Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Project Manager

Project Manager

Werkervaring interimmanager

Februari 2016 – Juni 2016, ENGIE Retail Nederland,
Projectmanager New Services ENGIE Retail:
Projectmanager voor implementatie van home ESCO fase 1, een online adviesportaal voor consumenten voor maatregelen op het gebied van energieopwekking en -besparing. Tevens verantwoordelijk voor het onderzoeken van dienstverlening op het gebied van kredietvoorzieningen voor consumenten (impactbepaling WFT-plicht).

Juli 2015 – maart 2016, ENGIE Retail Nederland,
Programmamanager Back on Track:
Verantwoordelijk voor het programma Back on Track voor reductie servicekosten per Retail contract (juli 2015: 44 Euro, na uitvoering programma: 28 Euro) en verlagen churn percentages. Programma ingedeeld in tracks, waaronder Stabiliseren (in control komen over applicatie architectuur en infrastructuur), en Versnellen (KPI framework en keten brede procesoptimalisaties). Na programma ontwerp en uitvoering van de eerste twee streams (elk 3 maanden) programma overgedragen aan een ingewerkte, interne programmamanager.

Februari 2015 – Februari 2016, GDF SUEZ/ ENGIE Nederland,
Hoofd NL Support, Marketing & Sales (B2C en B2B):
Verantwoordelijk voor alle ondersteunende functies van de Marketing & Sales organisatie van GDF SUEZ Energie Nederland (B2C en B2B). Primaire taakclusters: regievoering ICT dienstverlening, procesontwerp en procesverbetering (Lean Six Sigma), compliance op wet- en regelgeving in de energiesector en ontwerp, beheer en uitvoering van de veranderportfolio van Marketing & Sales B2B en B2C. Omvang afdeling NL Support: 45 FTE.

Oktober 2014 – Maart 2015, de Persgroep,
Projectmanager VNU Vacature Media
Verantwoordelijk voor selectie en implementatie van een SAAS job board platform voor de online recruitment kanalen van de Persgroep. Daarnaast verantwoordelijk voor ontwerp van de projectportfolio en releasekalender 2015 en 2016 voor de Nederlandse en Belgische online recruitment kanalen.

April 2014 – september 2014, diverse landen in Europa
Reiziger (Sabbatical):
Tijd voor reflectie en inspiratie. Ruim een half jaar met een camper door Europa gereisd en een bezoek gebracht aan onder andere: Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken.

September 2012 – april 2014, GDF SUEZ,
Manager Projecten & Change:
Verantwoordelijk voor alle IT veranderingen en innovaties binnen GDF SUEZ Nederland. Afdeling bestond uit projectmanagers, architecten, business analisten, testmanagers en IT innovatie specialisten. Als IT leverancier resultaatverantwoordelijk voor Migratie Microsoft Dynamics (UMAX), implementatie SEPA en optimalisatie B2C en B2B internetkanalen. Omvang Afdeling Project & Cange: 25 FTE. Portfoliobudget: 16 miljoen Euro.

Januari 2011 – september 2012, KWD Resultaatmanagement,
GDF SUEZ, Programmamanager Stroomopwaarts Sales B2B:
Verantwoordelijk voor Stroomopwaarts-2, het programma voor een geheel nieuw marktmodel in de Nederlandse energiesector. Betrof zowel de veranderingen in organisatie en processen als de aanpassingen in de informatievoorzieningen. Vertegenwoordiger van GDF SUEZ in het Stroomopwaarts programma-overleg van EDSN. Budget 6 miljoen Euro, teamomvang ca. 30 FTE. Programma heeft binnen tijd en geld geleid tot succesvolle transitie naar het nieuwe marktmodel.

Mei 2011, oktober 2011 en april 2012, KWD Resultaatmanagement,
GDF SUEZ, Trainer Prince2 Foundation:
Als docent Prince2 in de leergang PMG van GDF SUEZ verantwoordelijk voor het voorbereiden van de deelnemers op het Prince2 Foundation examen. Alle deelnemers (ca 40 medewerkers) zijn geslaagd voor het examen.

Mei 2010 – augustus 2011, KWD Resultaatmanagement,
Diverse organisaties, Trainer Managers van projectmanagers:
Ontwikkelaar en docent in het KWD trainingsprogramma voor managers van projectmanagers: de Leergang PM Baas. Deze praktijkgerichte training (6 dagdelen) geeft inzicht in en biedt handvatten voor het succesvol invullen van de functie manager van projectmanagers. Na het succes van de eerste leergang in 2010/2011, zijn ook in 2011 en 2012 twee soortgelijke leergangen samengesteld voor eindklanten van KWD.

Mei 2010 – maart 2011, KWD Resultaatmanagement,
POST NL Pakketten, Programmamanager Nieuwe Logistieke Infrastructuur:
Nieuwe Logistieke Infrastructuur (NLI) realiseert een nieuwe web-gebaseerde logistiek voor Post NL Pakketten, waarmee de sortering en distributie van pakketten efficiënter kan worden uitgevoerd. Als IT programmamanager verantwoordelijk voor ICT uitrol van de nieuwe logistieke infrastructuur op de eerste twee sorteercentra. Budget 20 miljoen Euro, aansturing van 12 projectmanagers.

Maart en april 2010, KWD Resultaatmanagement,
Heineken & Kadaster ICT, Trainer Professionaliseren Projectmanagement:
Ontwerper van het trainingsmateriaal en trainer van een groep van 20 projectmanagers van Kadaster ICT en een groep van 15 projectmanagers van Heineken ICT. Training bestond uit een aantal praktijkgerichte workshops, waarin deelnemende projectmanagers een analyse uitvoerden op de professionaliteit van hun eigen projectmanagement organisatie. Workshops hebben in beide organisaties geleid tot concrete verbeterplannen die door de projectmanagers zelf konden worden uitgevoerd.

December 2009 – april 2010, KWD Resultaatmanagement,
Electrabel Nederland IT, Projectmanager Make IT Happen:
Energieleverancier Electrabel Nederland heeft KWD Resultaatmanagement geselecteerd als partner voor professionalisering van IT projectmanagement (Make IT Happen). Als verandermanager en trainer verantwoordelijk voor analyse en verbetering van de ICT projectmanagementorganisatie en lopende IT projecten. Maatregelen: inrichting portfolio management, uitwerking voortbrengingsproces kleine en grote IT projecten, ‘tollgate’-model voor projectbesturing en inrichting Vakgroep voor projectmanagers.


Juni 2009 – december 2009, KWD Resultaatmanagement
Alliander IM&ICT, Portfoliomanager IT4IT:
Verantwoordelijk voor samenstelling van de ICT portfolio 2010 voor Alliander IM&ICT (“IT4IT”). Strategisch speerpunt in het portfolio: verbetering van de kernfuncties werkplekbeheer en applicatiebeheer van de ICT organisatie. Coherent portfolio plan samengesteld voor 2010, met hierin een duidelijke prioriteitsstelling van eisen en wensen. Bijdrage aan de strategische doelstellingen is aantoonbaar en meetbaar gemaakt. Opdracht is succesvol afgerond na goedkeuring van de bedrijfsinformatieplanning Alliander 2010 door de hoofddirectie.


Januari 2009 – juni 2009, KWD Resultaatmanagement,
KPN Zakelijke Markt, Programmamanager CRM (ai):
KPN Zakelijke Markt wilde op 10-10-2010 de beste ICT dienstverlener van Nederland te zijn. Om dit doel te bereiken werd een grootschalig CRM programma gestart. In 2009 als programmamanager CRM verantwoordelijk voor het opnieuw inrichten van het ontwerp-, bouw- en implementatieteam. Aantal externe consultants met 75% gereduceerd door herstructurering van het programma. Belang van cultuur- en gedragsverandering als voorwaarde voor geslaagde uitrol op directieagenda gekregen. Na herinrichting team en akkoord op uitrolschema programma overgedragen aan intern geworven programmamanager. Budget 28 miljoen Euro, teamomvang ca. 60 FTE.

Juni 2008 – januari 2009, KWD Resultaatmanagement,
KPN Zakelijke Markt, Programmamanager ZM Access (ai):
Een speerpunt van KPN Zakelijke Markt in 2007 was het versterken van de marktpositie in breedband glasverbindingen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor was de versnelde transitie naar IP gebaseerde netwerkverbindingen. Begin 2008 werd hiervoor het programma ZM Acces gestart. Vanaf juni 2008 als programmamanager (ai) verantwoordelijk voor introductie van VDSL en glasaansluitingen voor alle zakelijke productmarkt combinaties. Leverproces glasverbindingen gestandaardiseerd en leverbetrouwbaarheid vergroot. Budget 20 miljoen Euro, teamomvang ca. 40 FTE.

Januari 2008 – juni 2008, KWD Resultaatmanagement,
KPN Zakelijke Markt, Projectmanager Zakelijk Bellen over Ethernet:
Met dit project wilde KPN ethernet gebaseerde ISDN binnen het zakelijke marktsegment introduceren. Het project startte in 2006 maar liep vast. In de rol van projectmanager verantwoordelijk voor het vlottrekken van het vastgelopen project. Binnen 6 maanden de dienst geïntroduceerd en een maand later het project, naar tevredenheid van de opdrachtgever, afgesloten. Budget 3 miljoen Euro, teamomvang ca. 20 FTE.

Juni 2007 – december 2007, KWD Resultaatmanagement,
TNT Post, Interim Manager Service Desk ICT Mail:
Als interim manager verantwoordelijk voor de Servicedesk ICT Mail (37 FTE). Eindresultaat van de totale reorganisatie van de Servicedesk meetbaar gemaakt voor directie ICT Mail. Gewenste doorstroom van medewerkers op gang gebracht. Prestaties Servicedesk in 2007 op de gestelde KPI normen of daarboven. Ter afsluiting van de interim opdracht is de intern geworven manager opgeleid en volledig ingewerkt.


Mei 2006 – mei 2007, KWD Resultaat Management,
TNT Post, Projectmanager Service Desk ICT Mail:
Als verandermanager verantwoordelijk voor reorganisatie van de Service Desk ICT Mail (teamomvang 45 FTE, 2 locaties, budget 6 miljoen Euro). Traject van OR adviesaanvraag gepasseerd en vervolgens organisatorische splitsing aangebracht in logistieke dienstverlening en klantondersteuning. Servicedesk processen verbeterd op basis van nieuw KPI huis. Succesvolle implementatie van ITIL Tools (HP Open View). Eindresultaat meetbaar gemaakt voor directie ICT Mail; effectiviteit per medewerker met circa 35% verhoogd, operationele kosten met circa 10% verlaagd bij gelijkblijvende klanttevredenheid.

Oktober 2004 – mei 2006, Remicon BV,
Eigenaar Remicon BV (heden: Socofi Web oplossingen):
Eigenaar van Remicon BV, een bedrijf voor web applicaties, waarvan de ontwikkelafdeling in Brasov (Roemenië) is gevestigd. Remicon (tegenwoordig: Socofi Web oplossingen) ontwikkelt en onderhoudt internetapplicaties voor het MKB in Nederland en België. Als eigenaar eindverantwoordelijk voor de dienstenportefeuille, marketing en verkoop in Nederland.

2003 – 2004, Rabobank Groep ICT (Distributie Services),
Projectmanager Directe Kanalen:
Als projectmanager onder andere verantwoordelijk voor migratie van de corporate Rabobank website rabobank) van externe leverancier Info NL naar de interne Rabobank organisatie. Na migratie van housing & hosting ook de migratie van het platform voorbereid (Microsoft ASP naar IBM Websphere) en het team ingericht voor uitvoering van de platformmigratie.

2000 – 2003, Rabofacet (Distributie Services),
Manager Internet Ontwikkeling & Beheer:
Manager van het Rabobank ontwikkel- en beheerteam voor internettoepassingen (budget ca. 6 miljoen Euro, teamomvang 35 FTE). Behaalde resultaten: front-end ontwerp en ontwikkeling van de eerste Rabobank internetbank (Rabobank.be) en het e-HRM portaal voor het Directoraat Personeel. Ontwikkeling en beheer van de Rabobank e-commerce portalen Zibb en Tref van Rabobank Markt Management. Tevens manager van het Rabobank Bruikbaarheid Kenniscentrum (6 FTE), één van de twee testlabs voor softwarebruikbaarheid in Nederland.

1996 – 1999, Rabofacet (Directe Kanalen),
Projectleider Directe Kanalen:
Projectleider voor diverse ICT projecten. In 1998 als projectleider verantwoordelijk voor succesvolle, technische migratie van 6500 webhosting abonnees van Rabofacet Trefpunt naar Worldonline eTrade (opzegging < 1%). In 1999 als projectmanager verantwoordelijk voor succesvolle migratie van het Rabobank product Zakelijk Telebankieren van het verouderde X25 netwerk naar het IP gebaseerde netwerk.

Opleiding interimmanager

2012: Prince2 2009 Practitioner, Lagant;
2011: Business Informatie Planning, Novius;
2009: Baak Leiderschap Programma (BLP), de Baak;
2007: Managing Successful Programs Intermediate & Foundation, Lagant;
2004: Prince2 Practitioner, Pink Roccade;
2004: Prince2 Foundation, Pink Roccade;
2001 - 2002: Rabobank MD-traject (“Traject 2002”), Rabofacet;
1996: Documentaire Informatiekunde, Universiteit Utrecht;
1992: Theaterwetenschappen Propedeuse, Universiteit Utrecht.
1991: VWO, Sint Willibrord College Goes.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

vastgelopen projecten
reorganisatie ICT
verandermanagement lijnorganisatie
training projectmanagement

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (uitstekend)
Duits (redelijk)

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :