Flex Manager
De top 21150 Flexmanagers van Nederland
21150 professionals

Curriculum Vitae

Interim manager / consultant: 64807

Beschikbaar vanaf (d/m/j): Beschikbaarheid opvragen

CV geschreven in de taal: Nederlands


 Kandidaat selecteren << Vorig CV Volgend CV >>

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

sr. recruiter

sr. recruiter

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Juni 2009 tot heden (eigen bedrijf) met als focus Recruitment en HR advies:

- september tot heden: voor Coca Cola Enterprises als senior recruiter onder andere verantwoordelijk voor de werving van operators en sales rayon managers.

Mrt. 2008 tot juni 2009 Deloitte Consulting - Manager Recruitment/Sr. recruiter met als taken:
&#61607; Verantwoordelijk voor de instroom van professionals op WO/HBO niveau waarbij de focus met name ligt op een ICT achtergrond en voor het op de juiste manier positioneren van de organisatie in de arbeidsmarkt.
&#61607; Coördinatie van het selectietraject van partners en directors.
&#61607; Aansturen van team recruiters (13) en secretariële ondersteuning(4).
&#61607; Inventariseren van de wervingsbehoefte.
&#61607; Opstellen van recruitmentplannen.
&#61607; Bepalen van wervingsstrategie.
&#61607; Budgetverantwoordelijkheid.
&#61607; Linking pin tussen recruitment, HR, Back Office en arbeidsmarktcommunicatie.

Aug. 2000 - mrt. 2008 YER - Consultant Werving & Selectie ICT met als taken:

&#61607; Acquisitie nieuwe opdrachtgevers.
&#61607; Inventariseren van de behoefte bij opdrachtgevers.
&#61607; Adviseren over de te volgen wervingsstrategie.
&#61607; Accountmanagement bij bestaande relaties.
&#61607; Verantwoordelijk voor het middels file search, executive search en advertentiewerving in contact treden met kandidaten.
&#61607; Selecteren van kandidaten en voeren van interviews.
&#61607; Begeleiden van het selectieproces.

Feb. 1999 ? aug. 2000 Inter Access - Manager Service Support met als taken:

&#61607; Meebepalen van de jaarlijkse strategie van de organisatie en deze vastleggen in het businessplan.
&#61607; Het opstellen, bewaken en bijstellen van het operationele plan van service support.
&#61607; Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dagelijkse operatie, volgens de met de klant overeengekomen serviceafspraken.
&#61607; Het inbedden van nieuwe services in de operatie in samenwerking met de service level managers.
&#61607; Resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de SLA.
&#61607; Aanleveren van financiële prognose van service support.
&#61607; Verantwoordelijk voor de inhuur van capaciteit, zowel intern als extern.
&#61607; Direct leiding geven aan ca. 25 medewerkers.

Feb. 1997 ? feb. 1999 GYATA, in diverse functies:

Sectiehoofd, gedetacheerd bij F. van Lanschot Bankiers (dec. 97 ? feb.99), afdeling exploitatie. Met als voornaamste taak:

&#61607; Opstellen jaarplannen, plannen van diverse projecten, budgetbewaking, begeleiden en aansturen van 40 medewerkers.
&#61607; Medeverantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van de organisatie.

Project Manager, gedetacheerd bij de ING Bank (mei 97-dec. 97), binnen de afdeling TTS met als taken:

&#61607; Het mede opzetten van een IT-beheerorganisatie voor de Marketmakers op basis van ITIL specificaties.
&#61607; Opstellen van Service Level Agreements met externe partijen zoals Sophis en IRIS.
&#61607; Participeren in een aantal implementatieprojecten met als focus het opstellen van beheerdossiers en het opstellen van SLA?s in nauw overleg met de diverse partijen, zowel interne als externe.

Project Manager, gedetacheerd bij DAF Nederland (feb. 97-mei.97), met als voornaamste taak:

&#61607; Het beschrijven van een helpdeskproces voor alle dealers op basis van de ITIL specificaties.

1995 ? 1997 Prolin (later Hewlett-Packard) in de functie van Project Manager, met als taken:

&#61607; Het opzetten van een tweetal units: de unit Opleidingen en Documentatie en de unit Project Management. Na het structureren van de organisatie is naast de leiding geven aan de unit Project Management (8 projectmanagers) het uitvoeren van ITIL implementatie trajecten bij relaties een taak geweest.

Taak als unit manager was:
&#61607; Opstellen van jaarplannen, plannen van diverse projecten, budgetbewaking, begeleiding en aansturen van projectmanagers.
&#61607; Medeverantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van de organisatie.

Taak van project manager was:
&#61607; Het in kaart brengen van de IT-beheerprocessen bij relaties en op basis hiervan een helpdesk inrichten volgens ITIL richtlijnen.
&#61607; Opstellen van een plan van aanpak t.b.v. de implementatie van het helpdesktool bij de diverse relaties.
&#61607; Ervoor zorgdragen dat voor de relatie een optimaal resultaat werd behaald met daarbij alle aspecten van een implementatieproject bewaakt.


1986? 1995 Hewlett-Packard in respectievelijk de volgende functies:

1986 ? 1987 Respons Center Coördinator, met als taken:
&#61607; Registratie van incidenten en het leveren van eerste lijns support
&#61607; Plannen van support engineers

1987 ? 1988 Systeem beheerder, met als taken:
&#61607; UNIX en MPE systeembeheer.

1988 ? 1992 Trainer technische systemen, met als taken:
&#61607; Geven van PC trainingen zoals, MS DOS, MS Windows, Lotus 123, Ami Pro en het geven van technische trainingen zoals Introduction in Datacommunication, HP OpenMail, UNIX Fundamentals en UNIX System Administrator.

1992 ? 1995 Consultant Information Integration, met als taken:
&#61607; Geven van advies op het gebied van kantoorautomatisering, waarbij de nadruk lag op electronic mail en document management oplossingen. Het geven van advies moet worden voorgesteld in de ruimste zin des woord: varieerend van een presentatie/demonstratie in de pre-sales fase tot het maken van impact analyses.
&#61607; Implementatie van de electronic mail en document management (Saros Mezzanine)oplossingen bij diverse relaties.
&#61607; Geven van klantspecifieke opleidingen op het gebied van eerder genoemde focusgebieden.
&#61607; Het ontwikkelen van een workshop t.b.v. de positionering van Lotus Notes. De nadruk van deze workshop lag met name bij de organisatorische aspecten bij het invoeren van groupware.


Opleiding interimmanager

Algemene opleidingen:
&#61607; HAVO
&#61607; Fysiotherapie
&#61607; A-Verpleegkunde
&#61607; Anesthesie
&#61607; HBO P&AConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Werving en Selectie
Recruitment activiteiten

Talenkennis interimmanager

nederlands en engels

 Kandidaat selecteren << Vorig CV Volgend CV >>

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :