Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim professional

interim professional

Werkervaring interimmanager

Interim, verander en projectmanager (april 2014 -
Consultant en accountmanager: acquisitie, relatiebeheer en Business development en ook
• ProRail: voor ProRail en NS opzetten van een gezamenlijke servicedesk aan de b2b kant;
• Workshop Prince2 voor opdrachtgevers: begeleiden van opdrachtgevers in hun rol.

p2 projectmanagement (februari 2011 – april 2013)
Proces-,projectmanager, coach, trainer en Selling Consultant. Onder ander:
• Gemeente Heerlen: organisatiedoorlichting en voorstel voor verbetering grootschalig gebiedsontwikkeling project; sparringpartner/coach opdrachtgever i.r.t. de politieke en zakelijke complexiteit & gevoeligheid van het project: hoe met alle partijen om te gaan, hoe de verbinding te organiseren, hoe oog te blijven houden voor de eigen positie en rol.
• Provincie Utrecht: organiseren en faciliteren werkbijeenkomsten voor de verschillende belanghebbende partijen rondom de decentralisatie van de jeugdzorg (in 2015).
• NS Stations: professionalisering project- en procesmanagers: trainen en coachen (persoonlijke vaardigheden).
• NSR Service & Operations:
o ontzorgen en coachen van de opdrachtgever richting eigen opstelling in omgang met hoger management en Ondernemings Raad;
o MT van NS Reizigers Service & Operations begeleiden en adviseren mbt `wat is onze opgave/taak in de NS organisatie’, `doen we de dingen die we moeten doen, doen we ze goed én hoe kunnen we onze orderportefeuille managen.
o programma management/procesmanager NS bedrijfscatering: concretiseren van de opgaven, committeren van stakeholders, managen projectleiders.
• Stadsregio Rotterdam: coach programmamanager Rivierzones, vaktechnisch en m.b.t. persoonlijke vaardigheden (specifieke aandacht voor persoonlijke dilemma’s i.r.t roluitoefening).
• Stadsregio Rotterdam: procesmanagement (het abstracte concreet maken) en schaduwmanagement programma Rivierzones.
• Stadsregio Rotterdam: coach programma manager Noordas, vaktechnisch en m.b.t. persoonlijke vaardigheden.
• Accountmanager spoorsector: relaties managen, business genereren.
• Adviseur en sparringspartner voor organisaties m.b.t. Het Nieuwe Werken.

APPM Management Consultants(september 2009 – januari 2011)
Proces- en projectmanager en Selling Consultant. Onder ander:
• Oprichting van Community of Practice Spoorzone Zuid Nederland: samenbrengen van de publieke en private partijen rondom het thema `gebiedsontwikkeling Spoorzones Brabant’.
• Professionaliseren en coachen van het projectmanagement (en programmabureau) Dijkenteam Waternet Amsterdam: in gezamenlijkheid komen tot een prettig en samenwerkend team. Daarnaast het opzetten van een uniforme werkwijze inclusief het coachen van de medewerkers in relatie tot die werkwijze.
Senior Consultant, NS Project Consult (NPC) (september 2002 – augustus 2009)
Als Managing Consultant, manager van NPC Eindhoven (lid van het MT NPC). Kernwoorden o.a.: coachen professionals, business development, werven van opdrachten, managen middelen, opstellen & uitvoeren plannen, beleid, rapporteren.

Als senior consultant verantwoordelijk voor de uitvoering van projectopdrachten/ proces- managementopdrachten bij (NS) klanten: o.a.
• 2,5 jaar full time eindverantwoordelijke Teamleader / Programmamanager van een Rail revitaliserings programma in The Eastern Cape Province in Zuid Afrika. Een bijzondere uitdaging bij deze opgave lag in het feit dat ik twee gespiegelde teams mocht aansturen (één Nederlandse en één Zuid Afrikaanse) waarbij de cultuur verschillen overbrugd diende te worden -> een belangrijk onderdeel van mijn rol was o.a. de mensen tot elkaar brengen en goed met elkaar te laten samenwerken.
• Stations Ontwikkelaar, verantwoordelijk voor het zorg dragen van het integrale NS belang (procesmanagement) in het zgn. Nieuwe Sleutel Project Breda, waarbij het Rijk, ProRail, de provincie Noord Brabant, de gemeente Breda en de NS betrokken zijn. Kernwoorden hier waren o.a.: politieke lobby, intermediair tussen intern NS en externe partijen, relatiebeheer in een omgeving met soms conflicterende belangen.
• Migratiemanager ET/BTS (Electronic Ticketing/Beheerste Toegang Stations), huidig OV Chip: handen en voeten geven aan de implementatie van deze ontwikkeling.
• Lid van het NS bidteam ten behoeve van een rail concessie in Engeland.

Yacht Management (april 2000 – augustus 2002)
Als interim manager opdrachten gedaan voor:
• Philips Euroservice, Project Manager Repairable/crisis manager: begeleiding niet functionerend team naar een `gerevitaliseerd’ team wat weer in elkaar geloofd, elkaar vertrouwd en samen wil werken;
• Rabobank Nederland, verandermanager: vanuit Rabobank Nederland realiseren van een uniforme Rabobank identiteit en optimalisering van de bedrijfsprocessen;
• OHRA, in reorganisatie verantwoordelijk voor het matchingsproces (juiste mensen op juiste plek) én interim teammanager m.b.t. organisatie van nieuwe afdeling;
• Gemeente Eindhoven, interimmanager team Opvang & Inburgering én projectmanager pilot flexwerken (het huidige nieuwe werken).

Nederlands Omroepproduktie Bedrijf nv (NOB)
Hilversum (oktober 1998 – maart 2000)
Productiemanager in een veranderende omgeving.
Verantwoordelijk voor de afdeling tape-montage (85 editors) en de afdeling planning (7 medewerkers). Belangrijkste aandachtsgebieden: herstructurering afdeling planning, optimalisatie van de operatie/werkprocessen (o.a. werving & selectie procedure), opzetten (en coachen) van zelfsturende teams en relatiebeheer (klanten).

Gemeente Breda (januari 1996 – september 1998)
Manager Afvalstoffen met als belangrijkste taak professionalisering van de dienst.
Verantwoordelijk voor de uitvoering (74 FTE). Tevens projectmanager van innovatief nieuw afval inzamelsysteem in binnenstad van Breda (productontwikkeling) Specifiek: opstellen meerjarenplan, opleidingsbeleid, ARBO zorg (gemeente brede werkgroep), analyse primaire- & secundaire werkprocessen t.b.v. automatisering (en kwaliteit), herstructurering & optimalisering van de uitvoering (richting bedrijfsmatig, commercieel opereren).

NS Technisch Onderzoek (juli 1995 – december 1995)
Marketingcoördinator (interim).
Coördinatie marktgerichte aanpak, plannen initiëren voor marktonderzoek, professionaliseren van het accountteam (trainen en coachen) e.e.a. tegen de achtergrond van een bedrijf wat zich bevindt in een overgang naar een marktgerichte organisatie.

Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch (september 1994 – juni 1995)
Organisatie- & commercieel deskundige (interim).
Algehele ondersteuning in het reorganisatieproces en commercie- verbetertraject van de dienst, o.a. reorganisatie & professionalisering afdeling acquisitie (inclusief trainen), actualisering marketingplan en ontwikkeling communicatieplan.

Opleiding interimmanager

Opleidingen en trainingen

- Algemeen:

-1988-1992 Katholieke Universiteit Brabant, specialisatie management/ organisatiekunde.
-1984-1988 Hogeschool 's-Hertogenbosch, Cultureel Werk.

- Overige opleidingen:
- 2015 Metaprofielen
- 2014 Praktisch Project Management met NLP
- 2014 MoP
- 2014 Prince2
- 2013 MGA (Mutual Gains Approach)/verbindend onderhandelen
- 2011 Training project- en procesmanagement
- 2009-2010 Training Acquisitievaardigheden voor adviseurs: Sales Companion.
- 2008 Engels voor professionals
- 2008 “MBA in één dag”: Training Ben Tiggelaar
- 2005 Workshop Procesmanagement
- 2004 Workshop Vastgoedrekenen
- 1998 Training Effectief Communiceren: Lemmens & Moonen G.C.T.
- 1997 Cursus projectmatig werken: Bakkenist
- 1995 Workshop `Customer Marketing' door Jay Curry: MSP Associates

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Hoe complex de omgeving, de organisatie, het project of proces ook is, de menselijke maat is altijd aanwezig. De uitdaging ligt daarin deze te vinden. Naast het organiseren van de feitelijke opgave zijn goede en open samenwerking cruciaal om succesvol te zijn, resultaat te boeken: partijen verbinden, agenda's op tafel, open kaart en vooral samen het gezamenlijke bewaken. Dit is waar Monique voor staat!

Een strategische, analytische, en resultaatgerichte werkwijze combineert zij graag met een gezonde dosis pragmatisme, creativiteit en humor. Denken in mogelijkheden is het motto in haar leven.
Monique heeft ervaring zowel binnen de publieke als private sector, nationaal en internationaal en varieert van organisatie- en cultuur verander trajecten, projectmanagement, programma management, coaching en training tot lijnmanagement (general management).

Door deze verscheidenheid is Monique in staat een organisatie snel te doorgronden, snel te schakelen en snel contact te maken met de nieuwe omgeving.

Als netwerker, manager van de stakeholders is zij in staat verbindingen te zien, nieuwe relaties aan te gaan en te managen én partijen samen te brengen/ aan elkaar te koppelen. Het `echt persoonlijk contact maken en werken aan wederzijds vertrouwen en respect’ heeft zij altijd als een kritische succesfactor ervaren.

Als manager gelooft Monique in de kracht van het team als ook de individuele medewerker. Zij heeft ervaren dat door coachend leiding te geven het team en het individu zichzelf `gezien’ & gehoord voelen’, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en zich steeds zelfstandiger opstellen waardoor de organisatie steeds succesvoller opereert.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :