Flex Manager
De top 21150 Flexmanagers van Nederland
21150 professionals

Curriculum Vitae

Interim manager / consultant: 59948

Beschikbaar vanaf (d/m/j): 01/02/2011, voor dagen per week: 5

CV geschreven in de taal: Nederlands


 Kandidaat selecteren

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager, adviseur, trainer, jeugdzorg

manager, adviseur, trainer, jeugdzorg

Werkervaring interimmanager

Huidige functies:

Projectleider, Interim-manager, Adviseur : gespecialiseerd in interim- en verandermanagement, trainingen, projecten, coaching & advies voor (jeugd)zorg & onderwijsinstellingen.

Slimmedoelen is een methodiek, training en Jeugdzorg2.0-toepassing in projectfase, die het mogelijk maakt progressie te meten op basis van Persoonlijke Prestatie Indicatoren. Daarmee draagt slimmedoelen bij aan effectieve jeugdzorg.

TOTZOO: Sinds 2009 verzorg en train ik in opdracht van het Nederlands Jeugd Instituut de training ?Werken Met Doelrealisatie? en het train de trainers programma ?Werken Met Vragenlijsten? voor Bureaus Jeugdzorg en jeugdzorgaanbieders verbonden aan het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). Sinds september 2010 ben ik gecertificeerd voor de training: Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Relevante werkervaring :

Expertisemanager Conduct Disorder JeugdzorgPlus Hoenderloo Groep, Hoenderloo, 2008-2009

Opdracht: Geef vorm aan de expertisegroep Conduct Disorder, waaronder gesloten jeugdzorg valt.
Doelstelling: Realiseer in zes maanden tijd 50 plekken gesloten jeugdzorg parallel aan de organisatieontwikkeling, waarbij één kind, één plan uitgangspunt voor elke behandeling is.
Management: in matrixfunctie (integraal) manager expertisegroep (strategisch niveau), 3 unitleiders, 2 teamleiders (+- 80 pedagogisch medewerkers), functioneel leidinggevende van 6 gedragswetenschappers.

Projectleider JeugdzorgPlus Hoenderloo Groep, Hoenderloo, 2008

In 2008 geeft de Minister voor Jeugd en Gezin groen licht om gesloten jeugdzorg te realiseren op Deelen.

Opdracht:
- Pas behandelprotocollen en methodieken aan, aan de wettelijke kaders voor JeugdzorgPlus
- Creëer draagvlak, kennis en motivatie bij sleutelfiguren voor dit kader.
- Vertaal de wettelijke beperkende maatregelen in behandelbeleid
- Vertaal de wettelijke kaders in versnelde herinrichting van het voormalig militair vliegveld en een deel van de gebouwen om verblijf, onderwijs en therapieën mogelijk te maken.

Manager residentiële zorg NOVÉ (st. De Opbouw te Utrecht) Apeldoorn 2004-2008

NOVÉ kent een lange residentiële geschiedenis met betrouwbare waarden als rust, reinheid
en regelmaat.

Opdracht: Richt de residentiële afdelingen dusdanig in dat deze voldoen aan de eisen
die de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 stelt.
Voorzie de crisisopvanggroepen van een methodische crisisinterventie,
zodanig dat verblijf in crisis meer is dan bed, bad, brood.
Geef vorm aan Ambulante Spoedhulp binnen NOVÉ.
Management: integraal manager (middelen, output, personeel op tactisch en strategisch niveau)
2 unitleiders, 2 gedragswetenschappers, (+- 50 uitvoerend medewerkers)

Waarnemend en Vervangend Unitmanager GSJ Lindenhout, Arnhem 2000-2004

Management: vervangend integraal manager (middelen, output, personeel) 4 unitleiders,
3 gedragswetenschappers, (+- 60 uitvoerend medewerkers)

Manager Adolescentencentrum GSJ Lindenhout, Arnhem 2000-2004

Opdracht:
- Doorbreek de negatieve cultuur in de crisisunit,
- Stem de (intensief)ambulante (crisis)hulpverleningsvarianten en
residentiële afdelingen op elkaar af dusdanig dat de verschillende
modules in een traject kunnen worden aangeboden,
- Bevorder een vraaggerichte attitude bij staf en uitvoerend werkers.
Management: operationeel manager (3 crisisteams, 2 teams zelfstandigheidtraining,
1 ambulant outreachend team)

Projectleider / Verandermanager Medisch Kinderdagverblijf GSJ Lindenhout, Arnhem 2002-2004

Opdracht:
- Doorbreek de gesloten cultuur van deze organisatie,
- Bevorder samenwerking met ketenpartners,
- Bevorder een vraaggerichte attitude bij management,
staf en uitvoerend werkers.

Teamleider Families First, GSJ Lindenhout, Arnhem 1998-2000

Operationeel leidinggevende 5 ambulant crisishulpverleners

Pleeggezin (intensieve pleegzorg) Lindenhout, Zutphen 1999-heden

Ons gezin biedt plek voor 4 kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis, maar ook niet in een
pleeggezin kunnen wonen. De begeleiding die wij de biologische ouders bieden wordt
gewaardeerd. Veel kinderen kunnen terug naar huis of gaan zelfstandig wonen.
Tot 2008 hebben 25 kinderen bij ons gewoond. Sinds 2008 bouwen wij het aantal plekken af.

Trainer Bureau van Montfoort, Woerden 2007-2008

Nadat Bureau van Montfoort Collegio samengaan de training ambulante spoedhulp verder
vormgegeven en getraind voor leden van de Vereniging Ambulante Spoedhulp Jeugdzorg.


Trainer & ontwikkelaar (cedeo*erkend) Collegio
(kennispraktijk voor jeugdzorg & jeugdbeleid), Utrecht 1998-2008

Basistraining Families First (trainer en ontwikkelaar),
Teamleiderstraining Families First (trainer),
Gespreksvoering met ouders (trainer),
Crisisinterventie nieuwe stijl (trainer),
Omgaan met risicogedrag (ontwikkelaar en trainer),
Vraaggericht vaardigheden opstellen met de cliënt (ontwikkelaar en trainer),
Werken met vragenlijsten (trainer), Ambulante Spoedhulp (ontwikkelaar en trainer),
Doelen stellen (trainer), Workshops, Verschoven gezag (ontwikkelaar en trainer)

Functies Primiar Proces:

Gezinsmedewerker Families First, GSJ Lindenhout, Arnhem 1997-1999
Gastdocent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1999-2000
Groepsleider / P.M. 3 / Coach Forensisch Orthopedagogisch Centrum ?De Kolkemate?, Zutphen 1996-1997
Groepsleider / Sociotherapeut Centr. Voor Kinder & Jeugdpsychiatrie ?Fornhese?, Amersfoort 1991-1996
Groepsleider Orthopedagogisch Centrum ?De Beele?, Voorst 1985-1991
Verzorger (inval/vakantiewerk) Inrichting voor geesteszwakken ?Groot Schuylenburg?, Apeldoorn 1983-1985

Opleiding interimmanager

Diploma?s:

HBO-iw Hogeschool Enschede, Hengelo 1991
MBO-iw De Sprankel, Zwolle 1985
MAVO K.W.S. Apeldoorn 1982

Certificaten

Management-Development traject Twente Plus 2002
Train de Trainers (licentie) P.I./ Collegio 2000
Teamleiderstraining Families First P.I. / Collegio 1998
Basistraining gezinsmedewerker Families First P.I. / Collegio 1997
Competentievergroting in een jeugdinrichting P.I. Duivendrecht 1997
Systeemtheorie Amerhoogt 1996
Mensen in communicatie / Systeemtheorie Amerhoogt 1995
Onderwijzen in een bedrijfscursus Amerhoogt 1995
Psychopathologie en Sociotherapie
gericht op de Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amerhoogt 1995

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

? Evenwichtige en zelfverzekerde persoonlijkheid,
? Betrokken bij werkzaamheden en mensen,
? Graag bezig met nieuwe ontwikkelingen. Ik voel mij thuis in onverwachte situaties en situaties waar onder druk gehandeld moet worden,
? Gedrevenheid komt tot uiting in bereidheid zaken aan te pakken,
? Ik laat mij niet afschrikken door tegenslagen en schrik er niet voor terug vlot beslissingen te nemen, zonder anderen te overrulen,
? Ik vind het belangrijk anderen bij de aanpak te betrekken, maar aarzel niet knopen door te hakken als dat nodig is en neem daarvoor de verantwoordelijkheid,
? Overtuigingskracht; óók bij weerstand,
? Ik leg vlot contact in een groep en neemt op een soepele manier initiatief of de leiding,
? Ik sta open voor nieuwe ideeën en geef daar graag verder vorm en inhoud aan,
? Impulsiever dan gemiddeld hetgeen zich uit om, met name in crisissituaties vlot een beeld te vormen van de te volgen aanpak, actie en besluiten te nemen,
? Sterk in motiveren en enthousiasmeren,
? Sterk in empowering (faciliteren en stimuleren),
? Goed in opbouwen en onderhouden van relaties, ik bevorder harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en (potentiële) conflicten. Zelfverzekerd, zorgvuldig en inlevend,
? Kennis en ervaring met betrekking tot de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering,
? Goed conceptueel denkvermogen.


 Kandidaat selecteren

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :