Flex Manager
De top 21150 Flexmanagers van Nederland
21150 professionals

Curriculum Vitae

Interim manager / consultant: 61982

Beschikbaar vanaf (d/m/j): Beschikbaarheid opvragen

CV geschreven in de taal: Nederlands


 Kandidaat selecteren

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim facilitair manager

interim facilitair manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
2006(11) ? heden Zelfstandig Ondernemer

okt ? heden interim manager facilitaire dienst Kamer van Koophandel Rotterdam, leidinggeven aan de facilitaire dienst, voorbereiding bouwkundige aanpassingen pand Dordrecht, beleidsvoorstellen maken t.a.v. veranderingen van een aantal facilitaire dienstverleningsprocessen, verantwoordelijk voor de voorbereidingen (klaarmaken van de aanbestedingsgerede stukken) Europese aanbesteding schoonmaak en catering.


juni tm nov 2009 Facility manager a.i. ministerie van Justitie: eindverantwoordelijk projectleider
verbetering dienstverlening stafdiensten (HRM,Finance, Facilities, Communicatie, Marketing (PIOFAH), herinrichting facilitaire dienstverlening, herschrijven facilitaire functies.

jan t/m juni 2009 Sr. consultant:
opdracht: verantwoordelijk voor de doorlichting facilitaire dienst RWE , advies ontwerp reorganisatie FD Hoofddorp/Helmond, implementatie veranderingen, inrichting facilitaire helpdesk, functiebeschrijvingen maken, opzetten prod.dienstengids en facilitair procedureboek. Evaluatie: uitstekend. Afronding 1 juli 2009

? Projectleider bedrijfsverhuizing Gemeente
Opdracht: eindverantwoordelijk voor de projectorganisatie en realisatie herhuisvesting Gemeente Blaricum, Eemnes en Laren (300 w.p.) naar nieuwbouw en projectbudget. Opzetten verhuisplan en migratieplan IT.Leiding geven aan projectteam.Verantwoordelijk voor de aanbestedingen schoonmaak, technisch onderhoud, catering.
Resultaat: kant en klaar opgeleverd en ingehuisd kantoor.
? facilitair manager bij Meavita.
Opdracht:verantwoordelijk voor doorlichting / organisatie-analyse facilitaire Dienst. Reorganisatieplan schrijven ter voorbereiding centraliseren facilitair bedrijf. Maken van facilitaire functiebeschrijvingen, inrichting helpdesk, herschrijven van facilitaire procedures en handboeken. Resultaat: zeer bruikbare rapportage en reorganisatieplan.
? facilitair manager Kamer van Koophandel te Rotterdam:
Opdracht: verantwoordelijk voor de doorlichting facilitaire dienst, opstellen reorganisatieplan, maken van nieuwe functie beschrijvingen, re-engineering processen, opstellen inkoopbeleidsplan, voorzitter projectteam, leidinggeven projectgroepleden.
Resultaat: nieuwe organisatiestructuur en verbeterde werkwijzes facilitaire dienst. Opdracht succesvol afgerond
? Projectmanager / directievoerder bij Fortis Bank NL site Utrecht.
Opdracht: eindverantwoordelijk voor renovatie kantoorpand 6000 m2 bvo, bedrijfsverhuizing (600 w.p.) (aanbestedingen, E,W en B leveranciers, schoonmaak, catering). Gewerkt vlg Prince2 methodiek.
Taken en verantwoordelijkheden: directievoering programma van eisen t/m E,W en B bestek, apart pve restaurant, budgetverantwoordelijk ? 12 mio, implementatie optispace, voorzitten bouwcommissie en projectteam, leidinggeven projectgroepleden (50 medewerkers) en externen, bouwkundig, electrotechnisch en werktuig-bouwkundig installateurs, architecten, verhuisbedrijf. Resultaat: kant en klaar ingericht en werkend kantoor t.b.v. 600 medewerkers. Opdracht succesvol afgerond.
? Projectleider ViVa! Zorggroep
Opdracht: eindverantwoordelijkheid voor omvangrijke verbouwing 3000 m2 bvo, verhuizing Bestuur en Staven in het NAM-gebouw te Velsen Noord, inrichting Gezondheidscentra Waterrijck en Prinsenhof. Verantwoordelijk voor opstellen pve, projectbudget, directievoering uitvoering.
Resultaat: Bruikbaar en werkend kantoor. Project succesvol gerealiseerd.
? facilitair manager Publieke Omroep Media Park
Opdracht: eindverantwoordelijk voor renovatie 4000 m2 bvo, opstellen programma van eisen, omvangrijke interne verhuizingen 400 werkplekken. Budgetverantwoordelijk ? 2 mio. Teambuilding en structuur aanbrengen en procesverbetering facilitair meldpunt, opstellen pve Topdesk. Leidinggeven aan projectteam. Resultaat: gerenoveerd gebouw t.b.v 400 medewerkers en een goed samenwerkend team.Opdracht met succes afgerond.
? Parttime docent HBO Nederland Amsterdam, lesgeven facility management, gebouwenbeheer, aan studenten, opstellen lesprogramma?s en examenvragen.

2004(11) ? 2006 VIVA! Zorggroep
Regiomanager a.i.
? Direct leidinggeven aan 8 locatiemanagers, cultuurverandering en zorgverandering doorgevoerd, budgetverantwoordelijkheid ? 3 mio, opstellen van jaarplannen en begrotingen, zorgdifferentiatie doorgevoerd. Het realiseren van kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen.
? Indirect leidinggeven aan 450 fte2000 ? 2004 FMH
Senior Consultant / interim manager
Projecten:
? Projectmanager eindverantwoordelijk herhuisvestingsproject (1100 w.p.) + renovatie Ministerie van Justitie Den Haag. Resultaat: project succesvol afgerond
? Projectmanager eindverantwoordelijk voor doorlichting facilitaire organisatie, renovatie van 4000 m2 bvo, bedrijfsverhuizing ITO (450 w.p.) (agentschap ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). Resultaat: succesvol afgerond.
? facilitair manager mediabedrijf en uitgeverij, Veronica, beheer.
? facilitair manager, mediabedrijf RTL (vastgoedbeheer, voorbereiding herhuisvestingsproject naar Media Park, teambuilding en verbouwingen / huisvesting IDOLS-redactie, RTL Nieuws). Project succesvol afgerond.
? facilitair manager, De Woonmaatschappij verantwoordelijk voor het veranderingstraject inrichting facilitaire organisatie n.a.v. fusie), reorganisatieplan geschreven. Project succesvol afgerond
? Sr. consultant, V&V-sector: doorlichting restauratieve voorzieningen, catering, in ? en uitbesteding. Resultaat: hernieuwd cateringsconcept en organisatiestructuur, nieuwe functiebeschrijvingen. Project succesvol afgerond.
? Sr. manager, V&V-sector Zutphen, verantwoordelijk voor doorlichting facilitaire organisatie + opzetten Bedrijfsbureau). Resultaat: nieuw bedrijfsbureau, hernieuwde functiebeschrijvingen
? Sr. consultant, WSW-bedrijf (doorlichting facilitaire organisatie, Coaching facilitair manager, oplevering rapportage ter verbetering van de facilitaire organisatie. Resultaat: bruikbare rapportage, project succesvol afgerond.

(De periode 1985 tot 2000 is bij dezelfde werkgever, echter met verschillende rechtsvoorgangers)
1994 ? 2000 Stichting Mentrum GGZ
facilitair manager
? Een facilitaire organisatie neergezet binnen een grote (gefuseerde) organisatie
? Een cultuuromslag bij de facilitaire dienst teweeg gebracht en de slag gemaakt van aanbodgericht naar vraaggericht en klantgericht werken
? Decentralisatie van de facilitaire dienst ingevoerd:
- organisatie-analyse;
- ondernemingsplan/ facilitair bedrijfsplan
- organisatie front- en backoffice
- decentralisatie facilitaire naar de vestigingen (procesinrichting)
- na fusie met de Riagg?s ook hier de facilitaire organisatie in- en doorgevoerd conform het decentralisatie-model
? Projectleider mobiliteitstraject ruim 50 facilitair medewerkers
? Leiding gegeven aan de stafafdeling facilitaire Zaken en Servicebureau
? Inkoopbeleidsplan opgezet en ingevoerd
? Presentaties gehouden (landelijk: FMN en GGZ-instellingen) over veranderingen facilitaire diensten en decentralisatie in het bijzonder
? Cursussen dienstverleningsovereenkomsten/ Service Level Agreements

1990 ? 1994 Sociaal Psychiatrisch Diensten Centrum en Polikliniek
manager Bedrijfsvoering

Parallel naast deze functie de volgende projecten tot stand gebracht:
Projectmanager
? Project nieuwbouw SPDC Noord en Polikliniek t.b.v. klinische en ambulante voorzieningen, bijdrage voorzitter bouwcommissie en vice-voorzitter Stuurgroep Bouw
? In samenwerking met de manager behandelzaken de Zorgvernieuwing opgezet en ingevoerd
? Functiedifferentiatie in- en doorgevoerd
interim manager Zorgcircuit Ouderen
? Project Afdeling Psychiatrisch Diensten Centrum voor patiënten met een lichamelijke aandoening opgezet
? Leidinggevende structuur veranderd, functiedifferentiatie opgezet en doorgevoerd
? Bedrijfsvoering gezond gemaakt

1985 ? 1990 Provinciaal Ziekenhuis Santpoort
Verpleegkundig manager

1982 ? 1985 Stichting Jellinek Centrum Amsterdam
Afdelingscoördinator vrouwenkliniek

1978 ? 1982 Algemeen Ziekenhuis De Heel Zaandam
Verpleegkundige PAAZ

1972 ? 1978 Provinciaal Ziekenhuis Duin & Bosch Castricum
B-Verpleegkundige


Opleiding interimmanager

Opleiding
? Postdoctorale studie Business Strategy Course (diploma behaald (2003-2005)
? VO Hoger Strategisch Management in de Gezondheidszorg (diploma behaald1991-1992)
? Sociale Academie (diploma behaald 1984)
? Verpleegkundige (diploma behaald 1974)
? HAVO (diploma behaald 1970)
Cursussen
? Prince2 Foundation (2007 -2008)
? Supervisie Adviseurschap en facilitair Management (Domesta/FMH 2003)
? Organisatieverandering (FMH 2003)
? Adviesvaardigheden (Schouten & Nelissen) (2002)
? Financieel management voor technisch facilitair managers (NVTG 1998)
? Coachend Leiderschap en zelfsturende teams (Archituur 1998)
? Communicatie Management (Archituur1998)
? Financieel Management (Vis & Wust) 1996)
? Human Resource Management (Vis en Wust 1995)
? Filosofie voor managers (NSC) 1994)
? Project Management (Twijnstra Gudde1989)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

persoonlijke kwaliteiten:
? Peoplemanager en een veranderaar
? Open stijl van leiding
? Recht door zee
? Relativeringsvermogen
? Bruggenbouwer, gericht op samenwerking
? Regisseur die een juiste balans weet te vinden tussen mensgerichtheid en zakelijkheid
Inhoudelijke kwaliteiten:
Projectmanagement (Prince 2)
Bedrijfsverhuizingen
Generalist facilitair manager, met specifieke deskundigheid op het gebied van (her-) huisvesting en inkoop (w.o. Europese aanbestedingen)Talenkennis interimmanager

Nederlands, Duits, Engels

Overig

? (gast-) Docent FMH in projectmanagement, inkoop, gebouwenonderhoud, bedrijfsverhuizingen,
spaceplanning
? Bestuurslid / secretaris politieke partij Zaanstad gedurende 4 jaar
? Bestuurslid tennisvereniging


 Kandidaat selecteren

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :