Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectleider E-HRM/Hoofd salarisadministratie

Projectleider E-HRM/Hoofd salarisadministratie

Werkervaring interimmanager

Opdrachten:

1-10-2012/half januari 2013 Bluefield HRM
Als business coach ondersteunen van locatiemanagers binnen een omvangrijk project om de bezetting van de locaties aan te passen aan de teruglopende vraag naar kinderopvang.

1-4-2011/6-7-2012 Agrifirm
Projectleider implementatie Workforce E-HRM (SAAS) van ADP. Tevens verantwoordelijk voor structurering salarisadministratie, standaardisering HR processen en klantgericht werken.

1-10-2010/1-3-2011 ABN AMRO
Senior Project Management Officer bij het Programma HR processen en systemen. Integratie ex. Fortis medewerkers van SAP HR naar Peoplesoft. Implementatie nieuwe CAO en overige trajecten. Het inrichten van PMO, verantwoordelijk voor programmacommunicatie, voorbereiding stuurgroep overleggen, bewaking planning en budgetten.








1-12-2009/1-09-2010 Gemeente Leiden
SSC HR teamleider HRM Administratie, Informatie en Controle met als opdracht de basis op orde te brengen en de processen te stroomlijnen van de personeels- en
salarisadministratie. Daarnaast verantwoordelijk voor het applicatie- en functioneel beheer van Beaufort, in aanloop naar het Regionale SSC Leidse Regio. Mede opdrachtgever onderzoek E-HRM. Verloning 2000 medewerkers, team 22 medewerkers. Lid van het MT HRM en van de klankbord groep Regionaal Shared Service Center Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiderdorp.

1-4-2008/oktober 2009 Netwerkbedrijf Alliander (ex. Nuon)
maart/juli
SSC HR teamleider HR Support Desk, manager servicedesk en projectleider integratie samenvoeging van de HR helpdesk en de facility helpdesk.
april/februari
Teamleider Salarisadministratie (5fte, verloning 8000 medewerkers.) Projectleider splitsing HR systemen (Peoplesoft) m.b.t. salarisverwerking op 1-1-2009.

1-5-2007/1-7-2008 Fortis
Interim SSC HR manager Personeelsadministratie en servicedesk (vanaf 1-10) en Interim manager salarisadministratie (van 1-5 tot 1-10-2007). Het inrichten, bemensen en zorgdragen voor een goed lopende personeels- en salarisadministratie. Implementeren van nieuwe processen en werkwijzen binnen SSC, medeverantwoordelijk voor uitrol ESS, MSS in SAP HR (70 fte, verloning 15.000 medewerkers) SLA manager SSC HR.

29-1-2007/01-05-2007 Fortis
Kwartiermaker HR Individual services in de rol van manager personeelsadministratie (10 FTE.)Het inrichting, bemensen en zorgdragen voor een goed lopende SSC HR personeelsadministratie. Nauwe contacten met decentrale business om centralisatie soepel te laten verlopen.

1-9-2006/heden Party Event Vaassen
Hoofd administratie en controller.

1-1-2006/1-9-2006 Essent
Interim SSC HR manager personeels- en salarisadministratie en servicedesk van People Services (SSC HR Essent EWK ) Implementatie nieuwe processen en werkwijzen. Afdeling 30 fte, verloning 3500 vaste medewerkers, registratie 2500 externen. Actieve rol in plaatsingsproces medewerkers en kantelen van de afdelingen van BU-gericht werken naar procesgericht werken. Het maken van SLA afspraken en de monitoring daarvan. Projectdeelnemer implementatie Employee Self Service en Management Self Service in SAP HR. Mede verantwoordelijk voor implementatie helpdesk tool (EIC).

1-10-2003/31-12-2005 Essent
Manager HR beheer bij Essent Energie (1600 medewerkers), leiding geven aan en reorganiseren en structureren (stroomlijnen) van de personeels- en salarisadministratie (18 medewerkers.) Voorbereiden afdeling op de komst van een shared service centre voor de personeels- en salarisadministraties Essent breed. (10.000 medewerkers) Actieve rol in samenwerking met andere divisies en ontwerpen van het SSC. Lid MT HR. Projectleider voor de divisies aangaande implementatie ESS en MSS portalen, zoals urenregistratie en digitale kostendeclaratie systeem i.s.m. ICT en Finance.






Deelprojectleider transitie (administratieve omzetting in SAP HR van divisies naar business units) (o.b.v. Prince II)

1-9-02/01-07-2003 Securicor
Manager salarisadministratie bij Securicor (decentrale organisatie), vormgeven van een nieuwe functie, leiding geven aan 7 medewerkers, verloning van 4000 medewerkers.

1-7-2002/28-2-2003 Abbott
Projectleider implementatie Perman (personeelsinformatiesysteem) en outsourcing van de salarisverwerking bij Abbott B.V. naar ADP, tevens doorlichting van de salarisadministratie.

1-3-2002/30-6-2002 zwangerschapsverlof

1-3-2001/1-3-2002 Isala Klinieken
Interim-manager bij de Isala Klinieken als hoofd Arbeidsvoorwaarden en Beheer met o.a. als taken:
• Het implementeren van de nieuwe CAO Ziekenhuizen
• Projectleider implementatie meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden
• Het doorlichten van de HR processen binnen de afdeling.

1-10-2000/28-02-2001 SFB
Projectmanager met de opdracht om de administratieve inrichting van de afdeling facilitair in te richten.

1-6-1999/30-09-2000 Schuitema
Interim hoofd salarisadministratie bij Schuitema N.V. met als taken o.a.:
• Implementatie nieuwe versie Perman II van ADP.
• Opzetten van nieuwe procedures inzake administratieve organisatie.

1-10-1998/31-5-1999 APV
Interim-manager bij APV (productiebedrijf componenten en engineering projecten in de voedingsmiddelen industrie) als hoofd administratie/ plaatsvervangend controller.

Loopbaan

1-12-1995/30-9-1998 Controleleider Sportfondsen Nederland
Verantwoordelijk voor professionalisering van de interne accountancy afdeling.

1-9-1986 tot en met 30-11-1995 Assistent-accountant
Externe accountancy, als assistent-accountant en controleleider, 4 jaren bij Coopers en Lybrand in Utrecht, 5 jaren bij Coenen, Smolders en Swart in Haarlem.

Veel ervaring opgedaan in het controleren en samenstellen van jaarrekeningen.
Daarnaast het opzetten van nieuwe administraties, het opstellen van periodieke rapportages, het doen van aangiften loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Opleiding interimmanager

1979-1986 VWO (diploma)
1987-1991 2 studiejaren Nivra (certificaten)
1992-1997 SPD (diploma)
1999 Praktijkdiploma belastingrecht
2000-2002 Hofam (diploma) (post-HBO controllersopleiding)
2005 2 daagse training Financial Shared Service Centres
2006-2012 diverse seminars etc.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Competenties:
Visie, resultaatgericht, samenwerkingsgericht, klantgericht, overtuigingskracht, besluitvaardig, coachende vaardigheden, communicatief sterk.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :