Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager Payroll & HR Admin

Interim Manager Payroll & HR Admin

Werkervaring interimmanager

10-2014 t/m 01-2015 Essent
Als Projectleider verantwoordelijk voor de jaarwissel in combinatie met vervanging financieel systeem (met gevolgen voor organisatiestructuur, tijdsverantwoording en journalisering). Tevens verantwoordelijk voor diverse projecten met betrekking tot ESS/MSS. In deze projecten ook nauw samengewerkt met Duitse collega’s van RWE IT.

11-2012 t/m 09-2014 Essent
Als Teammanager Specialisten verantwoordelijk voor de tijdige, correcte salarisverwerking (ongeveer 3000 maandelijkse verloningen). Lid van het MT People Service (later HR Services), aansturen van 8 specialisten die zich, naast de salarisverwerking, vooral bezig houden van het coordineren van PSA gerelateerde projecten en het aanpassen van werkprocessen. Alle interim specialisten vervangen door vast personeel. Maken van jaarlijkse contractafspraken met en beoordeling van specialisten. Door het vaststellen van kpi’s, verzorgen van Performance Dialogen en beschrijven van processen binnen 1 jaar level 3 (brons) behaald met House in Order (Lean).

02-2012 t/m 10-2012 Essent
Als Coordinator Personeels- en Salarisadministratie coachen van de PSA-medewerkers. Efficienter inrichten en borgen van PSA-processen. Adviseren van HR en management van People Service (SSC). Coordineren van de maandelijkse salarisverwerking. Verbeteren van de halfjaarlijkse interne controles, incl. contacten met accountants..

11-2011 t/m 01-2012 Essent
Laatste fase testen van de nieuw ingerichte SAP HCM omgeving (op RWE database). Verantwoordelijk voor de controle op de migratie van relevante personeels- en salarisgegevens. Begeleiden van de totale 1e salarisverwerking.

09-2011 t/m 10-2011 iPS B.V.
Verzorgen van de verloning (m.b.v. Mercash) van (internationale) uitzendkrachten en gedetacheerden via verschillende B.V.’s (wekelijks, 2-wekelijks, 4-wekelijks en maandverloning).05-2011 t/m 06-2011 Parnassia Bavo Groep B.V.
Aanpassen van de organisatiestructuur in SAP HCM, o.a. verwijderen van meerdere lagen (divisie en subdivisie) en vastleggen van de leidinggevenden t.b.v. de autorisatie inzake MSS.

06-2010 t/m 04-2011 Parnassia Bavo Groep B.V.
Als Procescontroller PSA deelgenomen aan het project Management Self Service (MSS). Deelname aan workshops, beoordelen en verbeteren blauwdrukken, schrijven van (acceptatie) testscenario’s, zelf testen en begeleiden van testers. Invoeren van een efficiente verwerking van de collectieve zorgpremie (IZZ). Ondersteunen, en bij afwezigheid waarnemen,van de Teamleider Salarisadministratie.

08-2009 t/m 04-2010 Parnassia Bavo Groep B.V.
Als Coordinator Salarisadministratie verantwoordelijk voor de gehele salarisadministratie (ongeveer 8200 maandelijkse verloningen), aansturen van 18 medewerkers. Verwerken van meerdere aan- en verkopen van zorgbedrijven m.b.t. de werknemers van die zorgbedrijven. Vanaf 2010 vindt verloning plaats op een nieuwe SAP HR omgeving. Meegewerkt aan een plan om in de toekomst tot een efficiente werkwijze te komen (wie en wat is noodzakelijk in een situatie van digitale gegevensverwerking). Opstellen van een controlemethodiek voor de collectieve zorgverzekering (IZZ) voor ongeveer 3500 werknemers.


05-2009 t/m 07-2009 Parnassia Bavo Groep B.V.
Als salarisadministrateur ondersteuning geven m.b.t. de maandelijkse salarisverwerking (SAP HR).


04-2009 t/m 04-2009 Sanoma Uitgevers B.V.
Controleren en analyseren van sv-gegevens zoals deze bij UWV en Sanoma geregistreerd staan met als doel te veel betaalde premies bij UWV te claimen.


10-2008 t/m 02-2009 APM Terminals Rotterdam B.V.
Kennis van vertrekkende salarisadministrateur zekeren, verzorgen totale salarisadministratie (Primus) inclusief 30%-regeling en het roosterpakket (Harmony). Inwerken van de nieuwe salarisadministrateur en beschrijven van de huidige werkprocessen.06-2008 t/m 09-2008 DHL Express (Netherlands) B.V.
Controleren, analyseren en corrigeren van de (pre)pensioengegevens zoals deze bij Pensioenfondsvervoer en bij DHL geregistreerd staan. Tevens de in- en uitdiensttreders en mutaties van 2008 aangeleverd via PLATO (lijstwerk gedefinieerd en procedure beschreven).

02-2008 t/m 05-2008 DHL Solutions B.V.
Doorlichten van de financiële administratie van 4 bedrijven met betrekking tot de aan de salarisadministratie verwante rekeningen. Corrigeren van diverse boekingen en reserveringen, opzetten berekeningsmethode inzake de bijtelling BTW privé-gebruik personenauto’s, maken van een “mapping” i.v.m. overgang naar ander financieel pakket (van FIS naar Oracle) en adviseren inzake maandelijks te monitoren rekeningen.

11-2007 t/m 01-2008 DHL Express (Netherlands) B.V.
Bedenken, uitwerken, testen en in praktijk brengen van een stuk maatwerk in SAP HR om de complexe journaalposttabel te vereenvoudigen en beter te beheren. Tevens door gebruik te maken van 1 tabel voor zowel journaalpost als loonkostenoverzicht een flinke tijdsbesparing in het gehele proces gerealiseerd.

04-2006 t/m 10-2007 DHL Express (Netherlands) B.V.
Als Senior Executive Payroll verantwoordelijk voor de
gehele salarisadministratie (incl. 30%-regeling) van 8 DHL bedrijven, aansturen van 5 medewerkers.
Verbeteren en opstellen van de zgn. “achterkant” van de Payroll (loonjournaalposten, loonkostenoverzichten, etc.).
Opstellen Service Level Agreement voor de afdeling Payroll.

03-1999 t/m 03-2006 Deloitte/Corgwell Human Capital Group Interim Management
Consultant

Beschrijving opdrachten:
11-2005 t/m 03-2006 DHL Express (Netherlands) B.V
Plaatsvervangend projectmanager van AIDA Service Desk. Doel van project was om naast het testen en implementeren van wijzigingen in de programmatuur (SAP HR) m.b.t. de Wet Walvis en een harmonisatie van looncomponenten zorg te dragen voor het kunnen implementeren van één geharmoniseerde cao (van drie cao’s naar één).
Doorrekenen van cao-voorstellen m.b.t. tot de verloning. Het mislukken van de cao-onderhandelingen heeft er voor gezorgd dat het project (tijdelijk) is stopgezet.

08-2005 t/m 10-2005 DHL Express (Netherlands) B.V.
Verbeteren van de volledige salarisadministratie (ongeveer 1800 verloningen op SAP HR) van één van de DHL bedrijven (foutenpercentage teruggebracht onder 1%). Door coachen van nieuw aangenomen medewerker en beschrijven van werkprocessen is het foutenpercentage structureel onder 1% gebleven.

06-2005 t/m 07-2005 Corgwell Human Capital Group Interim Management
Doorlichten van de financiele administratie van een door de groep overgenomen BV.

03-2004 t/m 05-2005 Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant
Als Hoofd Servicedesk Personeel verantwoordelijk voor de gehele personeels- en salarisadministratie (ADP PION), aansturen van 6 medewerkers. Ondersteunen bij de overgang van het werkgeverschap van nieuw gevormde basisbibliotheken. Schrijven van een plan om tot een efficiënte, marktconforme werkwijze te komen. De voorstellen in werking stellen waardoor de personele bezetting gereduceerd kan worden tot uiteindelijk 3 medewerkers.

03-2004 t/m 07-2004 Deloitte
Project Kostenonderzoek; intern project met 600 deelnemers i.o.v. de Belastingdienst voor vaststelling en onderbouwing van de netto onkostenvergoeding (Costware).

08-2003 t/m 08-2003 Otto uitzendkracht
Inwerken van interim salarisadministrateur op SAP-HR.

06-2003 t/m 06-2003 Deloitte
Verzorgen van salarisadministratie op loonverwerkingscentrum Sittard (Piaster) tijdens de vakantie van een collega.03-2003 t/m 02-2004 ONS
Verzorgen van de personeels- en salarisadministratie (Beaufort/Gemal).
Verzorgen van aansluiting tussen grootboekadministratie en salarisadministratie. Verklaren (en eventueel betalen/vorderen) van verschillen tussen inhoudingen en afdrachten vanaf 2001.

06-2001 t/m 01-2002 Heineken
Verzorgen personeels- en salarisadministratie en ondersteunen van de medewerkers m.b.t. het werken met een nieuw pakket (SAP HR).

05-2001 t/m 06-2001 Stichting Welzijn Amersfoort
Ondersteunen en inwerken van de medewerkers tijdens maandelijkse salarisrun (Beaufort/Gemal)

03-2001 t/m 06-2001 Stichting Groenhuysen
Verzorgen en verbeteren van koppeling tussen salarispakket en verzuimregistratie (Beaufort/Gemal).
Adviseren m.b.t. het efficiënter inrichten van de werkprocessen.

02-2001 t/m 03-2003 Zorg en Welzijn Groep (Verpleeghuis De Plantage)
Vervangen van coördinator salarisadministratie (Prigem/Gemal).
Aansturen van 3 medewerkers, inwerken van de nieuwe salarisadministrateur.
Door fusie met ZWG en verhuizing naar hoofdkantoor geconfronteerd met vertrek van alle medewerkers, wederom nieuwe medewerkers ingewerkt en opgeleid.
Overzetten van twee verzorgingshuizen van SDB naar Prigem/Gemal.
Adviseren m.b.t. de keuze van één personeels- en salarissysteem voor de gehele organisatie, zowel thuiszorg als verpleeg- en verzorgingshuizen.
Verzorgen van de herrekening, nabetaling en correspondentie m.b.t. FWG 3.0.

02-2001 t/m 02-2001 Foodservice Kruidenier
Verzorgen van de jaarafsluiting (E-Salaris) en inwerken van de nieuwe salarisadministrateur.

09-2000 t/m 01-2001 Mesos Medisch Centrum
Wegwerken van achterstanden m.b.t. WAO, IZZ en PGGM (Prigem/Gemal).
Coachen van het Hoofd Salarisadministratie en hem adviseren over het veranderen van het werkproces.

08-2000 t/m 09-2000 Ashland
Verzorgen van aansluiting tussen grootboekadministratie en salarisadministratie (regulier personeel en expats).

07-2000 t/m 08-2000 Zorg en Welzijngroep
Verzorgen van de salarisadministratie tijdens de vakantieperiode van de vaste medewerkers (DBS)

03-2000 t/m 06-2000 Interpolis
Verzorgen van de afrekening lease-auto’s.

12-1999 t/m 06-2000 Gemeente Rijnwoude
Verantwoordelijk voor de personeels- en salarisadministratie (Beaufort/Gemal). Opstellen van de personele begroting.
Inwerken van nieuwe salarisadministrateur.

03-1999 t/m 02-2000 Zorg en Welzijn Groep
Verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw personeels- en salarispakket (overgang van 3 pakketten naar 1 pakket (DBS)).
Wegwerken van de inmiddels opgelopen achterstanden en beschrijven van de werkprocessen.

Opleiding interimmanager

SPD
PD Bestuurlijke informatievoorziening
PD Loonadministratie
Moderne Bedrijfsadministratie
VWO
HAVO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zeer ervaren en gedreven interim manager/consultant op het gebied van HR/Payroll/Finance. People manager die graag aan- en doorpakt, open communiceert, onder druk kan presteren en meedenkt met de opdrachtgever. Gebruik van Lean om processen te optimaliseren. Ervaring met aansturen van een team tot 18 medewerkers.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :