson Europe
- voorzitter Stichting Pensioenfonds S.C. Johnson Wax

1991 – 1997 : Cacao De Zaan B.V. (A.D.M. Cocoa), Koog a/d Zaan
1997 Hoofd Techniek. Kerntaken:
- leidinggeven aan 35 medewerkers
- initiëren en begeleiden herstructurering technische afdelingen
- ontwikkelen onderhoudsbeleid (curatief/preventief)
- verhogen motivatie/betrokkenheid medewerkers
- initiëren en uitvoeren van een personeels- ontwikkelingsplan
- verbeteren samenwerking met andere afdelingen
- invoeren overleg- en communicatiestructuren
- budgettering en budgetbewaking (6 miljoen gulden)

1996 – 1997 International Manager Human Resources (standplaats: Stamford,U.S.A.):
- advisering en begeleiding reorganisaties Operations
- lid Internationaal HR Team Grace Cocoa
- ontwikkeling en implementatie van diverse internationale HR-instrumenten in het kader van de nieuwe Global Organisation (o.a. Salary Administration System Top 3 levels, Performance Appraisal System, 360 Feedback System, Reward & Recognition System)
- het mede ontwikkelen van zowel het lokaal als ook internationaal te voeren personeels-en organisatiebeleid


1994 – 1996 Personeel & Organisatie Manager. Kerntaken:
- leidinggeven aan 2 sectorpersoneelschefs (HBO-ers), 5 medewerkers Interne Communicatie en 1 medewerker Beveiliging
- initieren en begeleiden van veranderingsprocessen
- advisering/coaching lijnmanagers
- lid van het Managementteam
- adviseur/bijzitter c.a.o.-besprekingen
- uitvoeren diverse P&O taken (werving, selectie, ontslag , training, arbeidsvoorwaarden e.d.) vanaf leidinggevend niveau binnen de organisatie
- het mede ontwikkelen van het te voeren personeels- en organisatiebeleid

1991 – 1994 Sectorpersoneelschef. Kerntaken:
- alle voorkomende uitvoerende P & O werkzaamheden zoals o.a. werving en selektie, ontslagzaken, opleidings- en trainingsaktiviteiten, arbeidsvoorwaarden, loopbaanbegeleiding, personeelsplanning

Opleiding interimmanager

2015 Lean Six Sigma - Green Belt

1997 M.B.A. - JEEP Program INSEAD (Frankrijk, Fontainebleau)

1996 HBO - Organisatiekunde en Verandermanagement (Instituut voor Career en Development)

1995 V.O.P.B. I + II (Voortgezette Opleiding Personeelsbeleid)

1990 Organisatiekunde A + B (Open Universiteit)

1989 H.B.O. – Personeelwerk/Arbeidsverhoudingen

1985 H.A.V.O.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Business gedreven
Hands-on
Resultaatgericht
Empathisch
Sterk in relatiemanagement
Besluitvaardig
Analytisch en probleemoplosser

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Veel ervaring met organisatie veranderingsprocessen zoals herstructureringen, cultuurverandering, professionaliseringstrajecten HR en Staf.
Werkt vanuit het perspectief dat HR onderdeel is van de bedrijfsvoering en haar tiegevoegde waarde moet tonen door het mede realiseren van organisatiedoelstellingen.
Hard op de inhoud, zacht op het proces

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :