Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Project Manager

Project Manager

Werkervaring interimmanager

Vakkennis:
- Projectmanagement (11 jaren)

Branchekennis:
- Bank- / Verzekeraar (4,5 jaar)
- Uitgeefbranche (0,5 jaar)
- Energie (1,5 jaren)
- Pharma (1 jaar)
- Foodservice (1 jaar)
- Document Management (1,5 jaar)
- Zorg (0,5 jaar)

Businesskennis:
- Procesoptimalisatie /
- Implementatietrajecten(3,5jaar)
- Fusie & Overname (1 jaar)
- Prestatiemeting (1 jaar)

Project CV

Periode: 2010– 2012
Functie: Programmamanager / interim manager
Omgeving: Verzekeraar

Periode: 2009– 2010
Functie: Project- / Programmamanager
Omgeving: Bank

Periode: 2008 – 2010
Functie: Projectmanager
Omgeving: Bank

Periode: 2006 – 2007
Functie: Projectmanager
Omgeving: Zorg

Halverwege de implementatie van Oracle wilde UMC Radboud inzicht hebben in de personele besparingen als gevolg van de implementatie. De doelstelling was het verschaffen van dit inzicht, zodat het management kon snijden in het aantal werknemers.

Periode: 2006
Functie: Projectmanager
Omgeving: Pharma

Het inrichten van een effectief en efficiënt contractproces door middel van het implementeren van een Contract Management Systeem, teneinde te voldoen aan de Sarbanes Oxley-regelgeving op contractgebied.

Periode: 2005 - 2006
Functie: Consultant
Omgeving: Document Management

Het vertalen van Océ’s Servicestrategie in Kritische Succes Factoren (KSF’en) en uiteindelijk Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s), teneinde input te geven voor de definitieve Balance Scorecard voor de Service-unit.

Periode: 2005
Functie: Deelprojectmanager
Omgeving: Foodservice

Het implementeren van het Klacht Management Systeem (KMS), teneinde het klachtafhandelingproces effectief en efficiënt te laten verlopen.

Periode: 2005
Functie: Programmacoördinator
Omgeving: Foodservice

Het coördineren van de verkoop van de organisatie Deli XL door Ahold en van de ontvlechting van Deli XL en Ahold, teneinde Deli XL gereed te maken voor de overname.

Periode: 2004
Functie: Projectmanager
Omgeving: Foodservice

Het implementeren van een Contract Management Systeem, teneinde het contractproces in lijn met het Ahold Control Memorandum 4 te laten verlopen.

Periode: 2004
Functie: Consultant
Omgeving: Document Management

Het uitbrengen van een advies aan het MT van Danka Nederland m.b.t. kwaliteits- en efficiencyverbeteringen in het orderproces.

Periode: 2003 – 2004
Functie: Consultant
Omgeving: Energie

Het beoordelen van grootschalige energieprojecten, die overgenomen worden door Infra Solutions, teneinde het MT input te geven voor de onderhandelingen.

Periode: 2003
Functie: Projectmanager
Omgeving: Document Management

Het implementeren van een prestatiemeetsysteem, teneinde het MT en management de mogelijkheid te geven bij te sturen. Met dit geïmplementeerde prestatiemeetsysteem is de directie en management in staat om bij te sturen, wanneer er onvoldoende gepresteerd wordt.

Periode: 2003
Functie: Consultant
Omgeving: Document Management

Het beoordelen of het ISO 9001:2000-ontwerp voldoet aan de norm, het inzichtelijk krijgen van eventuele gaps en het herontwerpen op een dusdanige wijze, dat de gaps opgelost zijn.

Periode: 2003
Functie: Projectmanager
Omgeving: Sales en Accountmanagement

Het implementeren van een beloningssysteem, teneinde te sturen op het gedrag van het Sales- en Accountmanagement.

Opleiding interimmanager

Master in Management, cultuur en verandering: specialisatie organisatiepsychologie
Bedrijfskunde (Waardemanagement) - RUG
Atheneum - Meander College

MSP (2010)
IPMA-C (Oppidum, 2007)
Verandermanagement Basis (Capgemini, 2006)
IPMA-D (Capgemini, 2006)
Prince 2 Practitioner (Capgemini, 2005)
Prince 2 Foundation (Capgemini, 2005)
Cursus Lean (Eiffel, 2005)
Selling Consultant (Eiffel, 2004)
Adviesvaardigheden (Eiffel, 2003)
Projectmanagement (Eiffel, 2003)
Leidinggeven (Eiffel, 2002)
Schrijfvaardigheden (Eiffel, 2002)
Communicatietraining 1 (Eiffel, 2001)
Administratieve Organisatie (Eiffel, 2001)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

De heer Van is een talentvolle Project Manager.

Hij is pragmatisch, direct, weet de betrokkenen te motiveren en denkt holistisch.

Zijn sterke punten zijn z¡¦n daadkrachtige handelen en communicatieve vaardigheden. Hij is organisatie sensitief en beschikt over een analytische instelling.

Hij werkt graag aan complexe projecten in open culturen. Hij is ervaren in het laten accepteren van de projectresultaten door de organisatie.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :