Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

IT Manager/Inkoopmanager

IT Manager/Inkoopmanager

Werkervaring interimmanager

1995 – 1996 Beleidsmedewerker Regiopolitie Amsterdam/Amstelland.

Korpsbreed project “grootschalig en bijzonder politie-optreden”.
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
Als afronding van de eerder genoemde stage onder andere mede verantwoordelijk voor het ontwerp en de beleidsmatige inpassing van de hernieuwde politie-organisatie omtrent grootschalig en bijzonder politie-optreden. Secretaris van de stuurgroep grootschalig en bijzonder politieoptreden

1996 – 1997 Manager Nieuwe Media Orion Telematica, Rotterdam

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
Commercieel en organisatorisch verantwoordelijk voor Business Unit New Media, bestaande uit 15 personen. Begeleiding strategische samenwerkingsprojecten en large accounts op het gebied van nieuwe media (Internet, Cd-rom, Opleidingen, Applicatieontwikkeling). Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van verschillende audits op het gebied van Telecom, Netwerken en Media en de methodiek voor vooronderzoek Intranet/Extranet. Strategische en organisatorische advisering op het gebied van Informatievoorziening, automatisering en organisatieverandering. Bidmanagement (RFI, RFP’s en RFQ’s) complexe IT projecten, functioneel en conceptueel technisch ontwerp IT projecten, New Business Development, sales consultancy, lid Management team Orion Telematica. Opdrachtgevers: Exact automatisering, Postbank, VNV Beveiliging, Ministerie van Justitie


1998 – 1999 Senior Projectmanager KPN International

PanTel HongarijeWerkzaamheden en verantwoordelijkheden:
Inhoudelijk verantwoordelijk als projectmanager en consultant voor overall IP project voor PanTel. PanTel is een nieuwe joint venture van KPN in Hongarije. Pantel richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van diensten op basis van het Internet Protocol, zoals Fax over IP, Voice over IP en IP VPN. Voorafgaande aan de bouw van het volledig IP gebaseerde netwerk is er een tender procedure geweest met 4 partijen (Alcatel, Lucent, Nortel en Cisco) voor de levering van de IP infrastructuur. Deze tenderprocedure en de onderhandelingen die daaruit volgde heb ik getrokken. Dit heeft geleid tot de selectie van Cisco voor het Multiservice platform (ATM/IP)
Daarnaast was ik binnen het Network Services Department verantwoordelijk voor het overall programma management van alle technische implementaties m.b.t. de IP diensten waaronder het opzetten van een Netwerk Operations Control Center, Technical Consultancy & Projectmanagement department, Program Office. Lid Management Team Pantel Operations.

Overgestapt naar nieuwe COO organisatie binnen Pantel. Rechtstreeks betrokken bij reorganisatie PanTel en verantwoordelijk voor nieuw op te zetten Service Delivery Organisatie en implementatie van Service Level Agreements in de gehele organisatie.

Door het overdragen van het Internationale Data/IP portfolio van KPN naar KPNQwest heb ik begin 2000 de overstap gemaakt naar KPNQwest.


2000 – December 2000 Program Manager/Channel Manager KPNQwestMergers, Acquisitions & Business Development department – Program manager

Januari 2000 - May 2000: Programma management strategic partnership met IBM EMEA voor de bouw van 18 Cybercenters voor KPNQwest en het maken van afspraken wie welke dienstverlening vanuit de Datacenters zou gaan doen. Deze deal is gesloten na onderhandelingen van 4 maanden in Parijs met verschillende disciplines van zowel KPNQwest als IBM. Het programma bestond uit verschillende tracks waaronder Legal, Operations, Marketing en Services. In deze periode intensief samengewerkt met Allen & Overy als juridisch adviseurs.

Indirect Sales – Channel Manager (Sales)

Mei 2000 – December 2000 KPNQwest haalde een deel van haar omzet uit het sluiten van zogemaande “Swap deals” en de verkoop van Dark Fibre (IRU) aan andere Telco’s. In deze periode ben ik verantwoordelijk geweest voor het sluiten van een aantal van de deals met onder andere Telia, KPN zelf en Genuity. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een aantal indirecte verkoopkanalen binnen KPN Nederland en Belgïe voor het portfolio van KNPQwest , de training en ondersteuning (Sales consultancy) van KPN Account Managers en het operationeel managen van het indirecte verkoopkanaal bestaande uit een customer support en customer care afdeling binnen KPN Nederland.


Januari 2001 – Maart 2003 Manager Global Hosting Competence Center DSMBinnen DSM verantwoordelijk voor alle Datacenters van DSM wereldwijd. In eerste instantie heb ik in de eerste maanden een strategie voor Hosting gedefinieerd gericht op standaardisatie en consolidatie van datacenters met als doel het realiseren van een duidelijke kostenbesparing. De eerste stap in de implementatie van de strategie was het selecteren van een partij waarbij DSM alle Hosting onder zou gaan brengen (outsourcing). Zelfstandig heb ik een Request for Information, Request for Proposal en later een Request for Quotation geschreven en uitgestuurd naar IBM, AtosOrigin, KPN/Qwest, CSC en EDS. Ondersteuning vanuit Purchasing services was gedurende deze periode beperkt. Uiteindelijk is IBM geselecteerd om de onderhandelingen mee te starten. Vanuit DSM was ik de lead negotiator samen met de Manager ICT Purchasing. Uiteindelijk zijn de onderhandelingen in december van 2001 gestopt en is een tweede traject opgestart. Wederom is een RFQ uitgezonden naar zowel AtosOrigin als EDS. In februari 2002 zijn wij de onderhandelingen opnieuw gestart met AtosOrigin wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een contract, gesloten in Maart 2002. Met KPN is, na het vastlopen van de onderhandelingen met IBM in 2001, een nieuw contract gesloten met een looptijd van 3 jaar om de SAP R/3 hosting behoefte van DSM in te vullen. In 2005 zal ook dit contract naar AtosOrigin overgaan.

Voorafgaand aan het contract met AtosOrigin ben ik als manager verantwoordelijk geweest voor het opzetten en managen van een afdeling binnen DSM CICT, het Global Hosting Competence Center. Deze afdeling is volledig ingericht om met behulp van de ITIL best pratices wereldwijd datacenter diensten aan de DSM klanten te bieden. Per oktober 2001 is deze afdeling formeel onderdeel van de ICT organisatie van DSM. Deze afdeling, bestaande uit 4 personen, is verantwoordelijk voor het totale contractmanagement, service management en de implementatie bij zowel KPN als AtosOrigin, de externe leveranciers. De afdeling zal in 2003 groeien tot circa 6 a 7 personen, voornamelijk op taktisch/strategisch niveau. Het budget van de afdeling is circa 9 MIO Euro voor 2002 en zal verder groeien per jaar tot circa 15 Mio Euro in 2005. Het competence center is de centrale ingang voor alle Datacenter/Hosting requirements binnen heel DSM. Het service portfolio bestaat uit hosting voor SAP R/3, SAP Business Warehousing, Lotus Domino, E-Business, WebHosting en Basic Hosting.

Binnen DSM Coprporate ICT ben ik lid van het Management Team Technical Infrastructure. Op dit moment zijn wij bezig met de organisatie te kantelen naar een proces gerichte organisatie. Dit met als doel integrale klantwensen in te kunnen vullen en service integratie mogelijk te maken. Het Global Hosting Competence Center speelt daar een primaire rol.

April 2003 – Lid ICT Programma Integratie Roche Vitamins and Fine Chemicals acquisitie

Onlangs heeft DSM Roche Vitamins & Fine Chemicals overgenomen. Sinds April 2003 ben ik betrokken geweest in de contractactiviteiten op het gebied van de ICTrond het afronden van deze acquisitie. Recent ben ik benoemd als verantwoordelijke voor de communicatie binnen het ICT integratie programma.


Opleiding interimmanager

1980 - 1986 HAVO Erasmus College te Zoetermeer, Vakkenpakket; Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Economie I, Economie II

1986 - 1988 VWO Erasmus College te Zoetermeer, Vakkenpakket; Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde A, Economie I, Economie II, Geschiedenis

1988 - 1990 Propaedeutisch examen Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden

1990 - 1995 Doctoraalexamen Bestuurskunde.
Veld: Openbaar bestuur en Bedrijfsleven.
Facet: Politiek Bestuurlijk Management.
Afstudeerrichting: Crisisbesluitvorming.
Rijksuniversiteit Leiden / Erasmus Universiteit Rotterdam

CURSUSSEN

1996 Cursus Datacommunicatie, Rotterdam
1997 TBI Management Development Programma
1997 Diverse seminars en workshops Internet/ Intranet
1997 Sales Training, Rotterdam
1998 Cursus Frame Relay, Amsterdam
1999 Cursus Global Telecommunications, Amsterdam
1998 Cursus Projectmanagement Skills, Amsterdam
1998 Cursus Advanced Projectmanagement, Amsterdam
1998 Cursus Advanced Voice Technology
1999 Module Fin.Ec.management voor niet fin.managers, de Baak
2002 ITIL Foundations
2003 ITIL Service Management
2003 DSM Middle Management Course


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- People manager
- Project/Programma management
- Strategische Inkoop
- Consultant

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :