Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager, programma manager, project manager

interim manager, programma manager, project manager

Werkervaring interimmanager

Nederland
2015- Onderwijsmanager ad interim, Bedrijfskunde MER, Instituut Bedrijfskunde, Hogeschool Rotterdam
Het Instituut en de opleiding werken aan het ontwikkelen van de opleiding en de organisatie, op weg naar accreditatie en de integratie in de nieuwe Rotterdam Business School.
• Ik stuur samen met de andere onderwijsmanager de onderwijsprocessen en medewerkers aan.
• Ik werk aan het verbeteren van de organisatie en het benutten van de talenten van de docenten en overige medewerkers.
• Ik lever een bijdrage aan de samenwerking in het managementteam van het instituut.

2014-2015 Programmamanager, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden
De Faculteit (5500 studenten, 800 medewerkers) werkt aan het nakomen van de met het Ministerie van OC&W gemaakte ‘prestatieafspraken’, voor o.a. studierendement en honours onderwijs.
• Ik stuur het programma aan, waarbinnen een dertigtal projecten en activiteiten wordt uitgevoerd om dit te realiseren.
• Ik heb projectplannen laten opstellen voor alle projecten en activiteiten die eerder waren geïnitieerd en een proces van voortgangsrapportages ingesteld voor de verantwoording.
• Het programma komt begin 2015 in een andere fase, waar het voornamelijk gaat om het monitoren van de effecten.

2010-2014 Manager Dienstencentrum Onderwijs, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit, Rotterdam
Het geneeskunde onderwijs, research-master onderwijs en de Zorgacademie wordt ondersteund door het dienstencentrum (40fte), met o.a. studentenadministratie, roostering, (examen)logistiek, ruimtebeheer, functioneel beheer.
• Ik heb leiding gegeven aan dit dienstencentrum, de organisatie ervan aangepast en de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd.
• Daarnaast was ik projectleider en verandermanager, o.a. bij de implementatie van een nieuw studentenadministratie systeem samen met de universiteit en de inrichting van en inhuizing in een nieuw onderwijscentrum.

2010 Verandermanager, FNV Bouw, Woerden
Het ICT team verleent diensten aan de vereniging en de werkorganisatie, voor de reguliere kantoorapplicaties en de bedrijfssystemen, inclusief innovatie en projecten.
• In een korte opdracht heb ik het ICT- team en hun aansturing anders georganiseerd en hun dienstverlening beter op de kaart gezet.
• Het wederzijds begrip en de afstemming met de klant verbeterde sterk. De dienstverlening werd beter stuurbaar.

2006-2010 Managing Consultant, CINOP Advies, Den Bosch
Dit onderwijskundig adviesbureau richt zich vooral op de driehoek overheid-beroepsonderwijs-arbeidsmarkt. Ik heb diverse projecten bij klantorganisaties geworven en geleid.
• Zo verzorgde ik regelmatig met behulp van software een ‘versnellingskamer voor besluitvorming’, onder andere voor het IPO (Interprovinciaal overleg) en de Belastingdienst.
• Ik heb diverse promotie campagnes van FNV Bouw ondersteund, o.a. door het selecteren, trainen en begeleiden van promotiemedewerkers.
• Bij FNV Bouw heb ik in een jaarlange serie van bijeenkomsten gewerkt aan de ontwikkeling van het directie-management team van de werkorganisatie.
• In een politieregio heb ik gewerkt aan competentiegerichte gespreksvoering
• Ik heb gewerkt aan de professionalisering van de huisartsenopleidingen.

2001-2006 Manager, Adviseur, Personal Coach, KBenP (advies, opleidingen), Voorburg
Dit consultancy bureau is gespecialiseerd in het werkterrein van de (documentaire) informatievoorziening.
• Ik heb met de directie en het kleine managementteam aan de groei van het bedrijf gewerkt, van 20 tot 100+ medewerkers.
• Ik combineerde bij dit bureau verschillende rollen, zoals HR manager, accountmanager, het leiden van een verenigingsbureau en het uitbouwen van een vereniging (Record Management Conventie) en managing consultancy bij klanten (UMCG, UVA, ministeries, Proeducation, VNG, Gemeente Amersfoort, Hogeschool Brabant, Hogeschool Amsterdam).
• Mijn opdrachten betroffen werkzaamheden als projectleiding, organisatieadvies, teambuilding en mediation.
• Verder was ik mede ontwikkelaar van de KBenP Academie en opleidingsmanager van de postacademische leergang ‘Informatie Management’, waarin medewerkers van het bureau samen met medewerkers van klantorganisaties aan hun ontwikkeling werkten. Ik verzorgde trainingen en begeleidde de studenten (van 21 tot 55 jaar) van de leergangen als personal coach in de ontwikkeling van hun talent en als projectbegeleider bij de projecten die zij in hun eigen organisatie uitvoerden in het kader van hun opleiding.

1999-2001 Manager, Account- en Projectmanager, Synergie Consultancy, later Getronics Consulting, Den Haag
Bij dit bureau –voor (organisatie) advies op het snijvlak van ICT en management- werkte ik als account- en inzet manager voor de businessunit ‘Overheid en Non-Profit, en als managing consultant bij klantorganisaties:
• Ik heb gewerkt voor o.a. Gemeente Den Haag, ministeries, GAK, Arbeidsvoorziening, Politie.
• Mijn opdrachten betroffen werkzaamheden als projectleiding, organisatieadvies, teambuilding, contingency planning (ITIL).
New Zealand
1996-1999 Projectmanager, Tairawhiti Healthcare, Health Services, Ziekenhuis, Gisborne New Zealand
1995-1996 Sales and Marketing Manager, Storewatch (beveiligingsdiensten voor Retail), Auckland New Zealand
1994-1995 Operational Manager, Restaurants Valentines en Denny’s, Auckland New Zealand
1994-1996 Market Research, CM Research, Auckland New Zealand
1993-1994 Sales, Medic Aid Insurance, Auckland New Zealand
Nederland
1980-1993 Facility Manager
1987-1993 Theodotion verpleeg- en verzorgingshuis, Laren
1985-1987 Gemeenteziekenhuis Dordrecht
1980-1985 Verpleeghuis Rosendael, Utrecht

Opleiding interimmanager

• Leergang Hoger Onderwijsbeleid, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2012-2013
• Educational Management (Master), NSO, Amsterdam, 2001-2003
• Sales and Marketing, SMEI, Auckland New Zealand, 1995-1996
• Sociologie, Universiteit Utrecht, 1982-1987
• Facilitair Management, Hoge Hotelschool, Maastricht, 1977-1980
• Engelse Taal- en Letterkunde, Universiteit Groningen, 1974-1976
• Gymnasium, Geert Groote College, Deventer, 1967-1974
• Cursussen: Projectmanagement (o.a. Prince II 2012) , Financieel management, ICT beheer, Contingency management, Adviesvaardigheden, Communicatie, Onderhandelen, Sales

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een mensgerichte probleemoplosser. Als veelzijdig en ervaren professional ben ik gewend, in een complexe en multidisciplinaire omgeving projecten en programma’s tot een goed einde te brengen. Ik vertaal abstracties in concrete acties en behoud overzicht. Ik weet verschillende belangen bij elkaar te brengen en voortgang te realiseren. Vanuit mijn visie inspireer ik en verbind ik mensen aan het bereiken van de doelen. Ik zorg voor eenvoud, eenheid, eigenaarschap en draagvlak. Ik ben succesvol in het leiden van complexe verandertrajecten in organisaties, die een grote impact hebben en een duurzaam resultaat. Anderen noemen mij een aanjager en een doorpakker, een stevige sparringpartner voor zowel bestuurders, managers als professionals. Ik ben creatief en weet te innoveren met improvisatie en co-creatie. Bij voorkeur werk ik in een non-profit omgeving zoals het onderwijs.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels,

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :