Flex Manager
De top 21150 Flexmanagers van Nederland
21150 professionals

Curriculum Vitae

Interim manager / consultant: 18798

Beschikbaar vanaf (d/m/j): 01/04/2011, voor dagen per week: 4

CV geschreven in de taal: Nederlands


 Kandidaat selecteren

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim zorgmanager

interim zorgmanager

Werkervaring interimmanager

Werkzaamheden:

nov 2010 t/m heden:
locatiemanager van een semimurale locatie voor mensen met een verstandelijke beperking te Ter Apel:
? aansturen van de locatie
? budget verantwoordelijk
? maken jaarplannen en begotingen
? leiding geven en coachen van alle medewerkers en structuur bieden
? beheer van de locatie, zowel m.b.t. het gebouw, inventaris als exploitatie
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen.

okt 2010 t/m jan. 2011:
locatiemanager van een semimurale locatie voor mensen met een verstandelijke beperking te Den Haag:
? aansturen van de locatie
? budget verantwoordelijk
? maken jaarplannen en begotingen
? leiding geven en coachen van alle medewerkers en structuur bieden
? beheer van de locatie, zowel m.b.t. het gebouw, inventaris als exploitatie
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen.

mei 2010 t/m okt. 2010:
manager van een ambulante vestiging in Zwolle voor begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking:
? budget verantwoordelijk
? leiding geven en coachen van alle medewerkers en structuur bieden
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen
? maken jaarplan en begoting
? beheer van de locatie, zowel m.b.t. het gebouw, inventaris als exploitatie.

feb. 2010 t/m sep. 2010:
locatiemanager van een semimurale locaties en een ambulant team voor mensen met een verstandelijke beperking te Ede:
? aansturen van één locatie en een ambulant team
? budget verantwoordelijk
? maken jaarplannen en begotingen
? leiding geven en coachen van alle medewerkers en structuur bieden
? beheer van de locatie, zowel m.b.t. het gebouw, inventaris als exploitatie
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen.


nov. 2009 t/m feb. 2010:
locatiemanager van twee semimurale locaties voor mensen met een verstandelijke beperking te.Odijk:
? aansturen van twee locaties (waarvan één LVG woonvoorziening)
? uitvoering P&O beleid
? budget verantwoordelijk
? leiding geven en coachen van alle medewerkers en structuur bieden
? beheer van de locaties, zowel m.b.t. het gebouw, inventaris als exploitatie
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen.

sep 2009 t/m okt. 2008:
opstarten thuiszorg (AWBZ), in Den Bosch:
? opzetten en samenstellen van een nieuw thuiszorgteam
? zorgdragen voor naamsbekendheid, netwerk opbouwen en overdragen aan manager

jun 2009 t/m feb. 2010:
manager zorg en welzijn, van een somatiesche afdeling in het verpleeghuis in Oss:
? leidinggeven en structuur bieden aan de teams
? zorgen voor het strikt navolgen van de regels m.b.t. MRSA besmetting
? opzetten kleinschalig wonen, werkgroep aanstellen, plan schrijven en de visie maken
? implementeren van de ZZP?s
? maken jaarplan en begroting

apr. 2009 t/m sep. 2009:
projectleider voor Homerun, een nieuw project voor (jongeren en jongvolwassenen) met een licht verstandelijke beperking (LVG):
? opzetten, uitvoeren rendabel van het project Homerun regio Tiel
? PR en in de markt zetten van Homerun
? zorgdragen voor naamsbekendheid, netwerk opbouwen en in stand houden
? productie genereren en aantrekken van (nieuwe) cliënten
? opzetten steunpunt in Tiel en Oss, ruimte regelen, inrichten en beheren
? coachen en ondersteunen medewerkers en nieuwe projectleider in de overige regio?s van Homerun
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen.

feb. 2009 t/m mrt. 2009:
organisatieadvies voor een Zorghotel:
? onderzoek doen naar, en advies uitbrengen over de keuze: ZIN of PGB, binnen de kwaliteitskaders van de inspectie voor gezondheidszorg
? onderzoek naar en aanbevelingen over de meest efficiënte personele inzet en het zo mogelijk behalen van een beter rendement
? het doorrekenen van de beide modellen ZIN en/of PGB, naar de werkelijke kosten in de organisatie, gemeten per gast, op persoonlijk niveau. Deze kosten afgezet naar de werkelijke inkomsten.

jan. 2009 t/m jun. 2009:
clustermanager voor een instelling welzijn & kinderopvang in Deventer:
? aansturen van twee locaties
? een van de locaties betreft het opstarten en samenvoegen van twee verschillende vormen (kinderopvang en peuterspeelzaal) naar een kindercentrum
? maken begroting en opzetten formatie, budget verantwoordelijk
? uitvoering P&O beleid
? maken jaarplannen, begoting en formatie?s
? leiding geven en coachen van alle medewerkers
? beheer van de locaties, zowel m.b.t. het gebouw, inventaris als exploitatie
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen
? contacten met ouders / verzorgers.

okt. 2008 t/m jan. 2009:
projectleider dagbesteding in Den Haag en Utrecht voor een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking:
? opzetten en uitbreiden van de dagbesteding en ambulante dienstverlening in de regio?s Den Haag en Utrecht
? zorgdragen voor naamsbenkendheid van de instelling en de diensten
? netwerken en PR
? conculenten coachen bij hun taken als netwerken en commercieel denken in de zorg
? productie genereren en aantrekken van nieuwe cliënten
? onderhandelingen met het Zorgkantoor t.b.v. de projecten en samewerken met ketenzorgpartners.

apr 2008 t/m dec 2008:
projectleider voor Homerun, een nieuw project voor (jongeren en jongvolwassenen) met een licht verstandelijke beperking (LVG):
? opzetten, uitvoeren rendabel van het project Homerun (start Gouda e.o. apr. 2008 en vanaf juli 2008 regio Noordoost-Brabant)
? PR en in de markt zetten van Homerun
? zorgdragen voor naamsbekendheid, netwerk opbouwen en in stand houden
? productie genereren en aantrekken van (nieuwe) cliënten
? werkruimte regelen, inrichten en beheren
? aansturing / leidinggeven, coachen en ondersteunen medewerkers
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen
? training netwerken en commercieel werken in de zorg.

sep. 2007 t/m mrt 2008:
locatiemanager van twee semimurale locaties in voor mensen met een verstandelijke beperking te.Odijk:
? aansturen van twee locaties
? opstarten van een nieuwe locatie (doelgroep LVG), aannemen medewerkers, aanschaf inventaris, maken begroting en opzetten formatie
? uitvoering P&O beleid
? maken jaarplannen, begoting en formatie?s
? leiding geven en coachen van alle medewerkers
? beheer van de locaties, zowel m.b.t. het gebouw, inventaris als exploitatie
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen.

aug. 2007 t/m okt. 2007:
manager Interventie bij een GGZ instelling in Rotterdam, afdeling verslavingszorg reclassering:
? leidinggeven aan de trainers en interventiecoaches (HBO- / WO nivo)
? zorgdragen voor een optimale bezetting en inzet van de proffesionals
? randvoorwaarden creëren, zodat het team optimaal kan functineren
? sturing geven aan de pilot Leefstijl Extramuraal, pilot is alleen in Rotterdam en Amsterdam, waarna deze landelijk doorgevoerd zal worden.

sep. 2006 t/m aug. 2007:
manager van een somatische afdeling bij een verpleeghuis te Bergen op Zoom:
? uitvoering P&O beleid
? maken jaarplan en begroting
? leiding geven en coachen van alle medewerkers
? opzetten en implementeren van de pilot Assist.
? opzetten en implementeren van de pilot Zorgpad voor de Stervensfase
? doorvoeren reorganisatie en implementatie van nieuw beleid.

mrt. 2006 t/m sep. 2006:
locatiemanager van een verzorgingshuis in Driebergen:
? bevorderen en bewaken van de zorg- en dienstverlening door de disciplines
? leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken binnen de locatie
? leiding geven en coachen van alle medewerkers
? uitvoeren van het vastgestelde personeelsbeleid
? opstellen, verantwoorden en implementeren van een beleids- /activiteitenplan van de locaties
? beheer van de locaties, zowel qua gebouw, inventaris als exploitatie
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen.

mrt. 2006 t/m aug. 2006:
manager van een somatische afdeling bij een verpleeghuis te Driebergen:
? uitvoering P&O beleid
? leiding geven en coachen van alle medewerkers
? opzetten en implementeren palliatieve zorg, en palliatievekamer.

nov. 2005 t/m feb. 2006:
manager van een psychogeriatrische afdeling bij een verpleeghuis te Breda:
? uitvoering P&O beleid
? leiding geven en coachen van alle medewerkers, van interieurverzorgenden tot verpleegkundigen (35 medewerkers)
? structureren en begeleiden van de bouwwerkzaamheden op de afdeling
? overgang naar kleinschaligwonen begeleiden, opzetten en vormgeven

jun. 2005 t/m nov. 2005:
locatiemanager van twee verzorgingshuizen in Bunnik en Werkhoven en een woonzorgcomplex in Odijk:
? bevorderen en bewaken van de zorg- en dienstverlening door de disciplines
? leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken binnen de locaties
? uitvoeren van het vastgestelde personeelsbeleid
? opstellen, verantwoorden en implementeren van een beleids- /activiteitenplan van de locaties
? beheer van de locaties, zowel qua gebouw, inventaris als exploitatie
? begeleiden van de bouw- en renovatiewerkzaamheden
? regelen en begeleiden van de verhuizing van de bewoners en de organisatie
? externe contacten met organisaties, overheid en andere instellingen

nov. 2004 t/m jan. 2005:
manager van een psychogeriatrische afdeling bij een verpleeghuis te Breda:
? uitvoering P&O beleid
? leiding geven en coachen van alle medewerkers, van interieurverzorgenden tot verpleegkundigen (32 medewerkers)
? opzetten en begeleiden van een training: \\\\\\\\\\\\\\\'Hoe om te gaan met familie en vrijwilligers\\\\\\\\\\\\\\\'.

jul. 2004 t/m mei 2005:
project activerend huisbezoek bij Stichting Welzijn Ouderen te Wassenaar:
? zelfstandig opzetten, coördineren en uitvoeren van dit project inclusief procedurebeschrijving
? doel van het project: het tegengaan van vereenzaming bij ouderen.

jul. 2004 t/m mei 2005:
herziening Seniorengids bij Stichting Welzijn Ouderen te Wassenaar:
? zorgdragen en verantwoordelijk zijn voor de herziening van de Seniorengids, deze wordt uitgebracht medio 2005.

okt. 2003 t/m aug 2004:
zorgmanager bij een thuiszorginstelling te Capelle a/d IJssel:
? team verzorging en verpleging aansturen (LBO t/m HBO niveau)
? uitvoering P&O beleid
? coachen, stimuleren en ontwikkelen van het team en de medewerkers
? geven van de een training: \\\\\\\\\\\\\\\'Communicatie\\\\\\\\\\\\\\\'
? meegewerkt en meegedacht m.b.t. de verbetering van de processen.

jul. 2001 t/m dec. 2003:
wachtlijstbeheer, e.a. projecten bij een thuiszorginstelling te Voorschoten en Wassenaar (gedeeltelijk via Disis Detacheringen):
? werkzaamheden wachtlijstbeheer
? nieuwe manier van de indicatiestelling bespreken en uitleggen aan de medewerkers
? overdracht begeleiden naar het Zorgkantoor
? werkvoorbereiding voor de Verzorging en Verpleging opzetten, structuur - en vormgeven, incl. arbochek hvz en V&V
? eerste verantwoordelijke, deze functie voor V&V structuur geven
? beschrijving administratieve organisatie.

