Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

PM en contractmanager

PM en contractmanager

Werkervaring interimmanager

2013 - 2016 advies & consultancy , Roosendaal ( Adviseur )
2003. Het verzorgen van advies op maat, vo or klanten in de Gebouwgebonden installaties , voor z owel de particuliere als zakelijke markt ( Gemeente , k antoren , bedrijfspanden, woningen)
2004. A dviseren van Gemeentelijke gebouw beheerders m.b.t. SLA , s en m eerjaren onderhoud
2005. Ontwikkeling van duurzame projecten en doorvoeren van e nergiebesparende maatregelen .
2006. Ervaring met R.G.D. en Overheid projecten en Trajecten.

2012 - 2013 Steven Pa rc , – Adviseur g ebouwen beheer (Reorganisatie m anager)
2007. Leiding geven aan de afdeling service en onderhoud met 24 fte aan personeel
2008. Verantwoordelijk voor:
2009. inventariseren gebouwen en contracten (SLA , s ) (TRA,) van onderaannemers toetsen
2010. reorganiseren interne technische dienst en service organisatie
2011. uitzetten van aanbestedingstrajecten en clustering van contracten
2012. rapporteren aan raad van bestuur en het geven van presentaties
2013. organisatie voorzien van advies en financieel beleid .
2014. Het samen voegen van ziekenhuis Technische diensten.

20 10 - 2012 DGTC Groep , Breda – Hoofd afdeling S&O technisch beheer
1. Leiding geven aan de afdeling service en ond erhoud met 35 f te aan personeel
2. Verantwoordelijk voor:
1. opbouwen van een klantenbestand middels koude acquisitie
2. overleg met opdrachtgevers en leveranciers over prijzen en condities
3. presentaties geven aan potentiële klanten
4. opleveren management rapportages projecten, omzet- en budgetbewaking prestatiecontracten

2008 - 2010 Unica Me weco B.V., Rotterdam – Account /contract manager technisch beheer
3. Leiding ge ven aan 45 f te aan personeel
4. Verantwoordelijk voor:
5. opstellen meerjarenbegroting HVAC installaties
6. verkoop HVAC installaties , brandmeldinstallaties, stookinrichtingen ,( Ketels)
7. opbouwen van een klantenbestand middels koude acquisitie, En presentat ies.
8. overleg met opdrachtgevers en leveranciers over prijzen en condities
9. opleveren management rapportages projecten, omzet- en budgetbewaking meerjaren prestatiecontracten

200 7 - 2008 ABB/ Cegelec B.V., Rotterdam – Contractmanager technisch beheer
5. Leiding geven aan onderhoudswerkzaamheden met 45f te aan personeel
6. Verantwoordelijk voor:
10. opleveren management rapportages projecten
11. omzet- en budgetbewaking prestatiecontracten / - projecten civiel en industrie

2005 - 2007 ABB/ Cegelec B.V., Rotterdam – Projectleider technisch beheer
7. Leiding geven aan industrieprojecten met max . 60 f te aan personeel
8. Verantwoordelijk voor:
12. overleg met opdrachtgevers en leveranciers over prijzen en condities
13. verkoop HVAC installaties industrie en civiel ( Raffinaderijen )
14. verantwoordelijk v oor de veiligheid op de locatie

2003 - 2005 ABB/ Cegelec B.V., Rotterdam (voorheen ABB Benelux) – Contractmanager t echnisch beheer ‘industrie en civiel’
9. Leiding geven aan 3 0 f te aan personeel
10. Verantwoordelijk voor:
15. aansturen onderhoudswerkzaamheden en creëren meerwerk
16. eindverantwoordelijke veiligheid op locatie
17. planning, werkvoorbereiding, calculaties en offertes
18. opstellen TRA, RI en vergunningen


200 2 - 2003 ABB Benelux, Rotterdam – Site supervisor gebouwen en industrie
11. Leiding geven aan onderaannemers op locatie
12. Verantwoordelijk voor:
19. onderhoudswerkzaamheden industrie E&W HVAC
20. eindverantwoordelijke veiligheid op locatie (brandveiligheid)
21. planning, werkvoorbereiding, calculaties en offertes
22. opstellen TRA, RI en vergunningen

1996 - 2002 ABB Benelux, Rotterdam – Service engineer klimaattechniek
13. Leiding geven aan onderaannemers op locatie
14. Verantwoordelijk voor:
23. onderhoudswerkzaamheden civiel E&W
24. planning, werkvoorbereiding, calculaties en offertes
25. uitvoering nieuwbouw en renovatie projecten
26. 24 uurservice en consignatiedienst

1983 - 1990
Netamfreuhauf , Leek Groningen Assistent werkplaats chef
- Leidinggevend aan de werkplaats voor het vervaardigen van trailers opleggers
- Carrosserie bouw op en overbouw Reparatie en onderhoud aan vrachtwagens.
Verantwoordelijk voor:
2015. Planning werkvoorbereiding, uren registratie
2016. Specialist hydraulische systemen
2017. Uitvoering maatbouw projecten


1980 - 1981 Ministerie van Defensie ; onderdeel Luchtmacht, Duitsland
militaire dienst: b eveiligingsdienst luchtmachtbasis

ONDERWIJS

2013 – heden Universiteit,
Bedrijfskunde

2010 – 2011 Kenteq, Woeden
Calculatie en financieel management , HBO niveau

2008 – 2009 Management training Stephen Covey 7 habits.

20 07 – 2008 Cegelec B.V., Dordrecht
Management training voor organisatie , HBO niveau

200 5 – 2007 Kenteq, Woerden , allen HBO niveau
2018. Technisch leidinggevende - planning en time management
2019. Technisch leidinggevende - middel managementvaardigheden
2020. Technisch leidinggevende - werken met bestek en tekeningen
19 86 – 1989 HTS bedrijfskunde , Groningen
19 82 – 1986 MTS Elektrotechniek , Groningen

19 76 – 19 80 LTS Metaal C-niveau, Groningen

CURSUSSEN

2003 Klict BV, Moerdijk
2021. NEN 3140 certificering
2022. NEN 1010 certificering

200 1 ABB Benelux, Rotterdam
15. Communicatie en verkoop
16. Commerciële tra i ni n g

200 0 Van der Heide, Kollum
17. Schakelbevoegdheid
18. IW V Hoog- en laagspanning
19 9 9 – 2000 Elsevier Opleidingen, Zwijndrecht
19. Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRKA)
20. Klimaattechniek algemeen (KLIA)
21. Basisveiligheid VCA (VVA1)
22. Veiligheid voor leidinggevenden VCA (VVA2)

KENNIS

Priva Top Control Regelmodulen (gebouwbeheersysteem )
Remeha specialist Gas en Olie ketels
Microsoft Office
Software programma’s S.A.P , F.S.A ., E.R.P, and Syntess
SPECIALE INTERESSES

Voor zitter Dagelijks Bestuur – BPC, Gemeente Roosendaal
2014 – heden Burgerrechten en maatschappelijke actie
Om de belangen van de wijk goed te kunnen behartigen is het van belang dat de platformleden goede contacten onderhouden met de wijkbewoners en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de wijk. Voor het laatste zijn de volgende activiteiten nodig:
- In kaart brengen van wensen en behoeften van bewoners
- Betrekken van bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk


Bestuurslid Dagelijks Bestuur - Bewonersplatform Centrum
Gemeente Roosendaal
2013 – 2014 (1 jaar)Burgerrechten en maatschappelijke actie

Om de belangen van de wijk goed te kunnen behartigen is het van belang dat de platformleden goede contacten onderhouden met de wijkbewoners en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de wijk. Voor het laatste zijn de volgende activiteiten nodig:
- In kaart brengen van wensen en behoeften van bewoners
- Betrekken van bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk

Opleiding interimmanager

Zie werk en opleiding.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Technisch gerelateerde en management

Talenkennis interimmanager

Engels Duits beetje Spaans

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :