Flex Manager
De top 21150 Flexmanagers van Nederland
21150 professionals

Curriculum Vitae

Interim manager / consultant: 76288

Beschikbaar vanaf (d/m/j): Beschikbaarheid opvragen

CV geschreven in de taal: Nederlands


 Kandidaat selecteren

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim controller

interim controller

Werkervaring interimmanager

02-2010 tot 09-2010 interim Financieel specialist en mede vennoot bij Office Buddy, sterk groeiend administratiekantoor, ik verricht de financiële controle en fiscale aangiftes( VPB, BTW en IB) voor MKB, eenmanszaken en B.V.

09-2009 tot heden interim adviseur en controller AOb, Algemene Onderwijs bond,
advisering MR.
Opdracht, beoordelen, analyseren en doorrekening van de financiële
situaties van scholen en geef advies aan de MR hoe hier mee om te
gaan. Ook inzicht in de financiële gevolgen bijfusies en/of afsplitsing.
10-2008 tot 04-2009 interim hoofd boekhouding( SSC) bij Arkin geestelijke
gezondheidszorg ( voorheen AMC de Meren, na een fusie per 1 september 2008 met Jellinek Mentrum) te Amsterdam.
Opdracht, stel de jaarrekening op, maak modellen en procedures voor de rapportages, dossiervorming accountants, zoek aansluitingen tussen vooral de financiële en salarisgegevens, stroomlijn de processen en stel procedures hiervoor op.

08-2008 tot 10-2008 Projectcontroller bij Ymere, de grootste woningbouw-coöperatie van Nederland te Amsterdam.
Opdracht, het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van het projectmanagement en het opleiden van een vaste kracht: rapportages, managementinfo, bewaking en werking bedrijfsprocessen en interne controle.

04-2008 tot 08-2008 interim financieel specialist bij de grootste cementverwerkende onderneming ter wereld, Holcim betonfabrieken, op meerdere locaties.Het on hands controleren van de boekhouding van vier locaties, de periodieke rapportages, het maken van procesbeschrijvingen( A.O.), een SAP handboek, diverse procedures en de vervanging van de administrateur.

12-2007 tot 02-2008 interim financieel specialist bij Sigma Kalon coating fabrieken te Uithoorn.
Opdracht: mede opstellen van 5 jaarrekeningen, het maken van
specificaties en analyses voor de jaarrekening. het ondersteunen
van de financieel manager, voorbereiding audit accountants( het
bedrijf wordt verkocht) en het uitzoeken van een aantal zaken.

08-2007 tot 12-2007 interim manager financiële administratie bij UW reïntegratie te
Utrecht.
Opdracht; leidinggeven aan 3 afdelingen( rapportage, financiën en salarissen), ca. 13 personen, periodieke rapportage, AO en IC, het moderniseren en effectueren van de administratieve processen, projecten en de financiële afdelingen. Zitting in meerdere speciale projecten, zoals een werkgroep ter vervanging van SAP.

05-2007 tot 08-2007 interim hoofd administratie/controller bij Oskam, 18 middelgrote aannemersbedrijven te Utrecht.
Opdracht; jaarrekening, opstarten periodieke rapportage plus analyses, bepaling OHW, liquiditeitsbeheer en analyse, leidinggeven aan de afdeling administratie, reorganiseren afdeling en nieuwe structuren aanbrengen, up to date brengen AO/IC.

02-2007 tot 05-2007 interim controller bij NVRD ( ondernemersvereniging) te Arnhem
Opdracht; advisering en begeleiden van een fusie, het voeren van de gehele administratie, begroting, rapportages, analyses en jaarrekening van een verenigingen, een stichting, een federatie en een B.V.

11-2006 tot 02-2007 interim hoofd administratie/projectcontroller servicebureau
AWV( Algemene Woningbouw Vereniging). Het financieel inrichten
van een nieuw op te zetten B.V.
Opdracht; het opzetten van de financiële administratie, de A.O., de rapportage en stel voor het hoofdkantoor een 6 tal jaarrekeningen en een aantal BTW activiteiten op.

05-2006 tot 11-2006 interim controller bij Zone 3, drie bedrijven, gespecialiseerd in het uitoefenen van beheer, onderhoud en toezicht op woningen en objecten te Amsterdam.
Opdracht; herstructureer de gehele administratie
Leiding financiën, secretariaat en werkvoorbereiding, andere opzet van de financiële administratie, het opzetten van de gehele AO/IC en de financiële rapportage, het opstellen van het financieel beleid, salarissen, kostprijsberekeningen en advisering op allerlei gebied.

09-2005 tot 04-2006 interim sectorcontroller bij Waternet te Amsterdam.
Opdracht; vervang de controller tot de fusie, het opleveren van prognoses, maandrapportages, procesanalyse, begroting( o.a. ZBB), Benchmark, controle administratie en delen jaarrekening.
Waternet komt voort uit een fusie met gemeentelijke waterleiding en de afvalwatering te Amsterdam.

04-2005 tot 07-2005 interim administrateur bij Kraamzorg Nederland te Gouda, een
bedrijf in de zorgsector.
Opdracht; zorg voor het innen van de uitstaande vorderingen en zet de contacten met de zorgverzekeraars op.
Het opnieuw inrichten van het bedrijf na een herstart
( vanuit een faillissement).

12-2004 tot 03-2005 interim projectadministrateur bij woningbouwvereniging De Dageraad te Amsterdam.
Opdracht; stel de jaarrekening van de projecten op.
Het voeren van de projectenadministratie, de BTW boekingen aangaande de projectenadministratie, controle op uitvoer van de vaste activa administratie en subsidieregelingen.


09-2004 tot 30-11-2004 interim (hoofd crditeurenadministratie)Purchase and Pay bij Johnson Controls te Schiphol Rijk.
Johnson is een Amerikaanse multinational( omzet ww 20 miljard) in Automotive and Facilitymanagement.
Opdracht; vervang de coördinator en zorg voor de crediteurenadministratie in Oracle payable.
Begeleiding, analyse zeer veel correspondentie en correctie crediteurenadministratie, dat door een Shared Service Center werd gevoerd.

02-2004 tot 04-2004 interim medewerker Planning & Control bij de Telegraaf te Amsterdam.
Opdracht; zet een nieuw cash management systeem op. Liquiditeitsbegroting, procedures beschrijven(o.a. inkoop), prijs -en voorraadverschillen, analyse kostensoorten(in Oracle).

Van 28-05-1997 tot 01-01-2004 in vaste dienst van DPA

10-2003 tot 01-2004 Interne werkzaamheden voor DPA te Haarlem( werkzaamheden t.b.v. potentiële opdrachtgevers en DPA te Amsterdam( het opzetten van een nieuwe unit binnen DPA).

07-2003 tot 10-2003 interim debiteurenbeheerder bij Kliq (Reïntegratiebedrijf) te Amersfoort.
Opdracht; incasseer zeer oude en vaak betwiste vorderingen van bedrijven en personen. Dit gebeurde telefonisch en schriftelijk. Ruim boven de target en ieders verwachting geïncasseerd.

03-2003 tot 07-2003 interim controller bij VTL, Vakopleiding Transport en Logistiek te Alphen aan de Rijn.
Opdracht; maak aansluitingen, specificaties en analyses t.b.v. 4 jaarrekeningen. Veel contacten met accountants.

10-2002 tot 03-2003 interim projectmanager GateGourmet, internationale vliegtuigcateraar te Schiphol.
Opdracht; zet een nieuwe facturatie-afdeling op, het aannemen van mensen, het schrijven van procedures, richtlijnen werkbeschrijvingen, projectplan, coachen nieuwe werknemers en internationale correspondentie vliegtuigmaatschappijen.

03-2002 tot 08-2002 interim hoofd administratie De IJsbreker, een cultureel muziekcentrum te Amsterdam.
Opdracht; vervang de controller, geef leiding aan de administratieve krachten, het uitvoeren van de zeer complexe salarisadministratie van vast kantoorpersoneel, oproepkrachten en musici, het opzetten van periodieke verslaglegging en de jaarrekening. Voorts de jaarrekening en de salarisadministratie van de stichting Huygens Fokker en de salarisadministratie van het Cem. Stichtingen op het gebied van muziek.

10-2001 tot 03-2002 interim hoofd crediteuren afdeling bij Deli XL, te Almere.
Deze onderneming komt voort uit een fusie tussen Gastronoom en Ahold grootverbruik.
Opdracht; de afdeling te structureren en te begeleiden in een veranderingstraject.
Het leidinggeven aan en opleiden van 14 mensen
Zorgdragen voor het opschonen en oplossen van knelpunten en de conversie te begeleiden.

07-2001 tot 10-2001 interim allround hoofd administratie bij ARBA Minch te Maarssen en Breukelen.
Opdracht; Stel ca. 15 jaarrekeningen en VPB aanslagen op, het maken van grootboek analyses, het opschonen van rekeningen (in Navision) en het vervangen van de controller.

10-2000 tot 07-2001 interim medewerker back-en middle office afdeling beleggingen bij het Grafische Pensioenfonds te Amsterdam.
Opdracht; til de afdeling op naar een hoger niveau; portefeuille waardering, interne ?en externe rapportages, implementatie Reuter module, initiatie en implementatie van automatisch settlement verwerking, implementatie en uitbouw van Gognos.

03-2000 tot 10-2000 Projectleider en interim allround hoofd administratie bij BMA, grote internationale holding met 5 middel grote machinefabrieken in de voedingsindustrie te Woerden.
Opdracht; adviseer en implementeer een nieuw geïntrigeerd softwaresysteem: projectleider van een ERP implementatieproject (Isah-7), het automatiseren van de financiële- en verkoop administratie (Exact), beschrijving van de administratieve organisatie, de internationale BTW administratie.

02-2000 tot 04-2000 interim administrateur bij Cooppc, uitvaartbedrijf met een tiental vestigingen rondom Amsterdam.
Opdracht; reorganiseer de zeer uitgebreide vaste activa administratie. Het traceren, analyseren en corrigeren van verschillen, het aandragen van verbeterpunten en het verrichten van werkzaamheden voor de jaarrekening.
Het opleiden van het personeel in Exact software.

10-1999 tot 02-2000 interim-controller bij Leaf (productiemaatschappij van kauwgum, o.a. Sportlife) te Amsterdam.
Opdracht; vang in een fusietraject alle openvallende plaatsen op en delegeer deze of voer deze werkzaamheden zelf uit. Leidinggeven aan twee externe en drie interne personeelsleden, de nationale- en internationale managementrapportage en bedrijfseconomische analyse, de vaste activa administratie, het berekenen van ratio?s en het afhandelen van de overname activiteiten en controle op de financiële activiteiten.

08-1999 tot 10-1999 interim administrateur bij Impress Metall Packaging B.V. te Deventer.
Opdracht; los de problemen op de verkoopadministratie op.
Problemen ontstonden door de implementatie van een nieuw geautomatiseerd systeem (BPCS). Veel correspondentie met internationale bedrijven op het gebeid van fouten in de facturatie.

04-1999 tot 07-1999 interim medewerker effectenbeheer RABO Security
Services, afdeling Custody te Utrecht.
Opdracht; analyseer de fouten in het rapportagesysteem en verbeter deze.
Het traceren, analyseren en corrigeren van fouten in effecten transacties in vreemde valuta en euro. Het maken van procedurebeschrijvingen en de opzet van de nieuwe structuur van de afdeling. Het aansluiten van kosten en opbrengsten uit effectentransacties.

02-1998 tot 04-1999 interim administrateur bij Zürich (verzekeringsmaatschappij) te Leidschendam.
Opdracht; zet een debiteurenbeheer systeem op, het telefonisch aanmanen van cliënten. Zitting in meerdere werkgroepen, ter bepaling van de AO, regels, werkvoorschriften en procedures, het opzetten van de leningenadministratie en andere deeladministraties en het opstellen c.q. aanscherpen van procedures. Daarnaast analyse van meerdere grootboekrekeningen. Veel persoonlijke kontakten en besprekingen met directieleden.

11-1997 tot 02-1998 interim project uitvoerder, bij NZH personenvervoer te
Alkmaar( thans Connexion).
Opdracht; uniformeer meerdere kleine bedrijven tot 1 geheel, bepaal de waarderingsgrondslagen, beschrijf en berekenen deze, de procedures opstellen en onderdelen van de AO beschrijven.

05-1997-tot 11-1997 interim controller Hodon groep( onderdeel van Vendex) te
Amsterdam, drie bedrijven op het gebied van dienstverlening (o.a. beveiliging).
Opdracht; leidinggeven, opstellen van de begroting, wagenparkbeheer, salarisadministratie, fiscus, analyse en opstellen van de rapportage, prognoses, het maken van spreadsheet programma?s en werkzaamheden ten behoeve van de verkoop van bedrijfsonderdelen.

05-1996 tot 05-1997 interim controller D5 Fashion VOF te Amstelveen en Duitsland
( GMBH), internationale groothandel in kleding.
Deze firma fabriceert( in het Midden Oosten) en verkoopt miljoenen stuks herenbovenkleding aan grote winkelketen in Europa.
Opdracht; stel de totale bedrijfsvoering/ financiële administratie op en geef leiding, voorraadbeheer op meerdere locaties, afhandeling LC?s en kredieten en procesbeschrijving voorraden.

05-1995 tot 05-1996 interim hoofd financiële administratie en systeembeheer Koninklijke Horeca Nederland te Woerden, grote werkgeversvereniging.
Opdracht; vervang de controller en zorg voor de opzet van een nieuwe administratie
Totale financiële bedrijfsvoering plus leidinggeven, systeem - en applicatiebeheer, totale administratieve organisatie opgezet.

01-1995 tot 05-1995 interim controller NDR deurenfabriek te Lelystad,
Opdracht; leidinggeven, het opstellen van de jaarrekening plus begroting, het opzetten van; het debiteurenbeheer, een nieuwe holdingmaatschappij en een calculatie -en kostprijzensysteem.

11-1994 tot 01-1995 interim salarisadministrateur Accountantskantoor van
de Poll te Harmelen.
Opdracht; het zelfstandig verzorgen van ca. 80 ingewikkelde salarisadministraties (vervanging van 2 salarisadministrateurs) en zeer veel correspondentie met bedrijfsverenigingen en belastingdienst.

01-1994-tot 05-1994 interim controller Het Kadaster te Utrecht , het Kadaster is een geprivatiseerd overheidsorgaan (ZBO).
Opdracht; leidt een junior controller op en zet een zeer uitgebreid management informatiesysteem op.

06-1992 tot 06-1993 interim hoofd administratie Van Galen te Weesp en Almere, groot transport ? en opslagbedrijf.
Opdracht; vervang het hoofd administratie en moderniseer de
administratie.
Leidinggeven aan de afdeling, de totale financiële administratie inclusief salaris -en personeelsadministratie, het opstellen van de jaarrekening, de aanschaf en implementatie van hard- en software, het verzorgen van de periodieke management rapportage, de analyse bedrijfscijfers en het onderhouden van externe relaties met accountant, belastingen en verzekeringen.

04-1991 tot 06-1992 interim office manager Inelco Electronics Nederland te Den Haag, handelsonderneming en groothandel in computer randapparatuur.
Opdracht; geef leiding aan de gehele administratie en vervang de directeur bij afwezigheid.
Zelfstandig voeren van de gehele financiële ? en personeelsadministratie( inclusief salarissen), het opstellen van de begroting en jaarrekening, het verzorgen van de periodieke management rapportage aan België en Nederland, liquiditeitsbeheer en het onderhouden van externe relaties met verzekeringsmaatschappijen, belastingdienst, factormaatschappij en accountants.

06-1990 tot 04-1991 interim financieel manager Het Vaktechnisch Lyceum te Utrecht, grote scholengemeenschap (12 scholen te Utrecht).
Opdracht; zorg voor de afhandeling van een grote fusie en draag
zorg voor een nieuw scholencomplex.
Leidinggeven aan de afdelingen( 14 personen), het opzetten van een geheel nieuwe geautomatiseerde financiële administratie
( mede implementatie ERP pakket), het voeren van applicatie -en systeembeheer, het opstellen administratieve organisatie en begroting, periodieke managementrapportage bestuur en directie,
onderhouden van externe relaties met bestuur, accountants, banken, ministeries en belastingdienst.

04-1989 tot 06-1990 interim controller en systeembeheerder Bonna Vianen, twee grote Franse bouwproductiebedrijven in weg -en waterbouw.
Opdracht; vervang de controller en moderniseer de administratie
Leidinggeven aan de afdeling, het opstellen van de jaarrekening en periodieke rapportages aan Frankrijk en Nederland, controle personeels - en salaris administratie, applicatie - en systeembeheer, opzetten van een management informatie systeem, mede implementatie ERP pakket( Triton- Baan4), opstellen en uitvoeren financieel beleid, voorraadbeheer, opstellen administratieve organisatie en kostprijsberekeningen.

09-1980 tot 04-1989 Hoofd Debiteurenadministratie Unilever te Maarssenbroek, 2
grote chemische fabrieken( flavours en wasmiddelen)
Dit was een vaste baan met ook een duidelijke opdracht; breng het krediettermijn drastisch omlaag
Eerst 4 jaar bij Lever Industrial:
Leidinggeven aan de afdeling, balansanalyse nieuwe cliënten en zeer veel correspondentie met cliënten en leveranciers.

Vervolgens gevraagd voor de vaste functie van Fabrieksadministrateur van PPF-International (thans Quest):
Financiële analyses fabricage en voorraadproces, analyse productieresultaten, fabrieksadministratie, analyse voorraadadministratie en voorraadbeheer, procesbeschrijvingen

06-1976 tot 05-1980 Assistent Accountant Camps, Obers en Co( thans BDO) accountantsmaatschap te Utrecht. Vaste baan.
Controleren van meerdere cliënten in verschillende bedrijfstakken.


Overige informatie:

Ik geef sinds 1994 in de avonduren les bij NTI, McDaniels, IPD en ISBW in:
Computeradministraties (Exact en Accountview)
Bedrijfsadministratie( PDB en MBA),
Bedrijfseconomie, management en informatie
PDL loonadministraties( loonheffing, sociale wetgeving en arbeidsrecht)
Financiële rekenkunde, Excel en bestuurlijke informatievoorziening.
Redigeren boeken( en eventueel zelf schrijven van lesmateriaal).
Interactieve en digitale lessen via Internet.

Opleiding interimmanager

HBO+ niveau( vergelijkbaar met HOFAM).

Opleiding:

 MO-boekhouden (= SPD1+2 en HEAO)
 MBA
 PD boekhouden
 Havo
 Mavo

Cursussen:

Bedrijfspsychologie, effectieve gesprekstechnieken, vervolgopleidingen DOS, Excel voor financials, Windows en meerdere softwareopleidingen.

Automatiseringskennis:

SAP, Exact( alle versies t/m Globe en add in), Afas, DBS, Pharos, Twinfield, CTB-BMS, Scala, Oracle, Account view, Unit 4, SG/Tobias, FIS, ASW, BPCS, IVS, Grote Beer, Lotus 123 en Notes, Outlook, Excel, Word, Mabel, On guard, Brunet, Lopac, Platform, People Soft, Isah 7, electronic banking, DOS, Windows en Vista.

Persoonlijke eigenschappen: Zeer dynamisch, veelzijdig, proactief, analytisch, accuraat, assertief,
adviserend, helikopterview, communicatief sterk en zeer flexibel.Talenkennis interimmanager

Nederland, Engels en Duits

 Kandidaat selecteren

Interim managers zoeken:


interimmanagement Opdrachtomschrijving :