nov. 2002 t/m sep. 2003:
casemanager GPGZ in Wassenaar, bijkomende werkzaamheden:
? het reorganiseren, uitzoeken en inzichtelijk maken van de werkzaamheden en procedures
? zelfstandig beoordelen en behandelen van indicaties
? mantelzorgondersteuning
? vaststellen, regelen en stroomlijnen van de zorgaanvraag
? overleg met overige zorgaanbieders
? huisbezoeken afleggen
? administratieve handelingen o.a. volgend uit de huisbezoeken
? opzetten en maken van rapportages t.b.v. de regiomanager en overige belanghebbenden
? samen met de mantelzorgconsulent het leiden van de maandelijkse mantelzorgsalon.

zomer 2003:
zorgbemiddelaar Zorg aan Huis project te Voorschoten en mantelzorgconculent te Wassneaar, tijdens vakantie van de vaste medewerkers:
? dezelfde werkzaamheden als de functie casemanager, zowel voor somatische - als voor psychogeriatrische cliënten.
? contacten met de instellingen, mantelzorgers en het leiden van de mantelzorgsalon.

Opleiding interimmanager

okt. 2010: Hoger Management Zorg en Welzijn
dec. 2009: arrangementen in een veranderende markt
dec. 2009: PGB en ontwikkelingen
nov. 2009: ZZP en arrangementen
apr. 2009: media training
apr. 2008: training Ontruimingsplan en regelgeving
apr. 2008: training Verhuismanagement
jan. 2008: trianing TNO meetinstrumenten
okt. 2007 sneltraining spreken in het Openbaar
mrt. 2005 t/m apr. 2005: stervensbegeleiding en rouwverwerking
sep. 2002: training functionerings - en beoordelingsgesprekken
sep. 2001 t/m apr. 2002: Management opleiding ISBW
jul. 1999: Outlook
feb. 1998: Time Management (DOOR Trainingen)
nov. 1997: corresponderen nieuwe stijl (DOOR Trainingen)
okt. 1997: Microsoft Excel en Word, gevorderden (basis in 1995)
mrt. 1997: professioneel telefoneren (DOOR Trainingen)

1990-1994: HBO-MW Den Haag (Diploma)
1987-1990: M.D.G.O.-MK (Diploma)
1982-1987: Mavo (Diploma)


Automatiseringskennis

Diverse softwareprogramma\\\\\\\\\\\\\\\'s; onder meer Outlook, Excel, Word, Triasweb, Cura.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zeer communicatief, hoge drive, pro-actief, mensen-mens, coach, motivator, sterke persoonlijkheid, accuraat, veelzijdig/generalist, open en eerlijk, direct maar diplomatiek, punctueel, procesbewaker, positieve instelling/levenshouding, denker en doener, respectvol, zelfstandig, creatief en flexibel.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

mei 2010 t/m heden:
initiatiefnemer en mede organisator van het dinernetwerk voor vrouwelijke managers in Zorg en Welzijn.

jun 2009 t/m heden:
initiatiefnemer en mede oprichter van een netwerk voor vrouwelijke ZZP-ers, uit verschillende branches.

dec. 2008 t/m heden:
lid van de WMO-raad in de Gemeente Lith. Deze is per december 2008 van start gegaan, en opgezet door de Gemeente Lith en de leden.
Vanaf voorjaar 2010 vanuit de Gemeente Lith deelnemer in de werkgroep voor de samenvoeging van de WMO raden van Lith en Oss in 2011.

okt. 2004 t/m mei 2005:
mee gewerkt aan het opzetten van de \\\\\\\\\\\\\\\'Ondernemers Vereniging Zoeterwoude\\\\\\\\\\\\\\\'


 Kandidaat selecteren

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :