Flex Manager
De top 21150 Flexmanagers van Nederland
21150 professionals

Curriculum Vitae

Interim manager / consultant: 26603

Beschikbaar vanaf (d/m/j): 15/02/2011, voor dagen per week: 5

CV geschreven in de taal: Nederlands


 Kandidaat selecteren

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim- en projectmanager Zorg en welzijn

Interim- en projectmanager Zorg en Welzijn

Werkervaring interimmanager

interim- en projectopdrachten:
* Stichting Zorgbalans, via Berg & de Vries (19 augustus 2008 t/m 2 februari 2009)
Betreft een locatie specifiek voor Kleinschalig Wonen met als doelgroep PG, 5 afdelingen met ieder 4 groepswoningen.
De opdracht was een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een visie op Kleinschalig Wonen, i.s.m. interim-directeur en Managementeam Geef antwoord op de vragen; Wat was de visie van het oude managementteam, hoe moet de verschuiving van zorgcultuur naar wooncultuur. En wat betekent het kleinschalig wonen voor de dagelijkse werkpraktijk: wat is kleinschalig en hoe kleinschalig willen we het organiseren?
Intussen dagelijks leiding geven aan bij 2 teams V&V, met als nevendoel adviseren over de span of control voor de Teammanager Zorg in de toekomstige situatie.

Het resultaat was dat de visie op Kleinschalig Wonen is vastgesteld. Voor een daar aangewezen afdeling is de visie vertaald naar een projectplan/ een implementatieplan Kleinschalig wonen op basis van de vastgestelde visie en de daarbij gestelde randvoorwaarden; wat betekent dit voor personeel, voor bewoners, voor de werkstructuur van een afdeling en voor de faciliteiten.


* Stichting Zorgbalans, via Berg & de Vries (2 februari t/m 7 oktober 2009)
Betreft een locatie specifiek voor Kleinschalig Wonen met als doelgroep PG, 5 afdelingen met ieder 4 groepswoningen.
De opdracht een vervolgstap; daadwerkelijke start project Kleinschalig wonen en invoeren hiervan.
De rol van de interim-manager was projectleider Kleinschalig Wonen; deelname aan projectgroep Kleinschalig Wonen en voorzitter werkgroep Kleinschalig Wonen. De projectgroep stelde de kaders waarbinnen de werkgroep het plan moest uitwerken, concretiseren, adviseren aan de projectgroep en moest implementeren.
Gedurende de opdracht was de rol ook teammanager Zorg; dagelijks leiding geven aan één team; het team waar het project loopt.
Resultaat:
Project Kleinschalig Wonen op 1 afdeling is (grotendeels) afgerond. Er ligt een advies m.b.t. personeel, kwalitatief en kwantitatief, inclusief een opleidingsplan, budgetbepaling op basis van ZZP-financiering, de bewonersgroep en kaders voor samenwerking met (para) medische diensten. De laatste fase, het leren koken en de omslag van facilitaire ondersteuning (vermindering) is in gang gezet. De projectafdeling werkt volgens dit plan en is overgedragen aan een collega teammanager zorg, de andere afdelingen zijn gestart met volgen van de projectafdeling, het plan is overgedragen aan de verantwoordelijke teammanagers Zorg.
Bij de dagelijkse aansturing liepen functioneringstrajecten en verzuimtrajecten gewoon door en zijn afgerond of in proces overgedragen aan de nieuwe teammanager Zorg.


* De Open Hof (4 december 2007 t/m 18 juli 2008)
interim-afdelingsmanager Verzorgingshuis. Het betreft aansturing alle zorgafdelingen, totaal zo?n 100 bewoners én aanleunwoningen, inclusief project ?Laat Ouderen Thuis?
Doel van de opdracht was het tijdelijk invullen van de functie van afdelingsmanager met specifieke aandacht voor:
? Aansturing, coaching en begeleiding personeel
? Chaos ordenen en structuur aanbrengen in werkafspraken
? Structuur aanbrengen in overlegvormen op de zorgafdelingen
? Structuur aanbrengen in protocollen
? Project roostering; nieuwe structuur roosters en diensten in het kader van efficiency en bezuinigingen
? Toegroeien naar model aansturing zoals na de fusie plaats gaat vinden.

* Stichting Flevohuis ( 30 januari t/m 5 november 2007)
interim-afdelingsmanager Psychogeriatrie Kleinschalig Wonen. Het betreft een afdeling met zes groepswoningen met in totaal 36 bewoners. Aansturing van het team (circa 25 medewerkers met een multi-culturele samenstelling). Centraal stond het afstemmen van de zorg en de personeelsbelangen.
Doel van de opdracht was het ?going concern? met specifieke aandacht voor:
? Implementatie van de Nota Structuur en Aansturing met als resultaat herstructurering van de teams Psycho-Geriatrie, het verder vormgeven van het Kleinschalig Wonen en hiermee kwaliteitsverbetering.
? Verzuimbegeleiding en dossieropbouw
? Voortgang van de roostercommissie op de afdeling

* Stichting Flevohuis (21 mei t/m 5 november 2007)
Projectondersteuning in het kader van HKZ-certificering.
Analyse van de stand van zaken rond de HKZ-certificering om het einddoel, certificering HKZ in november 2007, te halen. Voorstellen om het project planmatig aan te pakken, te vereenvoudigen, doelgerichter en efficiënter te laten verlopen. Bijdrage leveren aan het vaststellen van werkprocessen en aan een plan ter implementatie van de werkprocessen in de organisatie. Gedurende de opdracht deelname aan de Stuurgroep Kwaliteit.
Resultaat is dat de organisatie voldoende op weg was om het kwaliteitskeurmerk te kunnen gaan halen.

Professional Organizingopdrachten:
* Organizing bedrijfs- en privé-administratie van twee zelfstandig ondernemers

* Organizing bedrijfsadministratie van een zelfstandig ondernemer


Opleiding interimmanager

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen, Vakgroep Sociologie van Verzorging en Beleid (1993 ? 1996)

HBO-Verpleegkunde - Hogeschool Holland ? Diemen (1987 ? 1991)

HAVO - Keizer Karel College ? Amstelveen (1981 ? 1987)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn Profiel interim- & Projectmanager in Zorg en welzijn:
U huurt mij in voor project-en managementfuncties, vooral voor het structureren en organiseren van zorgprocessen. Ik ben ook goed in veranderingstrajecten in de zorg, zoals veranderingen rondom het kleinschalig Wonen. Ik ben een bouwer die teams mee kan krijgen in veranderingen. Ook bouw ik aan teams zelf, waarbij functioneringstrajecten en verzuimtrajecten mij goed liggen en met resultaat kan afronden. Opdrachten spelen zich vooral af op operationeel en tactisch niveau.


Talenkennis interimmanager

Nederlands

 Kandidaat selecteren

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :